Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
2022. augusztus 11. csütörtök
Zsuzsanna, Tiborc
Holnap: Klára, Letícia napja lesz

TÉB nyilvántartás

Az 1948-as centenáriumi emlékünnepség Alsódabason

INFORMÁCIÓK Az 1948-as centenáriumi emlékünnepség Alsódabason
Javaslati adatlap: letöltés
Jegyzőkönyv:
TÉB határozata:
Pest Megyei Értéktár Bizottság határozata:
Pest Megyei Értéktár nyilvántartása:
Javaslattevők: Valentyik Ferenc
Felvétel ideje: 2018.10.02.
Megyei értéktárba továbbítva:
Kategória:  Kulturális örökség
Megyei Értéktár döntése:

Az 1948-as centenáriumi emlékünnepség Alsódabason
 
Kossuth és március tizenötödike: mindig hatásos tavaszi hívó szó volt Dabason. Az emlékezetes tiszteletadások sorából kiemelkedik az 1948-as megemlékezés, melyet a centenáriumi ünnepség-sorozat részeként március 14-én, vasárnap rendeztek a járás székhelyén, Alsódabason. A miniszterelnöki tisztséget Dinnyés Lajos (1901-1961) helyi kisgazdapárti politikus töltötte be ugyan, de a háború utáni ezernyi gonddal terhelt ínséges idők lehetőségei határt szabtak a nagy ívű terveknek. Jól igazolja ezt, hogy a gyakorlati tennivalókat már szinte kissé megkésve, február 18-án egy alsódabasi tanácskozáson összegezték - amelyen két miniszterelnöki küldött is részt vett -, s ennek eredményeként a következő felhívást fogadták el:

„A koalíciós pártok, a nemzeti bizottság, a 48-as bizottság, a Szabadművelődési Tanács, az MNDSZ vezetősége a közhangulatra támaszkodva együttes ülésén egyhangúlag elhatározta, hogy a miniszterelnök úr szülőfalujában, Alsódabason Kossuth Lajos édesapjának, Kossuth Lászlónak elhanyagolt sírját rendbe hozatja, a Kossuth-temetőt parkíroztatja (értsd: parkosítja - V.F.), a Kossuth-házat emléktáblával jelöli meg” és benne „Kossuth-múzeumot létesít, esetleg Kossuth-szabadságzászlót emeltet 1848. százados évfordulóján.
Mivel Kossuth nem egy községé, még akkor sem, ha apjának szent hamvai járásunk egyik községének akáclombos temetőjében pihen is, hanem az egész nemzet büszkesége, és eszméi a szabadságszerető nép közös kincse és drága öröksége, amelyek száz év múltán most vannak a megvalósulás állapotában, ezért szeretettel és a Kossuth-eszmék iránti törhetetlen ragaszkodásunk nyilvánításával arra kérjük soraink olvasóját - legyen az község, népi szerv, egyesület, egyház, iskola vagy egyén -, hogy erkölcsileg és anyagilag támogatni szíveskedjék a Kossuth-sír rendbe hozását, a Kossuth-temető rendezését, a Kossuth-ház emléktáblával leendő megjelölését és Kossuth-múzeum létesítését, Kossuth-zászló emelését, és ezáltal járuljon hozzá tehetségéhez mérten a demokrácia megszilárdításához. Az e célra szánt adományát Alsódabas község csekkszámlájára a mellékelt befizetési lap felhasználásával 1948. március 3-ig kérjük befizetni annyival is inkább, mert 1948. március 14-én az alsódabasi Kossuth-temető országos ünnepély színhelye lesz, amely időpontra az újjáépítési munkálatokat be kell fejezni.”

A rendelkezésre álló alig néhány hétben a múzeum és a Kossuth nevét viselő szabadságzászló létesítése lekerült a napirendről, ugyanakkor a valóban kicsinosított, rendezett, bekerített Kossuth-temető bejáratánál kisméretű téglából boltíves, Kossuth-címerrel díszített monumentális díszkaput építettek. Az ünnepi programot az egész járás magáénak érezte, költségeihez – anyagi gondjaik ellenére is – minden képviselőtestület hozzájárult. A dabasi centenárium az 1945 és 1956 közötti időszak alighanem egyetlen olyan eseménye volt, amely a járás 17 községét önként és lelkesedéssel fogta össze, mint valaha az emlékműállítás idején.  Az ünnepség napján két filmhíradós stáb forgatott az emlékezés helyszínein, ami nagyon nagy szó volt akkoriban, különösen, hogy az országos központi ünnepségre a felhívással ellentétben ténylegesen másnap a Parlament előtti Kossuth-téren került sor. A régi református temetőben és a mai Kossuth László utcában rengeteg résztvevője volt a koszorúzásnak és az emléktábla-avatás ceremóniájának, a tömegben gyakorlatilag lépni nem lehetett a sok embertől. A szervezők felkészültek erre a helyzetre és a műsor nyomon követését hangosítással segítették. A postán alkalmi bélyegzést végeztek a következő szöveggel: „Ami száz év előtt vágy volt, az ma valósággá vált.” Alsódabas március 14 és 15-én.

