Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
2024. június 17. hétfő
Laura, Alida
Holnap: Arnold, Levente napja lesz

Slider citizens

ISMERTETŐK

Európa a polgárokért – „Helyi találkozók az európai jövőért”

Ismertető 2018:

Az idei év a harmadik, amelyben sikeresen szerepeltünk a Europe for Citizens Program pályázatán.
A pályázat célja „a polgárok ösztönzése helyi és uniós szinten az uniós politikai menetrend konkrét kérdéseiről folytatott vitára. A program további célkitűzései között szerepel, hogy a polgárok körében az uniós döntéshozatali folyamatokban való részvételt előmozdítsa, valamint lehetőséget teremtsen az uniós szintű társadalmi szerepvállalásra és önkéntességre.”

A mi pályázatunkban három héten keresztül (2018. július 16.–augusztus 4.), három különböző összetételű csoport utazott Dabasról Barótra európai uniós támogatással. A projekt címe: „Helyi találkozók Európa jövőjéért”. Az alábbiakban az egyes csoportok programjainak rövid kivonata található.

PEDAGÓGUSOK
A különböző országokban eltérő az oktatásnevelés törvényi háttere, ezért törekedni kell az uniós jogharmonizációból fakadó közös, és lehetőség szerint az egységes szabályozási környezet kialakítására, a szubszidiaritási alapelvek megtartása mellett, figyelembe véve a helyi sajátosságokból fakadó eltéréseket. Az oktatás–nevelés folyamatában résztvevők felelőssége a kisebbségek melletti szolidaritás kialakításában, különös tekintettel a nemzetiségi kisebbségek, a menekültek, valamint a különböző tanulási nehézségekkel küzdő tanulók esetében.

1. és 5. nap: Baráti programok.
2. nap: workshop: Tanulási nehézségekkel küzdő diákok fejlesztési lehetőségeinek összehasonlítása a két országban. Helyi iskolák, árvaház bemutatása.
3. nap: workshop – Kultúrák közötti párbeszéd fontossága. Tolerancia, közös értékek tisztelete.
4. nap: workshop – Nemzetiségi kisebbségekhez való viszonyulás. Hogyan segíthetjük az állampolgári részvételt az uniós politikák formálásában? Hogyan vehetünk részt a nyilvános konzultációkban?

FIATALOK
A szociális érzékenység és a szolidáris Európa alapelveinek megvitatása, a legjobb gyakorlatokra vonatkozó tudástranszfer kialakítása. A program részeként sor kerül a szociálisan hátrányos helyzetű állampolgárok életkörülményeinek javítására vonatkozó legjobb gyakorlatok és javaslatok megvitatására, a tapasztalatok megosztására, gyakorlatban való kivitelezésére. A program részeként a migráció keretén belül az EU-ba letelepedni kívánók szociális feltételeinek alapvető kérdései és válaszok is megvitatásra kerülnek. Szolidaritás a válságos időkben: a fiatalokra váró kihívások.

1. és 5. nap: Baráti programok
2. nap: workshop – A migrációs válság okozta kihívások az egészségügy és a szociális munka területén. Eszmecsere Európa jövőjéről. Önkéntes munka (kaláka).
3. nap: Az euroszkepticizmus okainak elemzése, megvitatása. Eurokriticizmus, eurofóbia kontra Európai Unió elért vívmányai.
4. nap: Önkéntesség, adományok, civil szervezetek. Önkéntes munka (kaláka).


MŰVÉSZETI ÉS KULTÚRA KÖZVETÍTŐK
Az Európai Unió tagállamaiban a nemzeti karakternek és sajátosságoknak, valamint a művészi szabadságnak megfelelően más és más előírások vonatkoznak a művészek és egyéb kultúraközvetítők számára. E téren is
összehasonlíthatók az érintett két tagország eltérő és hasonló rendelkezései, majd ezeket összevetni más uniós országokéval. A művészek és egyéb kultúra közvetítők szerepe a nemzeti és általános kultúra közvetítésében, a mássággal rendelkezőkhöz való viszonyulásban. Csatlakozás a „2018 A kulturális örökség európai évéhez”.

1. és 5. nap: Baráti programok.
2. nap: workshop – A művészek feladata, lehetőségei. A kulturális életet szabályozó jogszabályok összehasonlítása. Kiállítás megtekintése.
3. nap: workshop – Beszélgetés és vita a másságról, annak elfogadásáról.
4. nap: workshop – Kapcsolódás a „2018 A kulturális örökség európai évéhez”. Erdővidék Múzeum és a helyi Kultúrház meglátogatása.

Szandhofer János

 

Ismertető 2017:

Dabas Város Önkormányzatának projektvezetésével sikeres testvérvárosi pályázatot nyújtottunk be az „Európa a polgárokért” uniós programra. A projekt keretében három egymást követő héten, három különböző összetételű csoport utazik Barótra.

