Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
2023. szeptember 24. vasárnap
Gellért, Mercédesz
Holnap: Eufrozina, Kende napja lesz

TÉB nyilvántartás

A Dabasi-turjános természetvédelmi terület

INFORMÁCIÓK A Dabasi-turjános természetvédelmi terület
Javaslati adatlap: letöltés
Jegyzőkönyv: 
TÉB határozata:
Pest Megyei Értéktár Bizottság határozata:
Pest Megyei Értéktár nyilvántartása:
Javaslattevők: Valentyik Ferenc
Felvétel ideje: 2019.09.03.
Megyei értéktárba továbbítva:
Kategória:  Természeti környezet
Megyei Értéktár döntése:

A Dabasi-turjános természetvédelmi terület

A Dabasi-turjános országos jelentőségű természetvédelmi terület, melyet 1966-ban, az Országos Természetvédelmi Hivatal 1939/65. számú határozatával nyilvánítottak védetté 44 hektáron. Területének bővítése és fokozottan védetté nyilvánítása a 6/1987. (VII. 10.) számú OKTH rendelet alapján történt. Teljes egészében állami tulajdonú dabasi földrészletek, jellemzően a „réti oldal” „Vizes-Nyilas” dűlőinek erdő- és rétparcellái alkotják, jelenlegi kiterjedése: 148 ha, mely fokozottan védett. Csak engedéllyel és kísérővel látogatható, kezelője a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága.

A turján, turjános kifejezés önmagában is magyarázatot kíván, az Alföldön ugyanis így nevezik a lápos, mocsaras, vizenyős, süppedékes határrészeket. Tuzson János (1870-1943) botanikus az 1910-es években így fogalmazott: „A turján ingoványos, mélyen fekvő rét, amelyen itt-ott víztükör van. A víztükrös helyektől kevésbé vizes rétek felé fokozatok különböztethetők meg, azonban valamennyinek a talaja lápszerű, fekete-humuszos, vizes.”

A Duna-Ipoly Nemzeti Park leírása szerint: „A Dabas melletti védett területen lévő mocsárszemek (a homokbuckák közötti mélyedésekben kialakult nyirkos teknők, laposok) és a turján (ez az ingoványos, mélyen fekvő rét) a pusztulóban lévő alföldi ősi láperdők egykori képét idézi. A kőrises égerláp erdő lombkoronaszintjét az éger és a magyar kőris alkotja. A cserjeszint kutyabengében és kányabangitában gazdag. A gyepszint lágyszárú növényei közül említésre méltó a parti sás, a mocsári sás és a széles levelű békakorsó. Ritkaság a fák tövén élő szálkás pajzsika és a tőzegpáfrány. Nagy tömegben virít májusban az erdei víztükrön a békaliliom. A terület legnagyobb nevezetessége a kosborfélék páratlan gazdagsága. A homoki kaszálók a legritkább orchideák (kosborfélék) utolsó termőhelyei, tíz, jórészt igen ritka orchideafélének biztosít a terület zavartalan tenyészőhelyet. E területen, a vízállások növényzetén, a mocsári kutyatejen élt (és talán él még) egy magyar különlegesség, egy éjjeli lepke a Metelka-medvelepke hernyója. A lepkét Metelka Ferenc dabasi gyógyszerész találta meg 1859-ben. A gyűjtők szerzési vágya és a lecsapolás a csak itt előforduló lepkefaj eltűnéséhez vezetett 1941-ben. Időközben Orgovány környékén újabb példányokat találtak.

A madarak közül említésre méltó a fokozottan védett nagy póling, hamvas rétihéja és a haris előfordulása.”
Köztudott, és a leírás is utal rá, hogy az „Átokcsatorna” létesítése, az 1925-től végrehajtott lecsapolás hatalmas károkat okozott a térség növény és állatvilágában, alapjaiban megváltozott a táj jellege. A Dabasi-turjános hírvivőként idézi az egykori állapotokat. Növényvilága bővelkedik védett fajokban, a szakirodalom 31 védett növényt ismer ezen a területen. Közülük fokozottan védett a szarvas bangó, a légybangó és a pókbangó. További védett kosborfajok: vitéz kosbor, mocsári kosbor, sömörös kosbor, poloskaszagú kosbor, hússzínű ujjaskosbor. Egyéb védett növények: békaliliom, budai-imola, buglyos szegfű, csengettyűvirág, epergyöngyike, érdes csüdfű, fátyolos nőszirom, fehér zászpa, gyíkpohár, Jávorka-fényperje, kígyónyelv, kisfészkű aszat, kornistárnics, mocsári aggófű, mocsár nőszőfű, nádi boglárka, nyári tőzike, réti iszalag, sárga len, szálkás pajzsika, széles pajzsika, szibériai nőszirom, szúnyoglábú bibircsvirág, tarka nőszirom, tőzegpáfrány, vitézvirág. Orchidea hibrid: Ophrys insectifera x cornuta.

Az állatvilág kutatásokkal kevésbé feltárt. A szakemberek a híres Metelka-medvelepkét hosszú szünet után 2002-ben és 2003-ban a láperdők szélén felállított fénycsapdáknál újra észlelték, megfigyelték. A kifejezetten gazdag madárvilág fokozottan védett fajai: fehér gólya, fekete gólya, hamvas rétihéja, haris, nagy póling, nagy goda, szalakóta, gyurgyalag.
Natura 2000-es jelölő fajként nemzetközi jelentőséggel bíró fajok: lápi tarkaaraszoló lepke, ragyás futrinka, tarajos gőte.
Az utóbbi években a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága jelentős, beruházásokban megtestesülő erőfeszítéseket tett a vízvisszatartás és pótlás érdekében, mely kedvezően hat a kiszáradással folyamatosan veszélyeztetett természetvédelmi terület élővilágára.

