Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
2024. június 13. csütörtök
Antal, Anett
Holnap: Vazul, Herta napja lesz

Jeles személyek

Gyóni Géza, a mi költőnk

gyonigeza01Gyón nevezetes szülötte, 1884. június 25-én Gyóni (Áchim) Géza költő, újságíró. A gyóni városrészben az evangélikus egyházközség temploma 1786-ban épült, de tornyának mai formája csak 1838-ban készült el. Stílusa barokknak indult, de romantikus, eklektikus és szecessziós elemek és díszítések külső és belső képét Evangélikus egyházközség temploma egyaránt színesítik.

Ugyanezen a telken áll az evangélikus paplak, falai között született Gyón nevezetes szülötte, 1884.június 25-én Gyóni (Áchim) Géza költő, újságíró. Itt láttak napvilágot első versei, jelentek meg verseskötetei. Édesapja a helyi evangélikus lelkész volt. Maga is papnak készült, de öngyilkossági kísérlete után a teológiával felhagyott és joggyakornok lett a gyóni községházán. Az irodalmi élet perifériájára sodródva, vidéki újságíróként Sopronban, majd Szabadkán élt. Költeményeit a Hétben, az Új Időkben és a Pesti Naplóban egyaránt szívesen fogadták. A konzervatív, hazafias eszmék és a liberális gondolkodásmód egyaránt vonzotta az ifjú költőt.

 

Tehetsége minden stílusban megmutatkozott, kitűnő rím és ritmusérzéke már korán jelentkezett. Juhász Gyula írta róla: "1914-ben a háború költőjeként indult a lengyel mezőkre, 1917 nyarán mint a nemzeti demokrácia és az emberi szolidaritás vértanúja esett el..." 1917-ben szibériai hadifogolyként halt meg, születésnapján Krasznojarszkban. Leghíresebb költeménye a Csak egy éjszakára című vers, melyet számos nyelvre, köztük angolra, németre, lengyelre, olaszra, szlovákra és románra is lefordították. Ennek a versnek az univerzális üzenete teszi Gyóni Géza költészetét európaivá. Mert a szenvedés hangja minden nyelven egyformán érthető.

Gyóni Géza: Csak egy éjszakára...

Csak egy éjszakára küldjétek el őket:
A pártoskodókat, a vitézkedőket.
Csak egy éjszakára:
Akik fent hirdetik, hogy: mi nme felejtünk:
Mikor a halálgép muzsikál felettönk,
Mikor láthatatlan maja kél a ködnek,
S gyilkos ólom-fecskék szanaszét röpködnek.

Csak egy éjszakára küldjétek el őket:
Gerendatöréskor szálka-keresőket.
Csak egy éjszakára:
Mikor siketítőn bőgni kezd a gránát,
S úgy nyög a véres föld, mintha gyomrát vágnák,
Robbanó golyónak mikor fénye támad,
S véres vize kicsap a vén Visztulának.

Csak egy éjszakára küldjétek el őket.
Az uzsoragarast fogukhoz verőket.
Csak egy éjszakára:
Mikor gránát-vulkán izzó közepén
Úgy forog a férfi, mint falevél:
S mire földre omlik, ó iszonyú omlás, -
Szép piros vitézből csak fekete csontváz.

Csak egy éjszakára küldjétek el őket:
A hitetleneket s az üzérkedőket.
Csak egy éjszakára:
Mikor a pokolnak égő torka tárul,
S vér csurog a földön, vér csurog a fáról,
Mikor a rongy sátor nyöszörög a szélben,
S haló honvéd sóhajt: fiam...feleségem...

Csak egy éjszakára küldjétek el őket:
Hosszú csahos nyelvvel hazaszeretőket.
Csak egy éjszakára:
Vakító csillagnak mikor támad fénye,
Lássák meg arcuk a San-folyó tükrébe,
Mikor magyar vért gőzölve hömpölyget,
Hogy sírva sikoltsák: Istenem, ne többet.

Küldjétek el őket csak egy éjszakára,
Hogy emlékezzenek az anyjuk kínjára.
Csak egy éjszakára:
Hogy bújnának össze megrémülve, fázva:
Hogy fetrengene mind-mind, hogy meakulpázna:
Hogy tépné az ingét, hogy verné a mellét,
Hogy kiáltná bőgve: Krisztusom, mi kell még!

Krisztusom, mi kell még! Véreim, mit adjak
Árjáért a vérnek, csak én megmaradjak!
Hogy esküdne mind-mind,
S hitetlen gőgjében akit sosem ismert,
Hogy hívná a Krisztust, hogy hívná az Istent:
Magyar vérem ellen soha-soha többet!
- Csak egy éjszakára küldjétek el őket.

