Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
2024. június 17. hétfő
Laura, Alida
Holnap: Arnold, Levente napja lesz

Általános iskolák

Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Kossuth Lajos Általános Iskolában

TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0014
Kompetencia alapú oktatás bevezetés Dabas város nevelési és oktatási intézményeiben

Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás bevezetés Dabas Város nevelési- és oktatási intézményeiben
Kedvezményezett: Dabas Város Önkormányzata (2370 Dabas, Szent István tér 1/b.)
Azonosítószáma: TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0014
Elnyert támogatási összeg:  29.710. 200 Ft

A pályázati kiírásról információk: www.okmt.hu és a www.nfu.hu honlapokon.

A pályázat célja: A kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához. Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését, a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével.

Feladatellátási helyek, ahol a projekt megvalósul:

1. Kossuth Lajos Általános Iskola (2370 Dabas, Iskola u. 1.) : www.klai.hu
-    Akkreditált pedagógus továbbképzésen való részvétel
-    Az alábbi kulcskompetencia területek fejlesztése, modulárisan szervezett oktatási program bevezetése
o    Szövegértés - szövegalkotás
o    Matematikai –logikai kompetencia
o    Szociális, életviteli és környezeti
o    Életpálya-építési
o    Infokommunikációs technológiák
o    Idegen nyelvi kompetenciák
-    Tantárgytömbösített oktatás bevezetése
-    Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása
-    Pedagógiai programban megjelenített és megvalósított témahét
-     Pedagógiai programban megjelenített és megvalósított projekthét
-    IKT alapú oktatás bevezetése
-    Pedagógusok önálló innovációs tevékenysége (pedagógiai program, IMIP stb. átdolgozása)
-    Jó gyakorlat átvétele, átadása
-    Taneszköz beszerzés

Letölthető anyag: A TÁMOP, mint a közoktatás minőségének a fejlesztése. (PPT.)

letoltes ikon pdf01

2. 2. sz. Napköziotthonos Óvoda  (2370 Dabas, Táncsics M. u.2.)
-    Akkreditált pedagógus továbbképzésen való részvétel
-    Kompetencialapú óvodai programcsomag bevezetése
-    Pedagógiai programban megjelenített és megvalósított témahét
-     Pedagógiai programban megjelenített és megvalósított projekthét
-    IKT eszközök alkalmazásának bevezetése
-    Pedagógusok önálló innovációs tevékenysége (pedagógiai program, IMIP stb. átdolgozása)
-    Jó gyakorlat átvétele, átadása
-    Eszközbeszerzés

 A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

logopar

A Kossuth Lajos Általános Iskola (2370 Dabas, Iskola u. 1.) projekt programjairól :

Az Adventi projekt megvalósításának tapasztalatai:

  • A projekt eredményes volt, hiszen az iskola minden  tanulója és minden      tanára teljes személyiségével, tevékenyen részt vett a szervezési és a megvalósítási feladatokban.
  •  A négy hét során a diákok megismerkedhettek a téli ünnepkör jeles napjaival, az ünnep eredetével, és a hozzá kapcsolódó szimbólumrendszerrel. A kollégák olyan foglalkozásokat vezettek, amelyek nagymértékben fejlesztette a gyerekek manuális és szociális kompetenciáit.
  • A diákok érdeklődéssel fogadták a téli ünnepkör megismerésének lehetőségét, és szívesen vállalkoztak az egyes foglalkozásokat megelőző, előkészítő gyűjtőmunkára.
  • Hagyományápolás jó példája volt a „Lucázás”,  az adventi naptár és koszorú készítése, a mézeskalács sütése,  a gyertyaöntés.
  • A foglalkozásokon készített tárgyakat a kézügyesség fejlesztése mellett azért is készítették a gyerekek, mert azokkal szerettek volna örömet okozni a karácsonyi vásáron
  • A felsősök lelkesen készültek a riportra ( Nagyszüleink Karácsonya) az alsósok a karácsonyi műsorra.
  • A gyerekek lelkesedése a kollégákra is jó hatással volt. Egy nagyszerű  színdarabbal jutalmazták meg a tanulókat a karácsonyi ünnepélyen.
  • A projekt  szervezése és megvalósításának ideje alatt mindvégig fontosnak tartottuk, hogy a diákok az ötlet kitalálásától a lezárult értékeléséig valamennyi szakaszban szerepet kapjanak.

iskolaprojekt01

 

A  KOSSUTH – TÉMAHÉT összefoglalója


Intézményünkben, a Kossuth Lajos Általános Iskolában 2010. március 9-15-ig Kossuth-témahetet szerveztünk tanulóink számára.

Iskolánk névadójához kapcsolódva a „48-as hősök nyomában”   címet adtuk a programnak. Ezekben a napokban az 1848/49-es szabadságharcra emlékeztünk. Célul tűztük ki a szabadságharc eseményeinek felidézésével az önfeláldozó hazaszeretet, a nemzeti összetartozás érzésének erősítését, valamint a kiemelkedő történelmi személyiségek példáján keresztül a hazafiasságra nevelést.

Témahetünket egyben a történelmi emlékek, hagyományok feltárására, ápolására, és az  ezekért végzett egyéni és közösségi tevékenységekre indító késztetésnek szántuk. Programunk túlmutatott a tananyaghoz kötődő ismereteken.  Jelmondatunk: „Sokszínű cselekvés, sokszínű ember!”

A feladatok összeállításakor az emberi sokszínűségre építve, a diákok szellemi  kiválóságaira, kreativitásukra és művészi alkotóképességükre voltunk kíváncsiak. Előzetesen lakóhelyünk szabadságharcos emlékeinek felkutatását kapták a tanulók, majd valamelyikről rajzolniuk kellett az általuk választott technikával. Az így elkészített munkákat is értékeltük.  A közös munkában az alábbi területeken kellett bizonyítani kisdiákjainknak:
 verstanulás, szavalóverseny, daltanulás, gyűjtőmunka iskolánk névadójáról, plakát, tabló, zászló és kokárda készítése, Kossuth-koszorú formázása só-lisztből. A feladatok az életkori sajátosságokhoz illesztve játékosan kerültek színre.  Végül iskolai és városi ünnepségen emlékeztünk meg a nemzet hőseiről.
 
Minden osztályunk eredményesen vett részt a programban. Megismerték a projekt fogalmát és alkalmazásának lépéseit, valamint a kooperatív tanulási technikákat.
    
Úgy gondoljuk, ezekben a napokban nem történelmet tanítottunk, de sajátos módon történelmi szemléletet közvetítettünk, s változatos formákon át a múlt megismerésére, reális értékelésére neveltünk. Iskolánk névadójához és a történelmi esemény jelentőségéhez méltóan ünnepeltünk a tanítványainkkal.


Dormány Józsefné
 igazgatóhelyettes

iskolaprojekt02

Tömbösített, integrált, moduláris bemutató óra: (beágyazott flash dokumentum)

 

 

iskolaprojekt03

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.