Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
2023. szeptember 23. szombat
Tekla, Lina
Holnap: Gellért, Mercédesz napja lesz

TÉB értéktár

Dabasi Halász Bálint Katona József pályáját segítő tevékenysége

INFORMÁCIÓK teb21
Javaslati adatlap: letöltés
Jegyzőkönyv: letöltés
TÉB határozata:
Pest Megyei Értéktár Bizottság határozata:
Pest Megyei Értéktár nyilvántartása:
Javaslattevők: Valentyik Ferenc
Felvétel ideje: 2016.02.09.
Megyei értéktárba továbbítva:
Kategória: kulturális örökség
Megyei Értéktár döntése:
 

Dabasi Halász Bálint (1775.VII.15.-1858.IV.15.) életútja:

1775. július 15-én született az ötgyermekes Halász Sámuel és Balogh Katalin első szülöttjeként (testvérei: Sámuel, Katalin, Ignácz és Gáspár). A köztudottan református Halász családban bevált dolog volt a jogi pálya választása, előtte-utána bőven akad erre példa. Még csak 38 éves fiatalember, de már kialakult praxissal, szokásokkal, életvitellel, amikor 1813. augusztus 22-én irodájában Katona József megkezdte joggyakornoki idejét. Szerencsés találkozás volt. Az ifjú jurátus már évek óta színdarabokat fordított és írt és ebben hivatalfőnöke nemhogy kifogásolni valót nem talált, de még támogatta is. Az ügyvédi vizsgára bocsátásig három dráma és egy vígjáték az időszak termése: Jeruzsálem pusztulása, Comurunna, Rózsa, vagyis a tapasztalatlan légy a pókok között és a Bánk bán első változata. Dabasi Halász Bálint irodalomértését, reformkori elkötelezettségét és tanítványa iránti tiszteletét a legjobban az általa kiadott, pecséttel ellátott, latin nyelvű eredeti bizonyítvány tanúsítja (fordította és közreadta Miletz János, 1886): „Alulírott jelen soraimmal hitelesen bizonyítom és tanúságot teszek arról, hogy nemzetes KATONA JÓZSEF ifjú, mindjárt az 1813-ik évi Szent Istvánnapi terminustól kezdve a mai alulírt napig, vagyis két egész évig és a még rá eső járulék ideig, nálam a törvény gyakorlatban szorgalmasan működött; a fiatalság erkölcseit rontó helyeket sohasem látogatta, hanem üres idejét, valahányszor a törvénykezés szünetelt, inkább a magyar irodalom főleg pedig az aesthetika tanulmányozására fordította és engemet jó magaviseletével személye iránt annyira lekötelezett, hogy biztos reménységem van a jövőben is főnökei iránt való tisztességes magaviseletéről s hogy a hazának hasznos polgára fog lenni. Pesten, 1815. november 22. Halász Bálint, s. k.”  

A sikeres vizsga után a hálás tanítvány további több mint két évig ügyvéd-segédként dolgozott az irodában egészen 1818-ig. Távozásakor versben örökítette meg az együtt töltött öt év emlékét s jókívánságait.

Elvált az ösvény és a sors úgy hozta, hogy az egykori mester jócskán túlélte a tanítványt. Dabasi Halász Bálint megérte a Bánk bán felfedezését, majd diadalútját. Az agglegényként megöregedő keresett pesti ügyvédből egy időre még megyei tisztviselő is lett (táblabíró, alispán). Nyugalomba vonulva mind több időt töltött a dabasi kúriában. Jogi tudását, élettapasztalatát a „Törvényjavaslatok” című írásában itt, a tornác hűvösében foglalta össze. A 109 oldalas munkát Pesten Müller Adolf adta ki, a nyomtatás Trattner-Károlyinál készült. A 15 fejezetet tartalmazó mű gazdag, egészen Szent Istvánig visszanyúló történeti áttekintésen, jogi alapozáson nyugszik. A szerző a hatalomgyakorlás leghatékonyabb formájának az alkotmányos rendet tekinti. Észrevételei, jelzései – mint azt a 15 fejezet is mutatja - szerteágazóak. Többsége valóban a szigorúan vett jogi területhez kapcsolódik, de néhány gazdasági jellegű javaslat is van, mint pl. a lótenyésztés fellendítésének jogi szabályozása.  Számos bölcs megállapítással gazdagít bennünket, melyet a következő idézet is igazol: „…a hol a nemzet felvirágzik, a hol kevés a szegény, kevés a gazdag, sok a föld középszerű birtokosa, ott a kormány bizonyosan jól igazgat.” A legnagyobb meglepetést mégis azok a felvetések okozzák, amelyek mára már beépültek a magyar jogrendszerbe s a laikus számára is ismerősen hangzanak: öröklés esetén a kirekesztési jog megszüntetése és az ún. kötelesrész intézményének bevezetése, a kötelező segítségnyújtás elvének megfogalmazása közúti bajok és tűzvész esetén, a rágalmazók súlyos büntetésének igénye, stb. A mű archaikus nyelvezete ellenére közérthető, élvezetéhez nem szükséges jogi végzettség s a mai olvasó is kivételes haszonnal forgathatja. Igazi jogtörténeti-, kultúrtörténeti kuriózum, antikvár ritkaság, melynek egy lap helytörténetünkben is jár.   