 

Gyóni Géza: A dabasi új harangok

Voltunk valaha Piski mellett
A Gábor Áron ércbikái...
S most idehoztak jámbor lelkek
Párnák közt halót parentálni

A bömbölésünk mellett akkor
Fél Európa fulladt harcba...
Most lányok mennek a templomba
Bazsalikomot szagolgatva...

Sebaj, no! Kint a nagyvilágban
Vörös viharmadár barangol...
Leszünk mi még majd, érctestvérek,
Leszünk még egyszer vészharangok!

 

Dr. Palotai Sándor néhai dabasi háziorvos gyűjteményéből:
 • Népszabadság: Gyóni Gézáról -  Születésének 100. évfordulóján / Szerző: E.F.P
 • Typographia: Gyóni Géza tisztelőinek / Szerző: Botyánszki Pál
 • Typographia: Rendkívüli idők rendkívüli lapja / Szerző: Dr. Kovássy Zoltán
 • 1984. Csak egy éjszakára – Száz éve született Gyóni Géza költő / Szerző: Kelenváry János
 • Pest Megyei Hírlap Magazin,1984.június 23.,szombat – Költő a hadak útján /Szerző: Z.Szalai Sándor
 • Élet és irodalom:  A katona békéje / Szerző: Veress Miklós
 • Hírlap, 1984.június 26., kedd – Száz esztendeje született Gyóni Géza - Költő fiára emlékezett Dabas
A jelzett írások, cikkek olvashatóak a Gyóni Géza emlékszobában Dabason.


2002. június 29-én megnyílt a Gyóni Géza Emlékszoba:

(Dabas Újság 2002.augusztus)
nagyítás: kattintás a képre

Vizes hirek01

Kattintson a képre a nagyításhoz.

Nagyítás

2007. április 16. I. Országos Gyóni Géza versmondó verseny:

Szervező intézmények: Gyóni Géza Általános Iskola (Dabas-Gyón, Szőlő u. 2.) és Kossuth Művelődési Központ (Dabas, Szt. István u. 58.)
A versmondó verseny fő támogatója: Dabas Város Önkormányzatának Oktatási és Kulturális Bizottsága.
Időpontja: 2007. április 27-28. 
Országosan ismertetés, felhívás:

 • Országos szakmai lapokban: Köznevelés, Hírmondó, Kulturális Közlöny, Pest Megyei Közművelődési Intézet információs lapja, Békés Megyei Művelődési Központ információs lapja.
 • Az Interneten (Erikanet)
 • MTV 1 Napkelte műsorajánlójában és a Duna Televízióban
 • Személyes meghívás útján felnőtt és szépkorú
 • Kistérségi és helyi propaganda
 • Levélben értesítés a kistérség általános iskoláit és középiskoláit
 • Felhívás a helyi és regionális televízióban (Dabas TV)
 • Protokoll meghívók
 • A két megyei információs újság hirdetése, mert Gyóni Géza élete és munkássága meghatározóan Gyónhoz, illetve a dabasi kistérséghez és Békés megyéhez (Szarvas, Békéscsaba) kötődik.
A verseny meghirdetett kategóriái:
 • Felsőtagozatos kategória (általános iskola 7-8. osztály)
 • Középiskolás kategória
 • Felnőtt kategória (19 – 60 év)
 • Szépkorúak kategóriája (60 év feletti)
Zsűri:
 • Papp János színművész
 • Sellye Béla színművész
 • Mitták Ferenc történész
 • Sztavinovszki Győzőné magyar szakos pedagógus
 • Sződi Szilárd dramaturg (Magyar Rádió)
 • Kerekes László grafikusművész
 • Tóth Zsuzsanna előadóművész (Magyar Művelődési Intézet Művészeti osztályának vezetője)
Verseny lebonyolítása:

A versenykiírás: „Az élet szeretője” Vers és prózamondó verseny Gyóni Géza (1884-1917) emlékére.
Nevezni egy kötelező Gyóni Géza verssel és egy XX. századi magyar költő versével, vagy prózájával lehet.
Segítségül Dabas Város Önkormányzata honlapján elérhető 15-20 Gyóni Géza vers i, hogy akik nem tudnak kötethez jutni, azok számára is elérhető legyen néhány vers

Eredményei:

2007. június 24. Gyóni Géza Emléknap a költő halálának 90. évfordulója alkalmából:

A megemlékezés a dabasi önkormányzat és a Gyóni Géza Nyugdíjas Klub közös rendezésében valósult meg az evangélikus egyház és a nyugdíjas ház udvarán. A műsorban közreműködtek: Valentyik Ferenc, Kotán Gábor, Feldman László, Szőnyi Renáta, Molnár Erika és a nyugdíjas klub tagjai.


