2024. július 24. szerda
Kinga, Kincső, Kerka
Holnap: Kristóf, Jakab, Zsaklin napja lesz

Slider testvervarosi

KÉPGALÉRIA

„TESTVÉR-TELEPÜLÉSI PROGRAMOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK”

PROGRAMISMERTETŐ

I.    Részletes szakmai projektterv

Dabas és Barót polgárai között az elmúlt évtized során nagyon sok közös találkozó valósult meg, a legkülönfélébb területeken. A hagyományos, évente megrendezésre kerülő városnapi rendezvények mellett megszerveztük már a két település vállalkozóinak, egészségügyi és szociális dolgozóinak, a helyi kultúra közvetítőinek, sportolóinak, közigazgatási szakembereknek, pedagógusoknak és a "Határtalanul" program keretében a hetedikes diákoknak a baróti találkozóit. Dabason vendégül láttuk az erdővidéki városka amatőr színjátszó társulatát, egyházi közösségeit, különféle vetélkedők résztvevőit. A jelen pályázat keretében tervezett találkozó során dabasi fiatalokat tervezünk elvinni Erdélybe. A baróti Gondviselés Segélyszervezet által szervezett kaláka tábor során a dabasi és baróti fiatalok közösen nyújtanak segítséget a hátrányos helyzetben lévő erdővidéki családoknak, egyedülálló idős embereknek, egyházi felekezeteknek. A segítségnyújtás típusai: favágás, takarítás, bevásárlás, meszelés, stb... A programot a helyi önkormányzat és a már komoly tapasztalatokat szerzett Gondviselés Segélyszervezet szakemberei koordinálják: Bartha Alpár kökösi unitárius lelkész, a szervezet alapítója, valamint Pájer György, háromszéki elnökségi tag. A táborozás mellett lehetőség nyílna arra is, hogy a résztvevők eljussanak a hetedikes diákok által, a "Határtalanul" program során meglátogatott helyszínekre is, bejárják az összmagyarság számára is fontos helyeket, mint például a Benedek Elek Emlékházat, a Köpeci csata helyszínét ("Baj van Köpecen"), Gábor Áron bodvaji Vashámorát, a Nyerges-tetőt. Megcsodálhatják a Hargita természeti csodáit: a Vargyas szorost, a Szent Anna tavat, a Mohos lápot, a Bálványos Várát, az Apor lyányok feredőjét, a borvízforrásokat. A magyarországi látogatók intenzív részvétele a helyiek mindennapjaiban fontos visszajelzés arról, hogy milyen jelentőséggel bír az összmagyarság számára a magyarságtudat fenntartása, a jelenlegi határoktól ilyen nagy távolságra is.

II.    Tevékenységek futamidő szerint

1.    Találkozó meghirdetése, és a résztvevők kiválasztása
Helyszín:   
Dabas
Időpont:   
2022.04.26. - 2022.05.31.

2.    Résztvevők felkészítése.
Helyszín:  
 Dabas
Időpont:   
2022.04.26. - 2022.05.31.

3.    Fiatalok részvétele a táborban
Helyszín:   
Románia Barót
Időpont:   
2022.06.12. 2022.06.17.

4.    Szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elkészítése
Helyszín:  
 Dabas
Időpont:    
2021.11.01. 2022.12.31.

 