Az első héten iskolai pedagógusok, a másodikon óvodapedagógusok, a harmadikon pedig egészségügyi és szociális dolgozók. A résztvevők, a kirándulások mellett igyekeznek a program kiírásának megfelelően, európai szintű válaszokat találni a helyi problémákra.

1.    hét:    2017. április 4-9.
Résztvevők: iskolai pedagógusok és az oktatás és nevelés területén dolgozó egyéb szakemberek.
A tematikus hét során különös hangsúlyt kapnak az alábbi témák:
-    Az euroszkepticizmus okainak elemzése, megvitatása.
-    Eurokriticizmus, eurofóbia kontra Európai Unió elért vívmányai.
-    Különböző kultúrák közötti párbeszéd fontossága.
-    Tolerancia, közös értékek tisztelete.
-    A különböző nemzetiségi kisebbségekhez való viszonyulás.
-    Idegengyűlölet, intolerancia, diszkrimináció
A baróti iskolák pedagógusaival történő találkozások, egyeztetések mellett, lehetőség lesz megismerkedni azokkal a helyszínekkel, amelyeket a hetedik osztályos diákok a „Határtalanul” pályázat keretében megtekintenek.

2.    hét:    2017. április 10-15.
Résztvevők: óvodapedagógusok, dajkák és a nevelés területén dolgozó egyéb szakemberek.

A tematikus hét során különös hangsúlyt kapnak az alábbi témák:
-    Szolidaritás kontra felelősség a különféle közösségekben: család, óvoda, iskola, település, ország, Európai Unió.
-    Önkéntesség, adományok, civil szervezetek.  
-    Beszélgetés és vita az "idegenekről" másságról, annak elfogadásáról.
-    Hogyan segíthetjük az állampolgári részvételt az uniós politikák formálásában?
-    Hogyan vehetünk részt a nyilvános konzultációkban?
A baróti és környékbeli intézmények óvodapedagógusaival történő találkozások, egyeztetések mellett, lehetőség lesz megismerkedni azokkal a helyszínekkel, amelyeket a hetedik osztályos diákok a „Határtalanul” pályázat keretében megtekintenek.

3.    hét:    2017. április 18-23.
Résztvevők: egészségügyi és szociális területen dolgozó szakemberek.

A tematikus hét során különös hangsúlyt kapnak az alábbi témák:
-    Migrációs válság okozta kihívások az egészségügy és a szociális munka területén.
-    Eszmecsere Európa jövőjéről.
-    Barót és környéke egészségügyi és szociális ellátó rendszerének megismerése.
-    Dabas és környéke egészségügyi és szociális ellátó rendszerének megismertetése.
A baróti és környékbeli intézmények egészségügyi és szociális területen dolgozó szakemberekkel  történő találkozások, egyeztetések mellett, lehetőség lesz megismerkedni azokkal a helyszínekkel, amelyeket a hetedik osztályos diákok a „Határtalanul” pályázat keretében megtekintenek.

Szandhofer János
alpolgármester

Ismertető 2016:

Dabas Város Önkormányzatának projektvezetésével sikeres testvérvárosi pályázatot nyújtottunk be az „Európa a polgárokért” uniós programra.

A projekt keretében három egymást követő héten, három különböző összetételű csoport utazik Barótra. Először általános iskolai pedagógusok, majd hivatali dolgozók, végül kisvállalkozók ismerkednek a testvértelepülés és környékének turisztikai látnivalóival, városaink hasonlóságaival, illetve az adottságokból fakadó különbségekkel. Mindezek mellett, „műhelyfoglalkozások” (ún.: workshopok) keretében találkozókra kerül sor, hasonló foglalkozásokat űző, helyi szakemberekkel.

1. hét: Az oktatás és nevelés hete: 2016. márc. 28 – ápr. 02.

2. hét: Közigazgatási hét: 2016. ápr. 04 - ápr. 09.

3. hét: Vállalkozzunk című hét: 2016. ápr. 11 - ápr. 16.

A program fő célkitűzése, hogy ösztönözze a polgárok részvételét az Európai Unió előtt álló hét év fontos kérdéseinek kidolgozásában. Mint például a gazdasági növekedés, a biztonság és Európa szerepe a nagyvilágban, valamint a szakpolitikai kérdések kialakítása. Ennek megfelelően, a résztvevők közösen elfogadott véleményét - az oktatás-nevelési, közigazgatási és vállalkozókat érintő témákban - továbbítani fogjuk „Az Ön hangja Európában”weboldalra.

Amennyiben sikeresen megvalósítjuk a programot, a jövőben más területekre is szeretnénk kiterjeszteni a kapcsolatfelvételt és közös gondolkodást.

Szandhofer János
Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.