Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
2023. december 2. szombat
Melinda, Vivien
Holnap: Ferenc, Olívia, Xavér napja lesz

ugyintezes

Hivatalos közlemények

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK Képviselő-testülete pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretéhen
Dabasi Intézményfenntartó Központ Intézményvezetői (magasabb vezető)
Munkakör /feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A Dabasi Intézményfenntartó Központ irányítása, a hozzá tartozó intézmények gazdálkodási, pénzügyi feladatainak ellátása.
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Felsővezetői
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott idő - 5 évre szóló vezetői megbízás, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Dabas

 

Álláshirdető szervezet bemutatása: Dabasi Intézményfenntartó Központ (2370 Dabas, Szent István tér 1/B.) Dabas Város Önkormányzat Képviselő-testületének irányítása alá tartozik. Fenntartója Dabas Város Önkormányzata. Dabas város közigazgatási területén ellátja az intézményi, gyermekétkeztetési, üzemeltetési feladatokat.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A pályázatot 1 eredeti példányban, postai úton, Dabas Város Önkormányzata címére történő megküldésével vagy személyesen (2370 Dabas, Szent István tér 1/B.) kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
HIV /1387-2/2023„ valamint a munkakör megnevezését: DIK intézményvezető (magasabb vezető).

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rigóné dr. Roicsik Renáta Dabas Város Jegyzője nyújt, a 29 /561-249-es telefonszámon.


Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • Intézményi iktatószám: HIV /1387-2/2023
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés: Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, Felsőfokú iskolai végzettség, államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés

Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 5

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Felsőfokú iskolai végzettség
 • Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhető.
 • Legalább 5 éves vezetői tapasztalat
 • Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett.
 • pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázatának zárt vagy nyílt ülésen történő tárgyalását kéri.

Járművezetői engedély kategória: B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:


A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen

Egyéb pályázati előnyök:

 • helyismeret, helyi kötődés
 • a pályázattal hasonló feladatot ellátó intézményben szerzett vezetői tapasztalat


A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése A Kjt. 20/A.§ (S) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • részletes szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
 • vezetői program
 • szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.05.23. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A Képviselő-testület által létrehozott eseti bizottság által történő meghallgatást követően, bizottsági véleményezés ntán, a pályázati határidő lejártát követő első rendes ülésén dönt a képviselő-testület

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.06.23. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Dabasi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája,
Dabas Város honlapja www.dabas.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.07.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.04.24.

Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.