Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
2022. augusztus 12. péntek
Klára, Letícia
Holnap: Ipoly napja lesz

TÉB értéktár

Gyóni és Dabasi Halász Imre „Örvendező versei”

INFORMÁCIÓK teb65
Javaslati adatlap: letöltés
Jegyzőkönyv: letöltés
TÉB határozata: 
Pest Megyei Értéktár Bizottság határozata:
Pest Megyei Értéktár nyilvántartása:
Javaslattevők: Valentyik Ferenc
Felvétel ideje: 2017.04.04.
Megyei értéktárba továbbítva:
Kategória: kulturális örökség
Megyei Értéktár döntése:
 

Gyóni és Dabasi Halász Imre „Örvendező versei”, irodalmi pályája

Gyóni és Dabasi Halász Imre (1806-1882) földbirtokos „Örvendező versei” a Debreceni Református Kollégiumban folytatott tanulmányainak hozadéka.

Gyóni és Dabasi Halász Imre földbirtokos életútjáról a legtöbb adatot a Halász család leszármazási táblája tartalmazza. E szerint 1806. augusztus 14-én született, szülei, Halász Imre (1776-?) táblabíró és dabasi Halász Bora (1784-1834) elsőszülött fiaként, akik 1805. január 2-án kötötték házasságukat. Felnőtt kort megért testvérei: Gusztáv (1810-1865); Viktória (1812-1897); Álmos (1814-1868); Hermin (1818-1882); Antónia (1821-1872) és Adof (1824-1848). Házasságából egy fia, Sándor (királyi fogház felügyelő) született, házastársa nevét azonban sajnos nem örökíti a leszármazási tábla. Örvendező versei a Debreceni Református Kollégiumban folytatott tanulmányainak hozadéka. Az elsőt másodéves filozófus hallgatóként Sárvári Pál professzor tiszteletére írta 1827-ben.  A következő évben Ercsey Dániel professzor és Reviczky Ádám főkancellár iránt tisztelgett. Közel egy évtized múlva, 1837-ben Rudics József és Nádasdy Leopold tiszteletére írt verseit Pesten adták ki nyomtatásban, amikor már Pest vármegye esküdtje és Krassó vármegye tiszteletbeli aljegyzője volt.  Később, Szinnyei József adatai szerint költeményeket írt a Pesti Divatlapba (1843., 1845.), a Családi Lapokba (1855.) és Sárosy Gyula Albumába (1857.) Meghalt 1882. február 20-án Alsó-Dabason, életének 76. évében.

Költeményeinek színvonala nem emelkedik ki a korabeli magyar líra átlagából, viszont annak megfelel és híven reprezentálja. Pályája jó példa arra, hogy a Halász család tanult tagjainak többsége nem rekedt meg a földjein gazdálkodó „parlagi nemes” szintjén, tudásuk, műveltségük birtokában aktív közéleti szereplést vállaltak.


