Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
2022. szeptember 27. kedd
Adalbert
Holnap: Vencel napja lesz

TÉB nyilvántartás

Zlinszky Imre (1834-1880) jogtudós pályájának dabasi vonatkozásai

INFORMÁCIÓK Zlinszky Imre (1834-1880) jogtudós pályájának dabasi vonatkozásai
Javaslati adatlap: letöltés
Jegyzőkönyv:  letöltés
TÉB határozata: letöltés
Pest Megyei Értéktár Bizottság határozata:
Pest Megyei Értéktár nyilvántartása:
Javaslattevők: Valentyik Ferenc
Felvétel ideje: 2018.02.06.
Megyei értéktárba továbbítva:
Kategória:  Kulturális örökség
Megyei Értéktár döntése:

Zlinszky Imre (1834-1880) jogtudós pályájának dabasi vonatkozásai

Zlinszky Imre jogtudós, szakíró 1834. nov. 4-én született Pesten.  Édesapja Zlinszky János (1794-1853) Pest megye főszolgabírája, édesanyja Pichler Lujza (1796-1848), akik 1830. november 23-án, Pesten kötöttek házasságot. Öt gyermekük született, közülük az első három kislány gyermekként elhalálozott: Mária (1831), Berta (1832) és Ilona (1833). Imre húga, Antónia (1836-1872) viszont megérte a felnőtt kort. Az egyetlen fiú gondos nevelést kapott. Gyermekkorát az édesapja által építtetett gyóni kúriában töltötte, melyet ma Zlinszky (Domián) kúriaként tartunk számon. Középiskolai tanulmányait a piaristák pesti gimnáziumában, a jogtudományokat pedig a pesti egyetemen végezte. Az ötvenes években a helytartótanácsnál volt tisztviselő, de csakhamar a bírói pályára lépett. Bírósági gyakorlatát Jászberényben kezdte, onnan Ceglédre került, ahol 1858. november 20-án házasságot kötött Ferenchich Eleonórával. Hét gyermekük született, közöttük Zlinszky Aladár (1864-1941) akadémikus, irodalomtörténész. Az ő születése után három évvel, 1867-ben pedig a kecskeméti törvényszék bírája lett. 1869-ben az újonnan felállított kúria semmitőszéki osztályába nevezték ki segédelőadóvá, 1871-ben a királyi táblához pótbíróvá, majd 1875-ben rendes bíróvá.

A fővárosban hihetetlen munkabírásról tett tanúbizonyságot, a munkát, a jogászi közéletet és a társasági életet is egyaránt értve. Számos cikke jelent meg a szaklapokban, főként a Jogtudományi Közlönyben. Kiváló jogi tanulmányaival két ízben nyert akadémiai pályadíjat. Az Akadémia 1876-ban választotta levelező tagjainak sorába. Váratlan, korai halála 1880. július 14-én, Balatonfüreden érte. A gyógyhelyen tüdőbaját kezeltette, július 15-én helyezték végső nyugalomra Arácson.

Emlékét egykori gyerekeskedése színhelyén, a gyóni kúria homlokzatán és Balatonfüreden emléktábla őrzi. „Zlinszky Imre munkássága alig egy évtizedre terjed, s mégis egyik leggazdagabb civilistánk irodalmi eredményét tekintve.” – összegezte pályáját dr. Zlinszky János 2009-ben.

Zlinszky Imre jogtudós idillikus gyermekéveivel kötődik városunk történetéhez. A jogtudomány szintjén írt tanulmányokban ma is gyakran idézik munkásságát, pályájának dabasi vonatkozásai jelentősen gyarapítják településünk értéktárát.  