III.    A pályázó programhoz kapcsolódó tapasztalatok ismertetése

Baróttal már több mint tíz éves a testvérvárosi együttműködés, melynek eredményeként számos közös program született: ifjúsági nagyköveti rendszert alakítottunk ki, melynek során fiatalok képviselték városainkat a másik településén. Egymás önkormányzati és civil rendezvényein rendszeresen részt veszünk, ezeken kulturális, sport és egyéb területen képviseltetjük magunkat. A "Határtalanul" program keretében - a pályázat meghirdetésétől kezdve - általános és középiskolás diákjaink minden évben elutaznak egy-egy hétre Barótra, ahol a helyi iskolákkal közös programokon vesznek részt. Önkormányzati szervezésben és támogatással hivatali és egészségügyi dolgozók, vállalkozók, önkormányzati dolgozók voltak tapasztalatcserén. Hasonló program keretében tavaly közigazgatási dolgozók, azt megelőzően óvónők, valamint egészségügyi és szociális dolgozók látogatták meg egymást, az idei évben pedig iskolai tanítók, tanárok találkozhattak egymással. Egymás városnapi rendezvényein szintén rendszeresen képviseltetjük településeinket. Külön érdekesség a dabasiak számára, hogy az erdélyi település bányaváros, ami egy, az alfölditől gyökeresen eltérő életformát képvisel.

IV.    Vázolja a projekt számszerűsíthető eredményeit

A programban közvetlenül Dabasról és környékéről 25 fiatal, Barótról és környékéről is 25 fő (35 év alatti fiatal) vesz részt. A segítségnyújtás során érintett személyek száma száma 50-60 fő, a felekezetek száma 2-3, azok tagjai több száz főt jelentenek. A munkát a Baróti Önkormányzat és a Gondviselés Segélyszervezet tapasztalt önkéntesei koordinálják.Lehetőség szerint 3-4 fő kísérő is csatlakozik a csoporthoz.

V.    Kommunikációs terv

Mindkét település rendelkezik többféle kommunikációs csatornával, azokat szeretnénk felhasználni a program bemutatására. Ilyen lehetőségek: a városok hon- és facebook lapjai, helyi elektronikus és írott sajtók, helyi és regionális televíziók és rádiók. Dabason: Dabas Televízió, Rádió Dabas, Dabasi Újság. Baróton: Erdővidék Televízió, Erdővidéki Hírlap, Háromszék napilap.Print Friendly, PDF & Email

„TESTVÉR-TELEPÜLÉSI PROGRAMOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK”

PROGRAMISMERTETŐ

I.    Részletes szakmai projektterv

Dabas és Barót polgárai között az elmúlt évtized során nagyon sok közös találkozó valósult meg, a legkülönfélébb területeken. A hagyományos városnapi rendezvények mellett megszerveztük már a két település vállalkozóinak, egészségügyi és szociális dolgozóinak, a helyi kultúra közvetítőinek, sportolóinak, közigazgatási szakembereknek és a "Határtalanul" program keretében a hetedikes diákoknak a baróti találkozóit. Dabason vendégül láttuk már az erdővidéki városka amatőr színjátszó társulatát, egyházi közösségeit, különféle vetélkedők résztvevőit. A jelen pályázat keretében tervezett találkozó során kifejezetten a dabasi, illetve környékbeli pedagógusokat tervezzük elvinni Erdélybe. A helyi pedagógusokkal való találkozók mellett lehetőséget nyújtanánk arra is, hogy bejárják azokat a helyszíneket, amelyeket a hetedikes diákok járnak be a "Határtalanul" program során. Az itt szerzett élmények meggyőzik a résztvevőket arról, hogy miért nagyon fontos ezen a pályázaton részt venni, mert csak a helyszínen lehet megérteni a határon túl élő magyarság mai helyzetét, örömeiket, gondjaikat. Szembesülnek azzal, hogy mit jelent kisebbségben élni a mai Romániában, hogyan próbálják megőrizni székelyek magyarságukat, hagyományaikat. Találkoznak a gyönyörű székely nyelvjárással és bejárják az összmagyarság számára is fontos helyszíneket, mint például Benedek Elek Emlékháza (Benedek Elek Emlékév lesz 2019-ben!), a Köpeci csata helyszínét ("Baj van Köpecen" mondás eredete), Gábor Áron bodvaji Vashámorát, a Nyerges-tetőt. Mindezek mellett megcsodálhatják a Hargita természeti csodáit: a Vargyas szorost, a Szent Anna tavat, a Mohos lápot, a Bálványos Várát, az Apor lyányok feredőjét, a borvízforrásokat. A magyarországi látogatók intenzív érdeklődése a helyiek számára nagyon fontos visszajelzés arról, hogy mennyire fontos az összmagyarság számára a magyarságtudat fenntartása a jelenlegi határoktól ilyen nagy távolságra is.

