Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
2024. június 13. csütörtök
Antal, Anett
Holnap: Vazul, Herta napja lesz

Hatósági Iroda

Felhívások, tájékoztatók II.

Lakásfenntartási támogatás

Tisztelt Dabasi Lakosság!

A lakásfenntartási támogatás feltételrendszerét az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvény 7. §-a, 2011. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezéseivel módosította. Az új szabályokat a lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt 2011. augusztus 31-ét követően indult eljárásokban kell alkalmazni. A lakásfenntartási támogatás rendszerszerű átalakítására az energiatámogatással (szociális alapú gázár- és távhőtámogatással) kapcsolatos kormányzati döntésekkel összhangban kerül sor. A törvény több ponton módosítja a lakásfenntartási támogatás jelenlegi rendszerét, a módosítás főbb elemeit az alábbiakban foglalom össze:
  • Normatív lakásfenntartási támogatás, a jogosultsági jövedelemhatárt a törvény az öregségi nyugdíjminimum 250%-ában határozza meg a jelenlegi 150% helyett, így a szociális gáz- és távhőtámogatás megszűnésével támogatás nélkül maradó jogosultak többsége befogadásra kerülhet a lakásfenntartási támogatás rendszerébe.
  • A jövedelem-értékhatár megemelésével egyidejűleg eltörlésre kerül a lakásfenntartási költségek jövedelmen belüli arányára vonatkozó előírás (a tényleges jövedelmi küszöb). A jelenlegi szabályok szerint ugyanis a lakásfenntartás elismert havi költségének meg kell haladnia a háztartás havi összjövedelmének 20%-át, tehát a jogszabályban rögzített jövedelemhatár mellett létezik egy tényleges jövedelmi (költség) küszöb is, ami miatt a ténylegesen jogosultak köre jelenleg még szűkebb, mint a jogszabályi értékhatár. A tényleges jövedelmi küszöb eltörlése azt eredményezi, hogy valamennyi, a jogszabályban meghatározott felső határ alatti havi jövedelemmel rendelkező család „befér” az ellátásba.
  • A jövedelemszámítás alapja, a jelenlegi egy főre jutó jövedelem helyett, a háztartás fogyasztási szerkezetét jobban kifejező fogyasztási egység lesz, amely reálisabban jeleníti meg az adott háztartás jövedelmi és kiadási viszonyait, hiszen a fogyasztás és a kiadások a háztartás tagjai számának emelkedésével nem egyenes arányban növekednek.
  • A támogatás célzottságának és hatékonyságának növelése érdekében a módosítás két további alapvető intézkedést vezet be. Az egyik a lakásfenntartási támogatást igénylők vagyoni helyzetének vizsgálata, mellyel kiszűrhetők a támogatást nem jogszerűen igénylők. A másik pedig annak előírása, hogy a támogatást elsősorban természetben kell nyújtani, így a támogatott valóban az ellátás céljának megfelelő módon kapja a támogatást.

Változik a helyi lakásfenntartási támogatás szabályozása is.
Aki a normatív támogatásra nem jogosult, igényelheti a helyi támogatást, az, akinek háztartásában az 1 fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 270%-át és vagyonnal nem rendelkezik.

A kérelem a Polgármesteri Hivatalban nyújtható be, a támogatás elbírálásáról az Esélyegyenlőségi Bizottság dönt, mely szerint a támogatás szólhat 1 évre vagy fél évre. A támogatás mértéke minimum 2500 Ft. E szabályozással a lakosság korábbinál jóval nagyobb hányada juthat segítséghez lakásfenntartással kapcsolatos kiadásai rendezésére.

A kérelemhez csatolandó:

  1. Az együtt lakók jövedelemigazolása: (munkabér, munkanélküli járadék, nyugdíj, GYES. Családi pótlék, szociális járadék, rendszeres gyermekvédelmi támogatás stb.). Amennyiben a kérelmező illetve valamely családtagja nem rendelkezik jövedelemmel, úgy a Munkaügyi Központ Dabasi Kirendeltségének IGAZOLÁSÁT arról, hogy nevezettet regisztrálták.
  2. A kérelmező vagy a vele közös háztartásában élők nevére kiállított közüzemi számlák (a rezsiköltségek igazolása: lakbér, közös költség, víz, csatornahasználati díj, gáz-, villanyszámla, szemétszállítási díj, stb.) az elmúlt háromhavi számlák másolata.
  3. Lakáscélú, -építési, felújítási-hitel pénzintézeti igazolása: (szerződés, csekk, átutalás stb.).
  4. A lakás nagyságának hitelt érdemlő módon történő igazolása.
  5. Tulajdoni lapmásolata.
  6. Forgalmi engedély másolata.

További információ a Polgármesteri Hivatalban Mészárosné Szondi Arankától kérhető.
Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.