2007 évben kiadvány,  készült a költő halálának 90. évfordulójára, Dabas Város Önkormányzatának támogatásával:

A kiadvány Gyóni Géza - Csak egy éjszaka című versét és annak fordításait  tartalmazza angol, német, olasz, román, szlovák és lengyel nyelveken.
Címe: Gyóni Géza - Csak egy éjszakára fordítások
Szerkesztette: Valentyik Ferenc, Kapui Ágota
Kiadás éve: 2007
További információ: Dabas Város Polgármesteri Hivatal Kabinetirodában, elektronikusan itt olvasható.


2009 júniusban ünnepeltük városunk szülötte, Gyóni Géza világra jöttének 125 évfordulóját:

A költő születésnapján minden esztendőben a gyóni evangélikus egyházközség, a költő nevét viselő nyugdíjasklub és Dabas Város Önkormányzata közös rendezvény keretében emlékezik meg Gyóni Géza életéről és pályájáról az evangélikus templom udvarán és a nyugdíjasház kertjében. A 2009. június 21-i ünnepség vendége volt a gyóni származású Murányi László (ismert tévés személyiség), aki nagy tisztelője a költőnek. Gyóni Géza irodalmi pódiumműsorával járja az országot, így Gyónra is elhozott néhány nagy verset erre az alkalomra. Ugyanezen a napon Dabas Város Önkormányzata elhelyezte Gyóni Géza szobrának alapkövét a gyóni kegyeleti parkban, mivel ez év októberében egész alakos szobrot állíttat Gyóni Géza emlékére.  (Dabas Újság IX.évfolyam 6.szám 2009-június)

KÉPGALÉRIA - Gyóni Géza születésének 125. évfordulója


A II. Gyóni Géza országos versmondó találkozó eredményei:

2009. április 16-án a Kossuth Művelődési Központban került sor a II. Gyóni Géza országos versmondó találkozóra, amely belépett az országosan is elismert versmondó találkozók sorába. A színvonalas mezőny igazi élményt nyújtott a közönségnek, és próbára tette a zsűri ítélőképességét a díjazottak rangsorának kialakításában. A 7–8. osztályos kategóriájában egy dabasi diák kapott helyezést. A III. díjat Bera Márk, a Múzsák Alapfokú Művészet Oktatási Intézmény növendéke vehette át, és ezzel együtt azt a lehetőséget is megkapta, hogy a Pest megyei versmondó találkozón korcsoportját képviselje. Középiskolás kategóriában maradandó élményt nyújtott produkciójával Herman Flóra, a Múzsák Alapfokú Művészet Oktatási Intézmény növendéke, aki nem kis fejtörést szerzett az ítészeknek. Végül a verseny II. díját vehette át. A következő három helyezett is a dabasi mezőnyből került ki: III. díjat kapott Vincze Erika, a Táncsics Mihály Gimnázium tanulója, IV. díjazott lett Vizer Rita, a budapesti Szent Margit Gimnázium növendéke (dabasi lakos), és V. helyezett lett Kukk Zsófia, a Táncsics Mihály Gimnázium diákja. A verseny felnőtt kategóriájában Valentyik Anna II. helyezést ért el szintén nagyon szoros mezőnyben. A szépkorúak kategóriájában dabasi siker nem született. Mindkét verseny díjazottjainak gratulálunk, további szép sikereket
kívánunk!   ( Dabasi Újság  IX.szám. 5. évfolyam  2009. május)


2009. év - Gyóni Géza-szobrot avatott a város közössége

Gyóni Géza születésének 125. évfordulója alkalmából Dabas város közössége október 11-én, vasárnap felavatta a költő egészalakos bronzszobrát a gyóni városközpontban. Az ünnepi műsorban közreműködött Papp János színművész, aki megrázó erővel adta elő Gyóni Géza legismertebb művét, a Csak egy éjszakára című költeményt. A honvágy, a front, az idegenbe szakadt katonák életérzése Valentyik Anna  tolmácsolásában szólalt meg Karády Katalin dalain keresztül. A rendezvény ünnepi szónoka Kőszegi Zoltán polgármester volt, aki méltatta a szoborállítás jelentőségét a közösség számára.

