Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
2024. július 22. hétfő
Magdolna, Magda
Holnap: Lenke, Borisz napja lesz

Választási archívum

Választás 2014 – 2.

Jelenleg zajlik a 2014. április 6-ra kiírt országgyűlési választás kampányidőszaka, a választási gyűlések, jelölőszervezet vagy jelölt általi közvetlen megkeresések, megjelennek a médiában a politikai reklámok, hirdetések.

Felhívnám a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy választási plakát csak az alábbi korlátozásokkal helyezhető el:

Tilos plakátot elhelyezni:

  • állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül,
  • közút felett, annak műtárgyán, buszmegállón, közvilágítási, villany- és telefonoszlopon.

Tulajdonos, bérlő, vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet plakátot elhelyezni épület ajtajára, ablakára, stb. Emellett korlátozás nélkül igénybe vehető az önkormányzat által állított önálló hirdetőberendezés, azzal, hogy a plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját és károkozás nélkül eltávolítható legyen.

A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül köteles eltávolítani. Az engedély nélkül vagy tiltott helyre elhelyezett plakátok miatt az OEVB bírságot szabhat ki.

Az új törvény megszüntette a kampánycsend intézményét. A választás napján azonban a kampány korlátozásokkal gyakorolható, így:

  • Választási gyűlés nem tarható a szavazóhelyiségek bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység nem folytatható.
  • Továbbra is tilos a szervezett szállítás, ennek érdekében nyilvános felhívás nem tehető közzé.
  • Politikai reklámot, politikai hirdetést nem lehet közzé tenni.
  • Közvélemény-kutatást lehet ugyan végezni, de csak a szavazóhelyiségből kilépőt lehet megkérdezni, és a kutatás eredményét csak a szavazás befejezése után szabad nyilvánosságra hozni.

Szavazni kizárólag személyesen, a választási értesítőben megjelölt szavazóhelyiségben lehet.

A szavazás napján (április 6.) reggel 6.00 órától 19.00 óráig lehet szavazni belföldön:

  • az állampolgár lakcíme szerinti szavazókörben
  • átjelentkezéssel, ha a szavazás napján Magyarországon, de lakcímétől eltérő szavazókör területén tartózkodik. Erre irányuló kérelem leadásának határideje április 4., 16.00 óra.

Aki a külképviseleti névjegyzékbe vetette fel magát március 29-ig, az a külföldön működő diplomáciai konzuli képviseleten szavazhat.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező állampolgár pedig levélben, úgy, hogy az a választást megelőzően megérkezzen az NVI-hez, vagy a választás napján az OEVI-nél elhelyezett urnába dobhatja.

Mozgóurna iránti igény április 4-én 16.00 óráig nyújtható be írásban, a választás napján pedig 15.00 óráig, a szavazókör szerint illetékes SZSZB-nél. A kérelmet meghatalmazott is benyújthatja, ekkor teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás szükséges. Kérem, hogy kérdés, probléma esetén vegyék igénybe a választási iroda segítségét.

A szavazatszámláló bizottság feladata a választás napján a szavazás tisztaságának, törvényességének biztosítása, zavartalan lefolytatása, majd a szavazóköri eredmény megállapítása.

A választópolgárok a szavazóhelyiségben csak a joguk gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhatnak. Akinek szükséges, általa választott segítő közreműködését veheti igénybe vagy az SZSZB két tagja segíti az arra rászorulót, vagy elmagyarázza a tudnivalókat.

A választópolgárt a szavazást megelőzően azonosítani kell. Ehhez személyazonosító igazolványra, útlevélre vagy jogosítványra és minden esetben lakcímkártyára van szükség. Kérem, okmányait mindenki vigye magával, ellenkező esetben nem szavazhat!

Akinek okmányai lejártak, vagy lakcíme, házszáma megváltozott, de lakcímkártyáját még nem cseréltette ki, az haladéktalanul tegye meg az okmányirodában.

Csak az szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel.

Aki nemzetiséghez tartozónak vallotta magát március 21-ig az országgyűlési választásra kiható hatállyal – az pártlista helyett nemzetiségi listára szavaz az egyéni jelölt mellett.

A szavazólapot a választópolgár jelenlétében kell lepecsételni. Az átjelentkezéssel szavazó a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerületi szavazólapján és az országos listás szavazólapon szavaz. A szavazólapot borítékba helyezi és az urnába dobja.

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre, listára lehet a jelölt melletti, lista feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal. A szavazat érvényességét nem érinti, ha a szavazólapon az érvényes szavazat mellett bármilyen megjegyzést tesznek.

Látássérült választópolgár Braille-írással ellátott szavazósablont vehet igénybe.

Szavazólap elrontása esetén az SZSZB a lapot bevonja, külön e célra szolgáló borítékba helyezi és a rontott helyett új szavazólapot ad ki. Erre csak egyszer van lehetőség.

A szavazólap kitöltésének ideje alatt, csak a választópolgár, és ha szükséges, segítője tartózkodhat a szavazófülkében.

A választást 19.00 órakor le kell zárni. Ezt követően a Szavazatszámláló Bizottság ellenőrzi az urnák sértetlenségét, majd felbontja azokat. A szavazólapokat típus, fajta és egyéb kategóriák – jelöltek, jelölő szervezetek –, szerint külön kötegelik, illetve többször átszámolják, majd a szavazóköri jegyzőkönyv kitöltésével megállapítják a szavazóköri eredményt.

Munkájukat a jegyzőkönyvvezető (OEVI tagja) segíti. A kötegelt szavazólapokat és a jegyzőkönyvet ellenőrzés és összesítés céljából haladéktalanul az OEVI-ba kell szállítani. Ezt teszi az OEVK-hoz tartozó többi település is. Ekkor születik egy előzetes eredmény. Majd a levélben szavazók és az átjelentkezők szavazatának megszámolása következik, így a 11. OEVK választás választókerületi eredménye április 12-én derül ki.  A Nemzeti Választási Bizottság a választás országos listás eredményét április 25-én állapítja meg.

Felhívom a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy éljenek választójogukkal, és 2014. április 6-án szavazzanak!

Kérdéssel, kérelemmel fordulhatnak az OEVI Irodához: Dabas, Szent István tér 1/B, tel.: +36-29/561-249, +36-29/561-220. Információt találhatnak a választással kapcsolatban a www.dabas. hu és a www.valasztas.hu honlapon.

Rigóné dr. Rocsik Renáta

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.