Városunk közigazgatási határában a Natura 2000 hálózat kijelölésével jelentősen megnőtt a védett területek mennyisége és aránya, melyek közül több mint félévszázados múltjával és a védett fajok gazdagságával a Dabasi-turjános a legfontosabb. Rakonczay Zoltán szakvéleménye szerint itt található Európa egyik legszínpompásabb síkvidéki láp- és kaszálórét együttese, ahol „néhány négyzetméteren belül 60-70 virágos növényfaj is fellelhető”. Így összességében a 148 hektáros országos jelentőségű természetvédelmi terület értéktárunk „természeti környezet” kategóriájának is „vezérhajója”, meghatározó egysége.   


Bibliográfia

Dinnyés Lajos: Az Átokcsatorna. Freudné, Budapest, 1937. 20 p.  
Komlódi Magda: Florisztikai adatok az Ócsa-Dabasi turjánvidékről. Botanikai közlemények, 1957. 1-2. sz. pp. 81-85.
Magyar Nemzet: Új természetvédelmi területek. 1966. május 4. p. 3.
Magyar Vadász: Új természetvédelmi területek. 1966/6. p. 11.
Népszabadság: Védetté nyilvánított szikestavak, homokpuszták – páratlan madár- és növényvilággal. 1966. december 21. p. 9.
Németh Ferenc: Dabas környékének természeti értékei. Honismeret 1976/5; p. 21-22.
Rakonczay Zoltán (szerk.): Dabasi turjános. In: Csévharaszttól Bátorligetig. Budapest, Mezőgazdasági Könyvkiadó, 1988. Dabasi turjános; p. 125-130.
Vidéki Róbert: A Turjánvidék. Természet Világa 1993. szeptember 1. pp. 421-423.
Czagányi Lászlóné: A dabasi régió természetvédelmi értékei - A Dabasi turjános. In: A régió évkönyve 1995. Dabas, Schulcz Bt., 1995; p. 87-89.
Garami László-Garami Lászlóné: Dabasi turjános. In: Zöld utakon. Védett természeti értékeink útikalauza. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 1997. p. 358.
Molnár Zsolt, Horváth Ferenc, Litkey Zsolt, Walkovszky Attila: A Duna-Tisza közi kőrises égerlápok története és mai állapota. Természetvédelmi Közlemények 5-6, pp. 55-77, 1997.
Matula Gy. Oszkár: Egytenyérnyi őstermészet Dabason. Népszabadság-Pestvidék melléklet, 1999. augusztus 21. p. 24.
Sztavinovszky Győző: Címerünk virága (a szerző fotójával). Dabasi Újság 2005. augusztus; p. 16.
Hahn István - Seregélyes Tibor - S. Csomós Ágnes: A Dabasi Turjános Természetvédelmi Terület növényzete és fenntartásának lehetőségei. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium 2005. 4. sz. pp. 285-287.
Hahn István – Seregélyes Tibor – S. Csomós Ágnes: A Dabasi Turjános Természetvédelmi Terület botanikai értékei. Kitaibelia 2006/1. p. 7.
Sztavinovszky Győző: A turjánosok növényvilága. In: Dabas természeti értékei 4. Budapest, Mesterprint Kft., 2007; pp. 7-45.
Lázin Miklós András: Összefogva óvják a Turjánvidéket. Magyar Hírlap 2013. június 28. p. 2.
Máté András: A Dabasi-turjános virágzó szibériai nőszirommal (fotó). Természet Világa, 2013/12. p. 581.
Korda Márton (szerk.): Természetvédelem és kutatás a Turjánvidék északi részén. Tanulmánygyűjtemény. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest, 2018. 999 p.
Valentyik Ferenc: Természetvédelem a Turjánvidéken. Honismeret 2019/3; pp. 121-123.
Molnár Ábel Péter: A Turjánvidék Natura 2000 terület déli részének tájtörténeti elemzése. (Lektorálta: Czagányi László.) Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest, 2019. 159 p.

https://www.dunaipoly.hu/hu/helyek/dabasi-turjanos-tt
www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=pl_86-TT-66
wikimapia.org › World › Hungary › Pest › Dabas
https://www.dabas.hu/index.php/varosunk/.../545-termeszeti-ertekek
https://www.dabas.hu/index.php/.../593-turjanvidek-az-alfold-rejtett-kincse
https://wwf.hu/turjanvidek-az-alfold-rejtett-kincse

Összeállította: Valentyik FerencA Dabasi-turjános természetvédelmi terület

Kattintson a képre a nagyításhoz.

Nagyítás
A Dabasi-turjános természetvédelmi terület

Kattintson a képre a nagyításhoz.

Nagyítás
A Dabasi-turjános természetvédelmi terület

Kattintson a képre a nagyításhoz.

Nagyítás
A Dabasi-turjános természetvédelmi terület

Kattintson a képre a nagyításhoz.

Nagyítás
A Dabasi-turjános természetvédelmi terület

Kattintson a képre a nagyításhoz.

Nagyítás
A Dabasi-turjános természetvédelmi terület

Kattintson a képre a nagyításhoz.

Nagyítás
A Dabasi-turjános természetvédelmi terület

Kattintson a képre a nagyításhoz.

Nagyítás
A Dabasi-turjános természetvédelmi terület

Kattintson a képre a nagyításhoz.

Nagyítás
Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.