A leleplezésben részt vettek azok a képviselők, civil szervezetek vezetői és magánszemélyek, akik a szobor létrehozásában aktívan tevékenykedtek. A leleplezést követően a gyóni városrész történelmi egyházainak képviselői felszentelték a szobrot és ökumenikus áldásban részesítették a jelenlévő közösséget. A Gyóni Géza Nyugdíjas Klub Egyesület tagjai virágot helyeztek Gyóni Géza szobrának talapzatára. A mű alkotója Janzer Frigyes szobrászművész, aki Halász Boldizsár szobrát is megmintázta már Dabas számára. A büszt a róla elnevezett városi könyvtár előtt találta meg méltó helyét. A Gyóni Géza szobor költségeinek tetemes részét a költségvetési keretből finanszírozta Dabas Város Önkormányzata, amelyet az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt pályázatból elnyert összeggel egészített ki.   (Dabasi Újság IX.évfolyam 11.szám 2009.november)

KÉPGALÉRIA - Gyóni Géza-szobrot avatott a város közössége


A költő születésének 125. évfordulójára állított egészalakos bronzszobor Janzer Frigyes szobrászművész alkotása.

A dabasiak mindig is vágytak arra, hogy a költő hamvai hazai földben nyugodjanak, de ez a kívánság a mai napig nem teljesülhetett. A szobor a költő hazatérését szimbolizálja, aki nyírfákat és szibériai dombokat is hozott magával. A környezet jelképszerű, látványos kialakításában dabasi vállalkozó, Sikari Orbán kertépítő szakmai tudását dicsérhetjük. Szabadtéri irodalmi helyszínné alakult így az egykori kegyeleti tér, fejlesztése a következő években tovább folytatódik, játszótérrel, további történelmi emlékhelyekkel, szolgáltató területekkel bővül. A költő nevét és emlékét utca, emléktábla, intézmény, civil szervezet, önkormányzat támogatásával kiadott kiadványok, a gyóni városrészben 2001 óta emlékszoba, 2009 óta egészalakos bronzszobor őrzi.

A Gyóni Géza kultusz ápolása és életben tartása érdekében a lakosság köréből elindult kezdeményezés alapján a város vezetése lépéseket tett a költő krasznojarszki sírjának megkeresésére, és földi maradványának hazahozatalára is, amennyiben a kutatások eredményesek lesznek. Reméljük, hogy ezek a lépések megerősítik a lakosság kötődését Gyóni Géza emlékéhez, és átmentik a jövő generáció tudatába a város nagy szülötteinek tiszteletét, kultuszuk ápolását.


2014. Június 22-én ünnepeltük városunk szülötte, Gyóni Géza világra jöttének 130 évfordulóját:

Június 22-én, vasárnap egy bensőséges, csendes és ünnepélyes megemlékezés formájában tisztelegtek a résztvevők az évforduló alkalmából  az evangélikus templom falai között, majd az árnyas udvarban, az emlékszoba környezetében.
Úgy emlékeztünk Gyóni Gézára, mintha köztünk lenne, mintha egy kedves családtag születésnapját ünnepelnénk, egy olyan rokonét, akire felnézünk, akit tisztelünk, mert megjárta a világháború poklát, a fogolytábor bugyrait, maga mögött hagyva szülőföldet, szerelmet, barátságokat, fényes költői karriert.

A Dabas Televízió felvétele  www.dabas.tv


Gyóni Géza versei :

Dabas Város Önkormányzatának támogatásával került kiadásra az alábbiakban weboldalunkon digitális formában is közreadott audio CD, mely Gyóni Géza születésének 130. évfordulójának tiszteletére készült és a költő verseit tartalmazza. A kilenc megszólaló művet városunk előadói szavalják el a felvételeken.

A kiadvány anyaga megtekinthető oldalainkon ide kattintva.

Gyóni Géza versei

 

2017. június 25-én, a költő születésének 133. és halálának 100. évfordulóján szervezte meg Dabas Önkormányzata a Gyóni Géza Emlékév centenáriumi ünnepségét.

Az eseményen került átadásra a megújult evangélikus templomkert, amelyet Ligetvári István és leánya Dorottya tervei alapján készítettek el. A Luther-udvarban helyet kapott Balogh Eleonóra Ferenczy-díjas üvegművész Gyóni Géza üvegportréja. Az alkotásnál jelképes szalagvágással adták át az emlékév fejlesztéseit a megújított emlékszobát.

A Dabas Televízió felvétele  www.dabas.tv

 

Az emlékszobáról további információk:
Képgaléria - Gyóni Géza emlékszoba

Tomor Visual Graphics felvétele

 

Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.