2021. december 1. szerda
Elza
Holnap: Melinda, Vivien napja lesz

Óvodák

Dabasi Egyesített Óvodák

Dabasi Egyesített Óvodák
Intézményvezető: Tóth Szilvia ovoda kép 013
Intézményvezető-helyettes: Kovácsné Eszes Edina
Barsiné Szaller Hajnalka
Dabasiné Pucsinszki Margit
Cím: 2373 Dabas,   Benedek E. u. 2  (székhely)
Telefon: 06/29/367-234
Fax: 06/29/367-238
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Okirat: Dabasi Egyesített Óvodák egységes szerkezetű MÁk által záradékolt ALAPÍTÓ OKIRATA
Körzethatárok: Dabasi Egyesített Óvodák körzethatárai
Alapítvány neve: Gyóni Művészeti Óvodákat Támogató Alapítvány
Rövidített név: Gyóni Művészeti Alapítvány
Adószám: 18210888-1-13
Számlaszám: Budapest Bank - 10103829-06105400-02003001
 
Dabasi Egyesített Óvodák Bóbita Tagóvodája „A” épület
Intézményvezető: Tóth Szilvia ovoda kép 011
Tagintézmény-vezető: Jurácsikné Sponga Teréz
Tagintézmény-vezető helyettes: Presenszki Beáta
Cím: 2370 Dabas, Szent István út 34.
Telefon: 06/29/360-810
Mobil: 06-70-503-3611
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Körzethatárok: Dabasi Egyesített Óvodák Bóbita Tagóvodájának a körzethatárai
 
Dabasi Egyesített Óvodák Bóbita Tagóvodája „B” épület
Intézményvezető: Tóth Szilvia ovoda kép 012
Tagintézmény-vezető: Jurácsikné Sponga Teréz
Tagintézmény-vezető helyettes: Presenszki Beáta
Cím: 2370 Dabas, Szent István út 34.
Telefon: 06/29/360-348
Mobil: 06-70-503-3612
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
   
   
   
   
 
Dabasi Egyesített Óvodák Lurkó Tagóvodája
Intézményvezető: Tóth Szilvia ovoda kép 014
Tagintézmény-vezető: Szeidenléder Lászlóné
Cím: 2373 Dabas, Óvoda utca 2.
Telefon: 06/29/367-622
   
   
   
   
 
Erkel Óvoda
Intézményvezető: Tóth Szilvia Erkel Ovoda
Intézkedésre jogosult: Jurácsik Erzsébet
Cím: 2370 Dabas, Erkel Ferenc u. 2.
Telefon: 06-70-479-3832
   
   
   
   
 
"Szőlőkert" Óvoda
Intézményvezető: Tóth Szilvia ovoda kép 015
Intézkedésre jogosult: Baginé Tóth Aranka
Cím: 2370 Dabas-Szőlő, Tinódi u. 1.
Telefon: 06/29/368-662
   
   
   
   

GYÓNI MŰVÉSZETI ÓVODÁK BEMUTATKOZÓJA

„Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek és segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre.”


