Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
2022. augusztus 11. csütörtök
Zsuzsanna, Tiborc
Holnap: Klára, Letícia napja lesz

TÉB értéktár

A Gyóni Géza Irodalmi Társaság irathagyatéka

INFORMÁCIÓK teb66
Javaslati adatlap: letöltés
Jegyzőkönyv: letöltés
TÉB határozata: 
Pest Megyei Értéktár Bizottság határozata:
Pest Megyei Értéktár nyilvántartása:
Javaslattevők: Valentyik Ferenc
Felvétel ideje: 2017.05.02.
Megyei értéktárba továbbítva:
Kategória: kulturális örökség
Megyei Értéktár döntése:
 

A Gyóni Géza Irodalmi Társaság irathagyatéka:

A társaság megalakulása, tevékenysége, működésének dabasi vonatkozásai

A társaság 1930. június 26-án tartotta alakuló közgyűlését Budapesten. Kezdeményező, egyben alapító elnök Balogh István (1894-1970), Gyóni Géza hadifogolytársa. Az alapszabályban megfogalmazott célok: „Gyón község és környéke kulturális fejlődésének előmozdítása. Az irodalomnak és művészetnek Gyóni Géza szellemében történő művelése és terjesztése. Gyóni Géza hazafias költészetének ápolása, a Gyóni hagyaték gyűjtése, őrzése, a Gyóni irodalom egybefoglalása és kiadása, s mindaddig, amíg teljesítve nincs: A Gyóni hamvak hazahozatalának előmozdítása. A hazafias együttérzés ápolása. A Társaság minden politikát kizár, hitfelekezeti kérdésekkel nem foglalkozik.” A fővárosi székhelyű (Budapest VII. ker. Hernád u. 7.) szervezet tagságáról Balogh László Tibornak köszönhetően precíz nyilvántartás és összegzés áll rendelkezésünkre. E szerint a működés teljes időtartamát tekintve 768 tagja volt a társaságnak: kétharmaduk férfi (513 fő), egyharmaduk nő (255 fő). A budapesti lakosok létszáma 527 fő, a vidékieké 237 fő, míg a külföldi illetőségűeké 4 fő. A tagság létesítése és fenntartása változatos formákban valósult meg. Az alapító tagok létszáma 36 fő, a tiszteletbeli tagoké 87, a rendes tagoké 395, a pártoló tagoké 163 és a kültagoké 87. Az alapító tagok között a Gyóni-kultusz fenntartásában érdekelt csoportok prominens személyiségeit találjuk: Balogh István, Olcsvay Géza, dr. Szolár Ferenc, Jablonczay Pethes Béla, Dinnyés Lajos stb. A tiszteletbeli tagok névsora tekintélyt parancsoló: Áprily Lajos, Bán Aladár, Erdős Renée, Falu Tamás, Kosztolányi Dezső, Móra Ferenc, Peterdi Andor, Márffy Ödönné Boncza Berta (Csinszka), Petri Mór, Sík Sándor, Surányi Miklós, Szép Ernő stb. Az ún. rendes tagoké nem különben: Erdélyi József, Greguss Zoltán, Harsányi Zsolt, Jakobovits Arthur, Kosztolányi Dezsőné, dr. Kozocsa Sándor, dr. Bóna András, dr. Orsós Ferenc, Puszta Sándor, Tersánszky Józsi Jenő, Tscheik Ernő, Vajthó László stb. A pártoló tagok sorából pl. özvegy Pósa Lajosné emelhető ki. Gyóni Géza egykori múzsái közül Galambos Jánosné Vörösmarty Ilona (Alsódabas), Kissné Murányi Jolán (Sopron) és Rukovina Nándorné Mészáros Ella (Szabadka) volt tevékeny részese az egyesület életének.  

Az alapítók közül gyóni-dabasi illetőségűek: Hajnal László, Sziráki György, dr. Domján Ferenc, dr. Lakos János, Demény János, dr. Zlinszky János, Dinnyés Lajos, dr. Dinnyés Pál, Károly János és Parragh József. A működés során folyamatosan gyarapodó tagságban további helyi vonatkozású neveket is találunk: dr. Garzó Sándor, dr. Czobor Andor, dr. Czobor Andorné, Durnyi Alajos, Dabasi Halász Móric, Kollár Pál, Ruttkay-Miklián Géza, dr. Szánthó Pál, dr. V. Czanik Gézáné, dr. Gunde László.

Minden Gyóni Gézával kapcsolatos rendezvényen, irodalmi esten, megemlékezésen képviseltette magát a társaság, legyen az bárhol az országban. Mintegy kétszázat maguk is szerveztek, a legtöbbet a költő hamvainak hazaszállítására szervezett adománygyűjtés keretében, (mely sajnos köztudottan kudarccal végződött). Az első konkrét, ma is látható eredmény a költő halálának 15. évfordulóján felavatott fővárosi emléktábla, a Damjanich utca 28. számú ház homlokzatán (1932. június 19.). A nagyszabású ünnepi műsort a rádió is közvetítette. 1934-től 1943-ig több mint egy tucat kötet kiadását jegyezték, jobbára tagjaik munkáiból. Feltűnő és hiányérzetet kelt, hogy a kiadványok között egyetlen Gyóni Géza szerzemény sincs, mely arra vezethető vissza, hogy nem tudtak megegyezni a kiadásban a szerzői jogot öröklő családtagokkal.

