Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
2024. június 25. kedd
Vilmos, Maxim
Holnap: János, Pál napja lesz

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Beruházások, fejlesztések

Projekt címe:  Minibölcsőde építése Dabasi-szőlőkben

Támogatási szerződés száma: RRF-1.1.2-21-2022-00034
Kedvezményezett neve: Dabas Város Önkormányzata
Támogató neve: Európai Unió és Magyarország Kormánya
Támogatási összeg: 119,99 millió forint vissza nem térítendő támogatás
Projekt tervezett kivitelezése: Tervezési szakasz 2022, a kivitelezés 2023-ban kezdődik és 2024-ben fejeződik be.

Print Friendly, PDF & Email

Projekt címe:  Dabas település szennyvízelvezetési és -tisztítási fejlesztésének előkészítése

Támogatási szerződés száma: KEHOP-2.1.3-15-2022-00105
Kedvezményezett neve: Dabas Város Önkormányzata
Támogató neve: Európai Unió és Magyarország Kormánya
Támogatási összeg: 213,6 millió forint vissza nem térítendő támogatás
Projekt tervezett kivitelezése: A Támogatási szerződés 2022.10.27-én lépett hatályba.

Print Friendly, PDF & Email

Projekt címe:  „Kerékpáros és gyalogos turisztikai híd megvalósítása”

Támogatási szerződés száma: VP6-19.2.1-33-6-20
Kedvezményezett neve: Dabas Város Önkormányzata
Támogató neve: Magyarország Kormánya
Támogatási összeg: 21 117 266 Ft
Projekt tervezett kivitelezése: A kivitelezés 2021-ben kezdődik és 2022 tavaszán fog elkészülni.

Print Friendly, PDF & Email

Projekt címe:  „Mini bölcsőde kialakítása a Halász Jenő kúriában”

Támogatási szerződés száma: VEKOP 6.1.1-21-2021-00028
Kedvezményezett neve: Dabas Város Önkormányzata
Támogató neve: Magyarország Kormánya
Támogatási összeg: 275,15 MFt
Projekt tervezett kivitelezése: A kivitelezés 2022-ben kezdődik és 2023 tavaszán fog elkészülni.

Print Friendly, PDF & Email

Projekt címe:  „Kerékpárút építése Dabason a Szabadság út mellett”

Támogatási szerződés száma: VEKOP 5.3.2-15-2020-00063
Kedvezményezett neve: Dabas Város Önkormányzata
Támogató neve: Magyarország Kormánya
Támogatási összeg: 350,93 MFt
Projekt tervezett kivitelezése: A kivitelezés 2022-ben kezdődik és 2023 tavaszán fog elkészülni.

Print Friendly, PDF & Email

Kedvezményezet neve: Dabas Város Önkormányzata
Projekt címe: Bölcsőde létesítése Dabason
Szerződött támogatás összege: 584,71 MFt
Támogatás mértéke: 100%

Projekt tartalma: Dabas Város Önkormányzata a „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázati felhívásra 2016. május 30-án pályázatot nyújtott be „Bölcsőde létesítése Dabason” címmel, a 2370 Dabas, Parragh utca 30. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan vonatkozásában. A sikeres pályázat Támogatási Szerződése 2017. augusztus 22-én került aláírásra.
A fejlesztés eredményeként Dabason a 56 férőhelyes bölcsőde megvalósításával a napközbeni kisgyermekellátás alapellátásában nagyarányú hiány felszámolására lesz lehetőség, valamint az önkormányzat a beruházásnak köszönhetően számos új munkahelyet teremt.

projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.07.31.
projekt azonosító száma: VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00050

Print Friendly, PDF & Email

Dabas városban az önkormányzati ingatlanokon, közterületeken felszámolásra kerülnek az illegális hulladéklerakók. A megvalósításához a Belügyminisztérium a „Tisztítsuk meg az Országot” projekt keretében 6 965 950,- Ft támogatást biztosít.

Dabas Város Önkormányzata a 2020.11.05-én pályázatot nyújtott be az önkormányzati ingatlanokon illegálisan elhelyezett hulladék elszállítására ártalmatlanítására.
A belügyminisztérium 2020.12.07-én döntött a támogatások odaítéléséről, így a város 6 965 950,-Ft támogatást kapott. A Támogató okirat 2020.12.08-án aláírásra került.

Print Friendly, PDF & Email

A kisprojekt regisztrációs száma: SKHU/WETA/1901/1.1/103
A kisprojekt rövid címe: Múzeum-templom
A kisprojekt megnevezése: Kulturális örökség megőrzése - Szlovák Alkotóház és Babamúzeum, valamint templom rekonstrukció

A projekt finanszírozása:
Az ERFA-hozzájárulás maximális összege: 48 328,90 EUR
A projekt teljes költségvetése (beleértve a Vezető kedvezményezettet és a további kedvezményezetteket): 56 857,54 EUR
Kezdés időpontja: 2020.07.01
Befejezés időpontja: 2021.09.30

Letölthető dokumentum: ide kattintva

Print Friendly, PDF & Email

Kedvezményezett neve:     Dabas Város Önkormányzata
Projekt címe:    A DABASI MÁNTELEKI TÓ TURISZTIKAI FEJLESZTÉSE
Projekt azonosítója:    VP6-19.2.1-33-3-17
Fizikai befejezésének dátuma:  2020. 09. 30.

A projekt finanszírozása:
Támogatás: 15.000.000,- Ft
Önerő:    3.700.000, -Ft.
Támogatási okirat aláírása:    2019. október 31.