Dabasi Halász Bálint szerepét Katona József drámaírói pályájának alakulásában Mályuszné Császár Edit (1910-1992) színháztörténész 1971-ben külön tanulmányban adta közre. Kutatásai eredményét úgy összegezte, hogy a két személyiség kapcsolata a korkülönbség és az eltérő felekezeti hozzátartozás ellenére barátiként jellemezhető. Katona valóban rendszeresen megfordult a Kecskemét és Pest között félúton lévő alsódabasi kúriában, Pesten pedig vendéglőbe, színházba gyakran csatlakozott főnöke társaságához. Közös eszmecseréik, beszélgetéseik nélkül a Bánk bán nem született volna meg. Azaz a nem nemesi származású Katona József drámaírói pályafutásának alakulásában kulcsfontosságúak voltak a Halász Bálint irodájában töltött évek és a mentorával kialakított, kölcsönös szimpátián alapuló baráti kapcsolat.

Valentyik Ferenc

Bibliográfia:

Halász Bálint saját munkái:
- Törvényjavaslatok. Müller Adolf, Pest, 1848. 109 p.
- Végrendelete: Pest Megyei Levéltár: IV. 77. Végrendeletek és alapítványok levéltári gyűjteménye 1710-1944: 545., Halász Bálint Alsó – Dabas 1854. 22/5.

Írások Halász Bálintról:
Katona József: Dabasi Halász Bálinthoz (Neve napjára s tőle való búcsúvételre) 1818. (vers)

Czagányi László: A Dabasi Református Egyházközség története tulajdon iratai tükrében.  
Dabas, 1993; p. 67-68.

Halász Bálint: Dabasi és gyóni Halász család. Családtörténeti jegyzetek 1914/2; p. 37-49.

Mályuszné Császár Edit:
- Katona színházi világa. Irodalomtörténet 1970/1; p. 74-90.
- Katona pesti jogásztársasága. Irodalomtörténet 1971/1; p. 170-180.

Miletz János: Katona József családja, élete és ismeretlen munkái. Hornyánszky, Budapest, 1886.  314 p.

Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái IV. Hornyánszky, Budapest, 1896. p. 313.

Sztavinovszky Győzőné: Nevezetes személyiségek Dabas múltjából: Dabasi Halász Bálint. In: Kerekes László (szerk.): Dabas helytörténeti értékei. Dabas, Kossuth Művelődési Központ, 2011; p. 15.

Vasárnapi Újság = A Bánk bán száz éves. 1914. július 12; p. 556.

Valentyik Ferenc:
- Katona József mentoráról. Dabasi Újság 2010. augusztus; p. 21.
- Dabasi Halász Bálint. In: Czagányi László (szerk.): Ezer dabasi pillanat. Dabas, Pressman Bt., 2010; p. 394-396.

Vay Sándor:
- Katona József principálisa. Új Idők 1901. november 17; p. 454-455.
- Kossuth Lajos családja. Pesti Hírlap 1902. szeptember 19; p. 9-10.
- Kossuth családja Alsó – Dabason. Új Idők 1902. szeptember 21; p. 272-273.

Dabasi Halász Bálinthoz
(Neve napjára s tőle való búcsúvételre) 1818

Öt telet nyelt már el az ősz Enyészet,
hogy göröngy-pályám zavarán elölméssz,
Mentorom; felszóll Követőd: im, itt elválik az ösvény!
Rózsaújjakkal fedi fel varázsit
visszaemlékem sok öröm-napomnak.
Sírba dölt minden; csak az embrióbol integet egy még:
Névnapod tűn fel hideg éjeléböl
gyenge biborszín lepely-árba vonva
lanyha vídot hint: heve itt ömöl csak öszve szivemben!
Tapsom együtt jár karon a keservvel,
itt szakad ketté ezek öszvefűztén
bennem a természet! erő, hová vissz? fényre? homályra?
Fény, neked Bálint! Örömöm zokogja:
élj!!! Koránt jöttem kegyed édenébe;
megbocsásd hát, csak kebelem mozoghat nyelvem erőtlen.
Itt valék Arcadia báj-ölében -
itt! Te Bálintom, Te  valál! megengedj:
csalfa kecsekkel mutogat jövendőm másikat ismét.
Élj azért vígan! Megelégedésre
tűnjön e Nap fel sokat! a szerencse
társad, ösvényed, jelened, jövendőd légyen egészen!
És ha majd egykor hideg éjelébe
visszasíkamlik Napod a határra:
édes álmot nyerj, mineműt kiván a Hál'adatosság.

Katona József


Összeállította: Valentyik Ferenc

halasz balint01

Kattintson a képre a nagyításhoz.

Nagyítás
halasz balint02

Kattintson a képre a nagyításhoz.

Nagyítás

 

Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.