Évente a júniusi kettős évfordulóra emlékezve koszorúztak Gyónon és egyúttal Alsódabason, Kossuth László síremlékénél is.

Elképzeléseikben szobor-állítási törekvés is szerepelt. A tervek szerint Gyónon, a költőről elnevezett térre került volna Visnyovszky Lajos (1890-1973) szobrászművész alkotása. Az előkészületek 1933-ban kezdődtek, gyóni részről főként az egykori jó barát, Garzó Sándor főjegyző szorgalmazta az emlékműállítást. A költségekre 15.000 pengőre lett volna szükség, melyet a község saját erőből nem tudott fedezni. Adományok gyűjtésére kértek és kaptak engedélyt 1936-ban, de a község és a társaság a még nem is létező pénz kezelésében különböző félreértések, kölcsönös bizalmatlanság miatt nem tudott megegyezni. Később a háborús készülődés miatt pedig a bronz beszerzése vált lehetetlenné.

A társaság Gyónon ún. népkönyvtárat működtetett, melyet Czobor Andorné kezelt.

Az egyesület munkájában résztvevő Dinnyés Lajos országgyűlési képviselő törekvéseit számos újságcikk és néhány levele tanúsítja.

A társaságot jogilag 1949. szeptember 29-én oszlatták fel. Balogh István és környezete ezt követően szervezeti-jogi keretek nélkül, asztaltársaságként működött tovább, egészen 1970. április 14-ig, az alapító elnök haláláig.

A társaság irathagyatéka

Balogh István kérésére fia, Balogh László Tibor, 1968-tól kezdődően hosszú évek munkájával rendszerezte a társaság iratait, mely 1977-ben „Gyóni gyűjtemény” néven katalogizálva a Petőfi Irodalmi Múzeum állományába került. Az iratanyag összesen 3192 dokumentumból áll. Felosztása az alábbiak szerinti:

  • I. Főcsoport: Gyóni Géza.
  • II. Főcsoport: Gyóni Géza Irodalmi Társaság.
  • III. Főcsoport: Balogh István elnök működése.
  • IV. Főcsoport: A Társaság könyvtára.
  • V. Főcsoport: A Gyóni-kultusz utóélete.

A múzeumban a hagyaték neve: Gyóni Társaság-gyűjtemény. A dokumentumok többsége a Kézirattárban van, a kutatható fondok jegyzéke folyamatosan bővül, gyakran a Művészeti és Relikviatár, Fotógyűjtemény, Kisnyomtatványtár, valamint a Könyvtár állományába átkerülve.  Néhány fontos irat-együttes:
  • A Gyóni Géza kultusszal, ill. a költő utóéletével kapcsolatos dokumentumok (1930-1976). Kézirattár V. 4317/44 jelzet
  • Kivonat a Társaság szabályzatából. Kisnyomtatványtár Any.7053 jelzet
  • Gyóni Géza verseinek és prózai írásainak jegyzéke és róluk készült másolatok gyűjteménye. Kézirattár V. 4317/41.
  • Gyóni Géza megzenésített verseinek kottái. Kézirattár V. 4317/17
  • Gyóni Géza megzenésített verseinek jegyzéke. Kézirattár V. 4317/42
Összességében a társaság irathagyatéka még ma sem tekinthető feldolgozottnak. Az irodalmi vonatkozásokon túl Gyón és Alsódabas községek közéletére vonatkozó, kuriózum jellegű, nem ismert dokumentumok, fényképek forrása lehet. A múzeum katalógusában szereplő gyűjteményi jelzetek előzetes egyeztetés után szabadon kutathatóak.

Bibliográfia

Balogh István (szerk.):
- Magyar Család: szépirodalmi és társadalmi folyóirat. Budapest, 1928-1935.
- Magyar Gondolat: irodalmi és tudományos folyóirat. Budapest, 1935-1944.
- Gyóni Géza Irodalmi Társaság lexikona. Budapest 1941. 74 p.

Balogh László Tibor: „Gyóni gyűjtemény”. Gépiratos katalógus, Budapest, 1977. 155 p. Lelőhelye: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára, Budapest.

Valentyik Ferenc:
- A Gyóni Géza Irodalmi Társaság története. Dabasi Újság: I. Előzmények. 2009. február; p.15., II. A társaság megalakulása, működése. 2009. március; p.19., III. Balogh István, Gyóni Géza „Mikese”. 2009. április; p.20., IV: A társaság utóélete. 2009. május; p. 20.
- 600 bibliográfiai adat Gyóni Géza pályájáról és költészetéről. In: V. F. (szerk.): A béke katonája. Lakitelek, Antológia Kiadó, 2014; p. 254-328.


Összeállította: Valentyik Ferenc


 

gygit01

Kattintson a képre a nagyításhoz.

Nagyítás
gygit02

Kattintson a képre a nagyításhoz.

Nagyítás
gygit03

Kattintson a képre a nagyításhoz.

Nagyítás
Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.