Bibliográfia

Munkái:
- Tanítványi Tisztelet, Tek. Tudós Sárvári Pál Prof. Úrnak Debreczenben Januárius 25-ikén 1827. esztendőben. Hasznos Mulatságok 1827. (36.); p. 281-283.
-  Névnapi tisztelet, melyet Ercsey Dániel úrnak, a debreczeni ref. collegium professorának neve napján kijelenteni kivánt jan. 3. 1828. Debreczen.
- Örvendező Versek, Melyekkel Nagy Méltóságú Revisnyei Gróf Reviczky Ádám Magyarország fő Cancelláriussa eránt viseltető igaz örömét, és alázatos Tiszteletét kijelenteni igyekezett Gyóni Halász Imre, a’ Debreczeni Ref. Collegiumban III-dik esztendős Philosophus: midőn Az Tekintetes Nemes Borsod Vármegye fő Ispányi Székibe törvényesen béülne 1828. Hasznos Mulatságok 1828. (52.); p. 377-379.
Különnyomata megjelent Debrecenben, nyomtattatott Tóth Ferencz által, 1828. 6 p; 22 cm. OSZK jelzete: 406.493.
- Örvendező Versek, Mélt. Losonczi Gyürky Pál Úr Ő Nagyságágának, Tekintetes Nemes Krassó Vármegye’ Fő-Ispányi Helytartói Székébe lett Béülése alkalmatosságával. Hasznos Mulatságok 1830; p. 49-51.
- Örvendező Versek, melyeket Ngos Revisnyei Reviczky Imre úr Ő Nga tiszteletére, mindőn Ő Császári Királyi Felsége által T. N. Pest Vármegye Rendes Fő Ügyészi Hivatalából a’ Mgos Királyi táblához Tábla Bírónak kegyelmessen kineveztetett, Ifjabb Halász Imre, Tek. Ns Pest Vármegye Esküttje készített.  Hasznos Mulatságok 1932. 23. szám. márc. 21-én; p. 177-180.
- Örvendező Versek, melyekkel Mgos R. Sz. Birodalombeli Gróf Széki Teleky Jó’sef, Tettes Szabolts Vgye Fő Ispánya Cs. K. Aranykultsos, a’ Tisza melléki Helv. Vallástételt követő Superintendentia Fő Curatora Ő Nsga iránt viseltető legmélyebb tiszteletét, midőn a’ Mságos Kir. Tábla Bárói Hivatalából Ő Cs. Kir. Felsége által Referendáriusi Méltóságra emeltetett, kijelenteni kívánta Ifjabb Halász Imre Ts Ns Pest Vgye Esküdtje. Hasznos Mulatságok 1832. 40. szám, május 19-én; p. 313-315.
- Örvendező versek, melyeket Méltóságos Kapos Mérei MÉREY SÁNDOR Úr, a’ Méltóságos Királyi tábla Előlülője, ts. kir. Aranykultsos, Tettes Somogy Vármegye Fő Ispánja Ő Nagysága iránt viseltető legmélyebb alázatos tisztelete kinyilatkoztatására készített ifjabb Halász Imre, Tek. Ns Pest Vármegye Esküdtje, midőn Ő Méltósága az említett T. N. vármegyében Fő Ispányi székét ünnepiesen elfoglalná. Hasznos Mulatságok 1832. 47. szám, június 13-án; p. 369-370.
- Örvendező versek, mellyekkel ... Fogaras Földi gróf Nádasdy Leopold ... eránt ... tiszteletét kijelenteni igyekezett alsó-dabasi és gyóni ifjabb Halász Imre, midőn ő méltósága ...Komárom vármegye fő-ispányi székébe ... béiktattatna. Megjelenés:    Pest: Beimel Ny., [1837]. Terj./Fiz. jell.:    [2] fol. ; 26 cm. OSZK jelzet: 405.175 és 406.396.
- Örvendező versek, mellyekkel méltóságos almási Rudics József ... eránt viseltető ... tiszteletét kijelenteni igyekezett alsó-dabasi és gyóni ifjabb Halász Imre... : Pest vármegye esküttje midőn ő méltósága ... Bács és Bodrog t. e. vármegyék fő-ispányi helytartói székébe folyó 1837dik eszt. september 11kén ... béülne. Megjelenés: Pest: Beimel Ny., [1837]. Terj./Fiz. jell.:    [2] fol.; 24 cm. OSZK jelzet: 406.264.

Publikációk Gyóni Halász Imréről:

Czagányi László: A Dabasi Református Egyházközség története tulajdon iratai tükrében.  Dabas, 1993; p. 67.
Cs. E.: Nemesi tőről fakadnak Dabas irodalmi hagyományai. Népszabadság Pest Megyei Krónika 1997. november 5; p. 37.
Halász Bálint: Dabasi és gyóni Halász család. Családtörténeti jegyzetek 1914/2; p. 37-49.
Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái IV. Hornyánszky, Budapest, 1896. p. 326.

Összeállította: Valentyik Ferenc

halasz imre01

Kattintson a képre a nagyításhoz.

Nagyítás
halasz imre02

Kattintson a képre a nagyításhoz.

Nagyítás
Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.