II.    Tevékenységek futamidő szerint

1.    Találkozó meghirdetése, szervezése Dabason és Baróton.
Helyszín:    
Dabas, Barót
Időpont:    
2019.03.28-04.30.

2.    Résztvevők felkészítése.
Helyszín:  
 Dabas, Barót
Időpont:    
2019.05.22.

3.    Pedagógusok látogatása
Helyszín:    
Barót
Időpont:    
2019.06.09-14.

4.    Szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elkészítése
Helyszín:  
 Dabas
Időpont:    
2019.06.20-08.16.

 

III.    A pályázó programhoz kapcsolódó tapasztalatok ismertetése

Baróttal már több mint tíz éves a testvérvárosi együttműködés, melynek eredményeként számos közös program született: ifjúsági nagyköveti rendszert alakítottunk ki, melynek során fiatalok képviselték városainkat a másik településén. Egymás önkormányzati és civil rendezvényein rendszeresen részt veszünk, ezeken kulturális, sport és egyéb területen képviseltetjük magunkat. A "Határtalanul" program keretében - a pályázat meghirdetésétől kezdve - általános és középiskolás diákjaink minden évben elutaznak egy-egy hétre Barótra, ahol a helyi iskolákkal közös programokon vesznek részt. Önkormányzati szervezésben és támogatással hivatali és egészségügyi dolgozók, vállalkozók, önkormányzati dolgozók voltak tapasztalatcserén. Hasonló program keretében tavaly óvónők, valamint egészségügyi és szociális dolgozók látogatták meg egymást, az idei évben pedig közigazgatási dolgozók találkozhattak egymással. Egymás városnapi rendezvényein szintén rendszeresen képviseltetjük településeinket. Külön érdekesség a dabasiak számára, hogy az erdélyi település bányaváros, ami egy, az alfölditől gyökeresen eltérő életformát mutat be.

IV.    Vázolja a projekt számszerűsíthető eredményeit

A programban közvetlenül Dabasról és környékéről 25 pedagógus, Barótról és környékéről is 25 fő (szintén pedagógus) vesz részt, azonban közvetett módon természetesen jóval több érintettje van. A Magyarországról érkezők számos helyi rendezvényen, kiránduláson vesznek részt. A kirándulások túlnyomórészt Erdővidéken zajlanak, de Kovászna megye mellett, eljutnak Hargita megye nevezetes helyeire is: Baróton ellátogatnak az Erdővidék Múzeumába, katolikus, református és unitárius közösségekhez, Kisbaconban a Benedek Elek Emlékházba, a ma is működő Vízimalomhoz, Vargyason bútorfestőkhöz, a helyi unitárius ifjúsági szervezethez, lovaskocsival végigmennek a Vargyas-völgyén, felmennek az Orbán Balázs-barlanghoz, megnézik a mész- és szénégetők boksáit. Köpecen megtekintik a református templom kazettás, festett famennyezetét, az "Év fája Romániában" címét elnyert szilfát és az 1848/49-es emlékművet. Kirándulnak a Szent Anna-tóhoz, a Mohos-láphoz, az Apor lyányok feredőjéhez és a Bálványos-várhoz.

V.    Kommunikációs terv

Mindkét település rendelkezik többféle kommunikációs csatornával, azokat szeretnénk felhasználni a program bemutatására. Ilyen lehetőségek: a városok hon- és facebook lapjai, helyi elektronikus és írott sajtók, helyi és regionális televíziók és rádiók. Dabason: Dabas Televízió, MAG Televízió, Rádió Dabas, Dabasi Újság. Baróton: Erdővidék Televízió, Erdővidéki Hírlap, Háromszék.


Letölthető döntési értesítő:
letoltes ikon pdf01
Print Friendly, PDF & Email


 

 
Print Friendly, PDF & Email


 

 
Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.