Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
2024. június 19. szerda
Gyárfás
Holnap: Rafael, Dina, Polett napja lesz

Gazdasági Iroda

NÉV INFORMÁCIÓK
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Beosztás: Gazdasági irodavezető

Iroda: Polgármesteri Hivatal II.emelet 210/B.
Telefon: 06/29/561-242

Feladatkörök: a Gazdasági Iroda működésének irányítása, munkájának  koordinálása

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Beosztás: Gazdasági irodavezető helyettes

Iroda: Polgármesteri Hivatal II.emelet 209.
Telefon: 06/29/561-237

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Beosztás: Leltározás, bizottsági referens

Iroda: Polgármesteri Hivatal II.emelet 210.
Telefon: 06/29/561-241

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Beosztás: Pénztáros

Iroda: Polgármesteri Hivatal II.emelet 208.
Telefon: 06/29/561-239

Feladatkörök: Polgármesteri Hivatal készpénz  kifizetéseinek bonyolítása, szociális támogatások  kifizetése

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Beosztás: Pénzügy, számlázás

Iroda: Polgármesteri Hivatal II.emelet 206.
Telefon: 06/29/561-234

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Beosztás: Pénzügy, helyettes pénztáros

Iroda: Polgármesteri Hivatal II.emelet 205.
Telefon: 06/29/561-204

Feladatkörök: helyettes pénztáros

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Beosztás: pénzügyi ügyintéző

Iroda: Polgármesteri Hivatal II.emelet 206.
Telefon: 06/29/561-232

Feladatkörök: Polgármesteri Hivatal számláinak  utalása

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Beosztás: Pénzügy, - bérszámfejtés

Iroda: Polgármesteri Hivatal II.emelet 205.
Telefon: 06/29/561-204

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Beosztás: pénzügyi ügyintéző

Iroda: Polgármesteri Hivatal II.emelet 206.
Telefon: 06/29/561-233

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Beosztás: pénzügyi ügyintéző

Iroda: Polgármesteri Hivatal II.emelet 206.
Telefon: 06/29/561-234

Print Friendly, PDF & Email

A Gazdasági Iroda feladat- és hatáskörei feladat- és hatáskörei:

A Gazdasági Iroda feladat- és hatáskörei a számára jogszabályban meghatározott pénzügyi kérdésekben jár el. A Gazdasági Iroda feladat- és hatáskörei készíti elő a város költségvetésének tervezését és a költségvetés módosítását. Koordinálja a költségvetés végrehajtását, végzi a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményeinek pénzügyi finanszírozását. Vezeti az önkormányzat és a Polgármesteri hivatal számviteli nyilvántartásait, üzleti könyveit és elkészíti a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolókat, zárszámadást. Biztosítja a helyi és a központi adójogszabályok településen való érvényesítését.

Részletes ismertetés:

Print Friendly, PDF & Email

Tisztelt Adózók!

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény rendelkezéseinek hatálybalépését követően – 2021. január 1-jétől – a gépjárműadóval kapcsolatos hatósági ügyintézést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) látja el.

A 2021. január 1-jétől kezdődő időszakra a NAV határozata szerint járó gépjárműadót az állami adó- és vámhatóság számlájára kell megfizetni.

Print Friendly, PDF & Email

A kisadózó vállalkozók tétételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Kata tv.) 16-18 §-ai 2022. szeptember 1-jei hatállyal több ponton módosították a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt.

A változások lényege, hogy a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény szerinti kisadózó vállalkozások tételes adója, a „régi KATA”, mint adózási mód 2022. augusztus 31-ével – a törvény erejénél fogva – megszűnik.

Print Friendly, PDF & Email

Az adóalanyok 2021. január 1-jétől nem az önkormányzati, hanem kizárólag az állami adóhatóságon keresztül kötelesek benyújtani helyi iparűzési adóbevallásukat.

Az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon teljesítheti.

Print Friendly, PDF & Email

Az adóbevallás benyújtásának határideje: 2022. május 31.

Az adóbevallást a gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók elektronikus úton kötelesek benyújtani az állami adóhatóság általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) programján keresztül. A mezőgazdasági őstermelőknek a helyi iparűzési adóbevallási kötelezettségüket szintén a fenti időpontig kell teljesíteniük, illetve amennyiben az őstermelői tevékenységből származó bevételük nem haladta meg az adóévben az éves minimálbér 50%-át, nyilatkozatot kell tenniük erről.

Az adó mértéke az állandó jelleggel végzett iparűzési adónál az adóalap 2 %-a, a nyilatkozatot tevő mikro-, kis- és középvállalkozások esetén az adóalap 1%-a.