Bibliográfia:

Munkái:
1. A birósági végrehajtók kézikönyve. Budapest, 1872.
2. A telekkönyvi rendtartás és az erre, valamint az ingatlan vagyonra eszközlendő végrehajtási eljárásra vonatkozó törvények és rendeletek magyarázata. Budapest, 1873.
3. A bizonyítás elmélete a polgári peres eljárásban, tekintettel a jogfejlődésre és a különböző törvényhozásokra. Budapest, 1875.
4. Kézikönyv kir. közjegyzők számára (Dárday Sándorral együtt). Budapest. 1875.
5. A magyar örökösödési jog és az európai jogfejlődés (Sztrokay-díjjal jutalmazott pályamű). Budapest, 1877.
6. A magyar telekkönyvi rendtartás mai érvényében. (A 2. alatti munkának teljesen átdolgozott 2-ik kiadása.) Budapest, 1877. (3. k. Imling Konrád dr. átdolgozásában 1887., 4. k. 1891., 5. k. 1893., 6. k. 1902.)
7. A magyar váltó- és kereskedelmi eljárás párhuzamosan tárgyalva, összehasonlító s felvilágosító jegyzetekkel kisérve. Budapest, 1877.
8. A telekkönyvi intézmény befolyása a tulajdonjog szerzésére éa érvényesítésére. (Ért. a társadalomt. köréből IV. 7. Székfoglaló ért.) Budapest, 1877.
9. Két legújabb törvényhozási mű a polgári pörjog köréből. (Ért. a társadalomt. köréből V. 6.) Budapest, 1879.
10. A kisebb polgári peres ügyekben való eljárás rendszere. Budapest. 1878.
11. A jogorvoslatok rendszere tekintettel a jogfejlődésre és a különböző törvényhozásokra. Budapest, 1879.
12. A magyar magánjog mai érvényében különös tekintettel a gyakorlat igényeire. Budapest, 1880. (2. k. kiegészítette Dárday Sándor, 1883., 3. k. 1888., 4. k. 1891., 5. (átd. Imling K.) 1894., 6. k. (átd. Reiner János) 1897., 7. k. 1899., 8. k. 1902).
Szerkesztette a Döntvénytár 15–25. kötetét s a Közigazgatási Döntvénytár öt kötetét másokkal együtt, a Jogtudományi Közlönyt Dárday Sándorral 1879–80.

Dárday Sándor: Zlinszky Imre. Jogtudományi Közlöny 1880. július 23; pp. 201-202.
d-y.: Zlinszky Imre (1834-1880). Vasárnapi Ujság 1880. szeptember 19; p. 622. Arcképe, Pollák Zsolt grafikája: p. 621.
Tóth Lőrincz: Emlékezés Zlinszky Imre levelező tagra. Értekezések a társadalomtudományok köréből, 11. szám; 40 p. Felolvastatott az Akadémia összes ülésén 1881. április 25.) Kivonatos közlés a Jogtudományi Közlöny 1881. május 13-i számában, pp. 177-179.
Fekete Gézáné (szerk.): A Magyar Tudományos Akadémia tagjai, 1825-1973. Budapest, 1975; p. 315.
Fekete Gézáné: A Magyar Tudományos Akadémia jutalomdíjai. 2. kötet 1859-1900. Budapest, 2000; p. 57.
Zlinszky János: A gyóni Zlinszky-család. Dabas, 2009. pp. 48, 62-75.
Tóth-Bencze Tamás: Pótlás a „Balatonfüred emlékjelei” című könyvhöz. Füredi História 2013/2; p. 29.

Lexikonok szócikkeiben:
Magyar Lexikon XVI. kötet. Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, Budapest, 1885; p. 322.
A Pallas Nagy Lexikona XVI. kötet. Budapest, 1897;  p. 1162.
Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái, 14. kötet. Budapest, 1914; pp. 1878-1880.
Tolnai Új Világlexikona XVIII. kötet. Budapest, 1930; p. 243.
Kenyeres Ágnes (főszerk.): Magyar Életrajzi Lexikon, II. kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1982; p. 1082.
Varga Béla (főszerk.): Veszprém megyei életrajzi lexikon. Veszprém, 1998. 569 p.

Összeállította: Valentyik Ferenc

Zlinszky Imre (1834-1880)

Kattintson a képre a nagyításhoz.

Nagyítás
Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.