A délutáni programban először Kossuth László síremlékét koszorúzták Tildy Zoltán köztársasági elnök jelenlétében. Díszvendégként megjelent: Dinnyés Lajos miniszterelnök, Szakasits Árpád miniszterelnök-helyettes, Molnár Erik külügyminiszter, Veres Péter honvédelmi miniszter, Nyárádi Miklós pénzügyminiszter, Olt Károly népjóléti miniszter, Mihályfi Ernő miniszter, az elnöki hivatal főnöke, Dobi István, a Kisgazdapárt elnöke, Implom Ferenc, az Országgyűlés alelnöke, Gyöngyösi János, a Kisgazdapárt főtitkára, Bencsik Lajos és Varga Lajos államtitkárok, Bognár József, Budapest főpolgármestere, Péter Gábor és Komáromi László rendőr altábornagyok, Baghy Sándor vezérőrnagy, Mrázovics jugoszláv követ és a budapesti külföldi képviseletek más munkatársai.  A temető diadalkapujában Pető Tibor megyei főispán, Házy Árpád alispán és Szentiványi János, a Kisgazdapárt megyei főtitkára fogadta a vendégeket.

Az ünnepi szónok Dinnyés Lajos miniszterelnök volt. Beszéde után Olt Károly, Veres Péter, Szakasits Árpád és Dobi István meggyújtották az emlékezés tüzét, melyet fáklyás staféta vitt Budapestre, a Szabadság térre. Greguss Zoltán szavalata következett (Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet…), majd dr. Pinkóczy Gusztáv református lelkipásztor mondott áldást. A MÁVAG ifjúmunkásai átadták a helyreállított sírkert kulcsát Házy Árpád megyei alispánnak, a református dalárda pedig Kossuth nótákat adott elő. Ezt követően Tildy Zoltánnal az élen, a díszvendégek, társadalmi egyesületek, közületek koszorúztak. A program ezen a helyszínen a Szózat hangjaival ért véget.  

A folytatásban Olt Károly felkérésére Tildy Zoltán megnyitotta a tüdőgondozót, majd a köztársasági elnök a református templomban megtekintette Kossuth Lajos turini koszorúját.
A nap programja a Kossuth-ház emléktáblájának avatásával zárult. Itt dr. Gorzó Nándor, a pestvármegyei nemzeti bizottság elnöke mondott ünnepi beszédet, dr. Bátyka Zoltán az épület tulajdonosaként kapott szót, az emléktáblát a községi főjegyző vette át, majd Krizsek János plébános mondott áldást, s végül a díszvendégek koszorúztak.   

Az 1948-as alsódabasi centenáriumi megemlékezés a körzet nagy ünnepe volt. Összefogást és kimagasló részvételt eredményezett, egyike lett a legnagyobb hatású dabasi rendezvényeknek a XX. században. Átpolitizáltsága ellenére kulturális örökségünk meghatározó eseménye, mely jelentősen gyarapítja értéktárunkat.

Bibliográfia

Czagányi László:
- A Dabasi Református Egyházközség története tulajdon iratai tükrében.  Dabas, 1993; p. 102.
- Kossuth László. Honismeret, 1996/6; pp. 84-90.
- In memoriam Kossuth László. Odafigyelő, 1999. szeptember. (Dabas)
- A dabasi Kossuth-hagyományok alapjai. Mátyus Bt., Dabas, 2009; pp. 43-45.
- Ezer dabasi pillanat. Dabas, Pressman Bt., 2010; pp. 368-369.

Kis Újság:
- Március 14-én emlékünnepséget rendeznek Kossuth apjának alsódabasi sírjánál. 1948. február 22; p. 7.
- Kossuth apjának sírjáról staféták hozzák a Szabadság-térre az emlékezés fáklyatüzét.  1948. február 26; p. 2.       
- A koalíció együtt ünnepel Kossuth édesapja alsódabasi sírjánál. 1948. március 2; p. 4.   
- Alsódabason, Kossuth Lajos édesapjának sírjánál. 1948. március 13; p. 1.
- Kegyeletes ünnepség Kossuth Lajos édesapjának dabasi sírjánál. 1948. március 17; p. 3.    

MAFIRT Krónika 112: Ünneplések országszerte a szabadságharc 100. évfordulóján. Filmhíradók Online.
                      
Magyar Nemzet: Ünnepség Alsódabason. 1948. március 17; p. 1.

MTI: Tildy Zoltán köztársasági elnök az alsódabasi centenáris ünnepségen. 1948. március 14. 18 óra 30 perc; 18 óra 45 perc; 19 óra.

Revue d’histoire comparée: Chronique. 1948/2; p. 302.

Szabad Nép:
- Alkalmi postahivatalok működése. 1948. március 7; p. 11.
- Kossuth ünnepség Alsódabason. 1948. március 17; p. 4.

UMFI Magyar Filmhíradó: 1848-1948 [Centenáriumi ünnepség az 1848. március 15-i forradalom 100 éves évfordulóján]. Filmhíradók Online.

Valentyik Ferenc:
- Péter bácsi Dabason járt. Dabasi Újság 2012. március; p. 21.
- Kétszázötven éve született Kossuth László. Honismeret, 2015/3; pp. 6-9.
- Kétszázötven éve született Kossuth László. Dabasi Újság, I. rész 2015. június; p. 20., II. rész 2015. július; p. 16.

Összeállította: Valentyik Ferenc
    

 
Az 1948-as centenáriumi emlékünnepség Alsódabason

Kattintson a képre a nagyításhoz.

Nagyítás

 

Az 1948-as centenáriumi emlékünnepség Alsódabason

Kattintson a képre a nagyításhoz.

Nagyítás

 

Az 1948-as centenáriumi emlékünnepség Alsódabason

Kattintson a képre a nagyításhoz.

Nagyítás

 

Az 1948-as centenáriumi emlékünnepség Alsódabason

Kattintson a képre a nagyításhoz.

Nagyítás
Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.