Intézményünk Dabas város Gyón városrészében található. Óvodáink 3 épületben üzemelnek összesen 10 csoporttal. A központi épület a Mesevár Óvoda 150 férőhelyes. Tagóvodáink: Lurkó óvoda (Óvoda út 2.) 60 férőhelyes
Szőlő-kert óvoda (Dabas-Szőlő Tinódi u.1.) 20 férőhelyes
Óvodáink reggel 6.30-16.30-ig tartanak nyitva (kivétel Szőlő 7-16-ig).
Alapító okiratunk módosításával 2007/08-as nevelési évtől lehetőségünk van SNI (sajátos nevelési igényű) gyermekek integrált fogadására. Az intézmény dolgozói, óvodapedagógusok, logopédus, fejlesztőpedagógus, technikai dolgozók mindent megtesznek azért, optimális körülményeket biztosítsanak az ide járó óvodásoknak.Intézményünk az országos alapprogrammal összhangban az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” című adaptált programmal dolgozik, melynek alapelve a szeretetteljes, biztonságérzetet adó érzelmekben gazdag óvodai élet megteremtése, ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy tartást, önállóságot, boldogságot ad a gyermekeknek.
A programunk magába foglal mindent, ami „csak tiszta forrásból” fakad, és nem idegen az életkortól. A gyermekek a művészet sokszínű hatásával élik át a vissza nem térő óvodás éveket. Mindezt kötetlenül, vidáman, játéktevékenység közben. Ez azt jelenti, hogy az óvodapedagógus a gyermekek természetes kíváncsiságára építve – mikrocsoportos formában – kínálja fel a különböző lehetőségeket, tevékenységeket Ez a forma egyaránt jól használható mind a homogén, mind a vegyes életkorú csoportokban. Óvodánkban homogén, és vegyes életkorú csoportok is működhetnek. A jelentkezések függvényében ez évente változhat.Programunk beépíti a néphagyományt, népszokásokat, és ünnepi körökhöz, évszakokhoz csoportosítva tervezi meg az óvodai nevelés minden részét. Nevelési programunk szellemisége a külsőségekben is megjelenik. Óvodáinkban a természetes anyagok használata jellemző, esztétikus ízlésformáló berendezési tárgyak és dekorációk találhatók. A csoportszobákban az egyes tevékenységek szabad gyakorlásához külön funkciósarkok állnak a gyermekek rendelkezésére, ahol akár kötetlen játék, akár a pedagógus által irányított foglalkozás keretében tevékenykedhetnek.
Mivel programunk kiemelten kezeli a beszoktatást, az új gyermekek szüleinek lehetőségük van az első két hétben „szülős beszoktatásra”, de ezt az időszakot megelőzi az előre megbeszélt családlátogatás.Tevékenységeink:
A „rajz mintázás,  kézimunka” sarokban különböző kézműves technikák megismerésére nyílik lehetőség.
A „mesekuckóba” minden nap ismert szignál, puha mesepárnák, meghitt gyertyafény hívja mesére, dramatikus játékra a kicsiket. Az évszakokhoz és ünnepekhez kapcsolódó verseket egyéni formában tanítjuk.
A „zenesarokban” 5-6 gyermek részvételével zenei képességfejlesztés történik. A gyermekekhez közel álló kedvelt dalos játékokat lehetőség szerint az udvaron játszuk el közösen.
A már megismert versek, mesék, énekek, mondókák felidézését –tartalmukat képszerűen megjelenítő rajzok– hívóképek segítik.
Környezetünk megismerését a projektmódszer segítségével mikrocsoportos formában szervezzük, ahol a sok élmény, tapasztalat segíti a gyermekeket az ismeretek elmélyítésében. Így használható tudás birtokosai lesznek. Itt szereznek különböző matematikai ismereteket is.
A szervezett mozgáson túl a mindennapos mozgás biztosítása is szerves része óvodai életünknek. Megmérettetésre, versengésre az évente megrendezésre kerülő „Ovi-Olimpia” ad lehetőséget.
Az iskolát megelőző évben biztosítunk gyermekeinknek néhány olyan lehetőséget, mely elősegíti a minél sikeresebb iskolakezdést.

 • Zenei klub
 • Mozdulj
 • Okosító torna (mozgásterápia)

Egyéb lehetőségek:
Az alapprogramon túlmenően a nagyobbak szülői igény szerint ismerkedhetnek a bibliával, részt vehetnek úszásoktatáson. Óvodánkban évente néhány alkalommal meghívott előadó által igényes műsorokat biztosítunk. Hagyományainknak megfelelően szülőkkel közös programokat szervezünk

 • Mihály-napi vásár
 • Családi évzáró,


Új kezdeményezésünkkel az „Ölelj át” programmal célunk, az óvodáskort megelőzően az édesanyákat megtanítani arra, hogyan játszanak gyermekükkel zenei játékokat, ami tovább erősíti, mélyíti az anya-gyermek kapcsolatot.A gyermekek kötődését a művészetekhez évszakonként megújuló ovigaléria, és színvonalas évszaki koncertek segítik.
Intézményünk lehetőségeihez mérten kapcsolódik a városi rendezvényekhez, hagyományokhoz.Fontos szerepet tulajdonítunk a Szülők Közösségével való folyamatos együttműködésnek. Számítunk véleményükre, kezdeményezéseikre, igyekszünk a racionális igények kielégítésével partneri viszonyt kialakítani. Számítunk alkotó segítségükre is. Szívesen vesszük a gyermekek érdekében tett különböző szülői felajánlásokat.
Évente, közös szervezésben színvonalas jótékonysági bált rendezünk. Az ott befolyt összeget a gyermekek fejlesztésére, feltételeink javítására fordítjuk.Gyermekképünket a következőképpen tudjuk összegezni:
Feltételezzük, hogy minden gyermek vonzódik az élményekhez, a meséhez, zenéhez és az alkotó tevékenységekhez. Ha mindezt az óvodában megkapja, kialakul óvodás tartása, önállóvá, nyugodttá és kiegyensúlyozottá válik. Tud nevetni, felfedezni, csodálkozni.Minden kedves Szülőt és Gyermeket szeretettel várunk, a gyóni Művészeti Óvodákba
Intézményünk valamennyi dolgozója nevében:Hizsnyai Péterné
óvodavezető

 

Dabasi Egyesített Óvodák Bóbita Tagóvodájának bemutatkozója

Óvodánk Dabas város központjában két épületben biztosít családias, derűs, gyermek közeli és tevékeny óvodai életet.