Print Friendly, PDF & Email

Projekt címe:  „Dabas felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, vízgazdálkodásának korszerűsítése”

Támogatási szerződés száma: PM_CSAPVÍZGAZD_2018/49
Kedvezményezett neve: Dabas Város Önkormányzata
Támogató neve: Pénzügyminisztérium
Támogatás forrása: Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból
Kedvezményezett neve: Dabas Város Önkormányzata
Támogatási összeg: 168,95 MFt
Támogatási szerződés száma: PM_CSAPVÍZGAZD_2018/49
Projekt tervezett befejezésének dátuma: 2021.09.02.

Print Friendly, PDF & Email

Projekt neve:
DABASI-SZŐLŐK TELEPÜLÉSRÉSZEN EGÉSZSÉGHÁZ LÉTREHOZÁSA

Célja:
Egészségügyi alapellátás fejlesztése Dabason

Támogatási szerződés száma:
PM_EUALAPELLATAS_2017/14

Kedvezményezett neve:
Dabas Város Önkormányzata

Támogató neve: Nemzetgazdasági Minisztérium
Támogatás forrása: Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2020 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból

Támogatási összeg: 89 669 362 FORINT

Támogatási szerződés száma: PM_EUALAPELLATAS_2017/12

Print Friendly, PDF & Email

Projekt neve:
Dabas-Sári háziorvosi rendelők felújítása

Támogatási szerződés száma:
PM_EUALAPELLATAS_2017/12

Kedvezményezett neve:
Dabas Város Önkormányzata

Támogató neve: Nemzetgazdasági Minisztérium
Támogatás forrása: Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból
Kedvezményezet neve: Dabas Város Önkormányzata
Projekt címe: Dabas-Sári háziorvosi rendelők felújítása, korszerűsítése
Támogatási összeg: 38, 23 MFt

Támogatási szerződés száma: PM_EUALAPELLATAS_2017/12

Projekt tervezett befejezésének dátuma: 2019.01.08.

Print Friendly, PDF & Email

Kedvezményezett neve:     Dabas Város Önkormányzata
Projekt címe:    Dabas Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása
Projekt azonosítója:    KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00775
Kezdőnapja:    2017.02.28.
Fizikai befejezésének tervezett dátuma:    2018.06.30.

A projekt finanszírozása:
Támogatási intenzitás:    100%
Elszámolható költségek:    9.000.000,- Ft
Önerő:    0,- Ft
Támogatás:    9.000.000,- Ft
Projekt összköltsége:    9.000.000,- Ft
Támogatási okirat aláírása:    2017. május 29.

A projekt bemutatása:
A projekt célja az adminisztratív terhek csökkentése, az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozás kiépítése az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése érdekében. Az önkormányzat az alábbi szakrendszerekhez kíván csatlakozni: - iratkezelő rendszer, - az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ide értve az elektronikus űrlapszolgáltatást, - gazdálkodási rendszer, - ingatlanvagyon-kataszter rendszer, - önkormányzati adó rendszer, - ipar- és kereskedelmi rendszer, - hagyatéki leltár rendszer.

Print Friendly, PDF & Email

Projekt neve:
Belterületi utak felújítása Dabason

Támogatási szerződés száma:
PM_ONKORMUT_2016/68

Kedvezményezett neve:
Dabas Város Önkormányzata

Támogató neve: Nemzetgazdasági Minisztérium
Támogatás forrása: Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból.

Kedvezményezet neve: Dabas Város Önkormányzata
Projekt címe: Belterületi utak felújítása Dabason
Támogatási összeg: 125,48 MFt
Támogatott tevékenység célja: A Dinnyés Lajos és a Zlinszky utca felújítása, szélesítése.
Projekt tervezett befejezésének dátuma: 2018.augusztus 30.
Támogatási szerződés száma: PM_ONKORMUT_2016/68

Print Friendly, PDF & Email

Projekt neve:
Dabasi óvodák energetikai korszerűsítése

Azonosító szám:
KEHOP-5.2.9-16-2016-00028

Kedvezményezett neve:

Dabas Város Önkormányzata

Támogatás összege: 61 966 000 Ft   
Dabas Város önereje: 38 712 557 Ft

Projekt befejezésének dátuma: 2017. augusztus 18.

Projekt tartalma: Intézmények energetikai korszerűsítése

BEFEJEZŐDÖTT A DABASI ÓVODÁK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

Megújuló energiaforrás hasznosításával energetikai korszerűsítés valósult meg a Dabas-Sári Szivárvány óvodában és a Dabas-Gyóni Mesevár óvodában, a KEHOP-5.2.9-16-2016-00028 azonosító számú pályázat keretében, 61 966 000 Ft támogatási összeg felhasználásával.

 

Print Friendly, PDF & Email

MEGKEZDŐDÖTT A DABASI ÓVODÁK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

Megújuló energiaforrás hasznosításával energetikai korszerűsítés valósul meg a Dabas-Sári Szivárvány óvodában és a Dabas-Gyóni Mesevár óvodában, a KEHOP-5.2.9-16-2016-00028 azonosító számú pályázat keretében, 61 966 000 Ft támogatási összeg felhasználásával.

Print Friendly, PDF & Email

Projekt neve:
Az OKÖT hulladékgazdálkodási  rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel

Azonosító szám:
KEOP-1.1.1/C/13/2013-0028

Kedvezményezett neve:
Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás

Támogatás összege: 695.894.000 Ft   
Támogatás mértéke: 95,00 %

Projekt tartalma: Informatikai fejlesztés, gyűjtőjárat optimalizálás, eszközbeszerzések

Print Friendly, PDF & Email

1. oldal / 3

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.