Print Friendly, PDF & Email

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében megjelent a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV.21.) Kormányrendelet, melynek értelmében a 2020. április 22. és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló éves és soron kívüli helyi iparűzési adóbevallás-benyújtási kötelezettségnek és az ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettségnek 2020. szeptember 30-ig kell eleget tenni.

Print Friendly, PDF & Email

Dabas Város adóbeszedési számlaszámai

Gépjárműadó számlaszám: 64400099-10980123-00000000

Helyi iparűzési adó számlaszám: 64400099-10980264-00000000

Magánszemélyek kommunális adója számlaszám: 64400082-30006056-71200033

Építményadó számlaszám: 64400082-30006056-71200026

Idegenforgalmi adó számlaszám: 64400082-30006056-71200143

Államigazgatási eljárási illeték számlaszám: 64400082-30006056-71200057

Egyéb bevételek számlaszám: 64400099-10980130-00000000

Talajterhelési díj számlaszám: 64400082-30006056-71200088

Adópótlék számlaszám: 64400099-10980312-00000000

Adóbírság számlaszám: 64400099-10980305-00000000

Print Friendly, PDF & Email

Tisztelt Adózók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az elektronikus ügyintézésről és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. §-ának értelmében 2018. január 1-jétől az elektronikus ügyintézés igénybevétele kötelező az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezeteknek és az ügyfelek jogi képviselőinek.

Print Friendly, PDF & Email

Felhívjuk figyelmüket, hogy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben foglaltak szerint a társasági adóelőlegnek, az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett vállalkozónak a helyi iparűzési adóelőlegét az adóév december 20. napjáig ki kell egészíteni, és az adózónak a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítés összegéről bevallást kell benyújtania.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény értelmében, a kettős könyvvitelt vezető belföldi illetőségű adózónak és a külföldi vállalkozónak az adóelőleget az adóévben az adóévi várható fizetendő adó összegére kell kiegészíteni.

Print Friendly, PDF & Email

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a helyi adókról szóló C. törvény (továbbiakban Htv.) változása miatt 2018. január 1-jei hatállyal, kötelező jelleggel bevezetésre került a reklámhordozók adóztatása az építményadóban.

Az eddig hatályos Htv. szerint az építményadó kötelezettség a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrészre terjedt ki, mely mellett 2018-tól az adókötelezettség kiterjed az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozóra.  Ennek alapján Dabas Város Önkormányzata 2018. március 1-jétől az építményadó keretein belül adóztatás alá vonja a szabadtéri reklámhordozókat.

A Htv. 2018. január 1-jétől hatályos 11/A. §-a értelmében adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó.

Print Friendly, PDF & Email

Ideiglenes jellegűnek minősül az iparűzési tevékenység, amennyiben az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó: piaci és vásározó kiskereskedelmet, vagy építőipari tevékenységet folytat, nyomvonalas létesítményen végzett kivitelezési és fenntartási munkát, továbbá ezekkel kapcsolatos szerelési, szervezési, lebonyolító, szaktanácsadó, felügyeleti tevékenységet végez, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végezett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot.

Print Friendly, PDF & Email

A 2016. évről a talajterhelési díj bevallások beküldési és megfizetési határideje: március 31.

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tv. (továbbiakban: Ktd tv.) alapján a talajterhelési díjra vonatkozó szabályok 2004. július 1-jétől léptek életbe. A törvény alapján a talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki helyi vízgazdálkodási hatósági engedély alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz és a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá.

A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetén a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége. A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és önadózás keretében megfizetnie a tárgyévet követő év március 31-ig.

Print Friendly, PDF & Email

Tisztelt Adózók!

A 2003. évi CXXVII. jövedéki adóról és a jövedéki termek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény a magánfőzőre vonatkozó szabályai 2015. január 1-jével az alábbiak szerint módosultak.

2015. évtől a magánfőző desztillálóberendezések bejelentésével kapcsolatban és a magánfőzésénél az adóbevallással és az adó megfizetésével kapcsolatos eljárásban a lakóhely szerinti adóhatóság jár el.

Print Friendly, PDF & Email

TISZTELT DESZTILLÁLÓBERENDEZÉS TULAJDONOSOK!

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény magánfőzésre vonatkozó szabályai 2016. január 1-jével jelentősen módosultak.

Változások történtek egyes fogalom meghatározások körében:

  • Magánfőzés: a párlatnak a magánfőző, több tulajdonostárs magánfőző esetén valamely tulajdonostárs lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésén a gyümölcstermesztő személy(ek) által végzett előállítása.
  • Magánfőző: az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik
  • Gyümölcstermesztő személy: az a természetes személy minősül, aki gyümölcstermő területtel rendelkezik.

    Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.