A házirendünkben meghatározottak alapján óvodánkba felvételt nyerhet az a gyermek, aki:

 • a 3. életévét betöltötte,
 • egészséges,
 • szobatiszta.
Helyi Óvodai Nevelési Programunk a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program, melynek célja:
 • a gyermek sajátos, egyéni, testi és lelki szükségleteinek kielégítése
 • a teljes gyermeki személyiség fejlesztése változatos tevékenységekkel (barkácsolás, bábozás, kerti minka, séták, kirándulások)
 • kooperációs és kommunikációs képességeik kialakítása és fejlesztése
 • az életre való felkészítés
 • óvodáink nyitottságának biztosítása (nyílt napok, közös rendezvények, programok)
 • partnereink reális igényeinek kielégítése

Ezen felül gyermekeink mozgásfejlesztésére kiemelt hangsúlyt fektetünk: mindhárom óvodánk udvarát folyamatosan többfunkciós, természetes anyagból készült mozgásfejlesztő játékkal bővítjük és a gyermekcsoportok számára is az életkori sajátosságoknak megfelelő sokszínű (érzékelést, gondolkodást, figyelmet) fejlesztőeszközt biztosítunk.

Intézményünkben lehetőséget adunk a nevelési idő keretein belüli rendszeres, akár napi szintű logopédiai-, fejlesztő- és felzárkóztató programokon való részvételre is. Nagy hangsúlyt fektetünk továbbá a szociálisan hátrányos helyzetű családokból érkező gyermekek közössége való illesztésére, speciális fejlesztésükre.

Heti rendünkbe rendszeresen beépül még a játékos bibliaoktatás, valamint a speciális zenei képzés, melynek során nagycsoportosaink dobos képzésben is részesülnek a "Dabasi Dobos Ovisok" program keretében. E programnak eredményességét mutatja a dabasi Világzenei Dobfesztivál nyitó műsorszámának nagy sikere, melyet hagyományosan városunk óvodásai adnak elő.

2007. szeptemberétől felvállaljuk a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését is, melyhez a szakember ellátottságot is biztosítjuk: fejlesztő pedagógusunk és logopédusunk mellett egy fő gyógypedagógust is alkalmazunk a hatékony fejlesztés megvalósulása érdekében.

A pedagógus továbbképzés keretében nevelőtestünkből jelenleg két fő óvodapedagógus képezi magát gyógytestnevelés és fejlesztő pedagógusi szakon.

Nagy gondot fordítunk gyermekeink óvodai és óvodán kívüli programjainak megszervezésére is (bábszínház látogatás, játszóházi foglalkozások, kézműves foglalkozások, évszakonkénti kirándulások, óvodai ünnepélyek, családi arsang, gyermeknap, évzáró tábortűz).

A 20-25 fővel működő gyermekcsoportjainkhoz a személyi és tárgyi feltételeink is optimálisak: minden csoportban két óvodapedagógus és egy szakképzett dajka végzi a nevelőmunkát. Óvodai szinten pedig összességében 18 felsőfokú végzettségű óvodapedagógus, 1 fejlesztőpedagógus, 1 logopédus, 1 gyógypedagógus, 10 szakképzett dajka, 1 óvodatitkár és 4 fős kisegítő személyzet biztosítja a tevékeny és sokszínű óvodai életet.

Nevelőtesületünk munkájának garanciája:

 • a gyermekek, szülők elégedettsége és az iskolák visszajelzései, melyeket rendszeresen mér az intézmény minőségirányítási csoportja
 • a feltételrendszer anyagi bővítése érdekében működő "APRÓNÉPÉRT" alapítványunk (éves szinten 600-800 eFt)
 • a szülők támogatása, mely által folyamatosan gyarapodik és korszerűsödik a játék- és szemléltetőeszköz készletünk

Hívjuk és várjuk azokat a leendő szülőket óvodáinkba, akik gyermeküknek élmény teli, boldog és derűs gyermekkort szeretnének biztosítani egy olyan intézményben, ahol az óvodapedagógusok szaktudásukkal, kisgyermekkorhoz igazodó "okos szeretettel" készítik elő a gyermekeket az elkövetkezendő életszakaszra, az iskola megkezdésére.

 

Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.