Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
2024. június 13. csütörtök
Antal, Anett
Holnap: Vazul, Herta napja lesz

Hatósági Iroda

Felhívások, tájékoztatók V.

Új szabálysértési törvény:

2012. április 15-én hatályba lépett a 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről. Az új törvény jelentősen megváltoztatta a korábbi gyakorlatot.

Dabas város jegyzőjének általános szabálysértési hatásköre megszűnt, így a fenti időponttól a Pest Megyei Kormányhivatal vette azt át. A rendőrség hatásköre változatlan marad. Szabálysértés észlelése esetén helyszíni bírság kiszabására jogosult a rendőrség mellett a közterület-felügyelő és a mezőőr is. A közterület-felügyelő széles jogkörben járhat el a közbiztonság és a közrend megóvása érdekében. Az alábbi tényállások esetében mezőőr is kiszabhat helyszíni bírságot:

 • A tulajdon elleni szabálysértés – tehát, aki ötvenezer forintot meg nem haladó értékre lopást, sikkasztást, jogtalan elsajátítást, orgazdaságot követ el.
 • Vadászati, halászati, legeltetési tilalom megszegése – aki a katasztrófák elleni védekezéssel összefüggésben elrendelt általános vadászati, halászati, legeltetési tilalmat megszegi, szabálysértést követ el.
 • Mezei szabálysértés – aki más földjén jogtalanul legeltet, szabálysértést követ el.
 • Vízszennyezés, aki
  • vízi létesítménybe, illetve felszíni vagy felszín alatti vízbe közvetlenül vagy közvetve szennyező anyagot juttat, és ezáltal a vízkészletet felhasználásra alkalmatlanná teszi vagy a felhasználást veszélyezteti, ha környezetkárosítás egyébként nem állapítható meg,
  • a szennyvíz vagy a szennyezőanyag ártalommentes elhelyezését, illetve a felszíni vagy felszín alatti vízbe történő bevezetését nem a jogszabályban, a jogszabály alapján kiadott hatósági előírásban meghatározott módon valósítja meg, vagy olyan létesítményt üzemeltet, amely a vizek fertőzését vagy szennyezését okozhatja,
  • az ivóvízellátást, ásvány- vagy gyógyvízhasznosítást szolgáló vagy ilyen célra kijelölt vizek, vízi létesítmények védőterületére, védőidomára, védősávjára a jogszabályban, a hatósági előírásokban meghatározott rendelkezéseket megszegi, vagy a védőterületet, védőidomot, védősávot érintő korlátozásokkal ellentétes tevékenységet folytat vagy ingatlan-használatot gyakorol, szabálysértést követ el.
 • És nem utolsósorban szabálysértésnek minősül a felhívással szembeni engedetlenség. Aki a természeti területek, a védett természeti területek és értékek, az erdő, valamint a vadállomány őrzésével, védelmével kapcsolatban a külön jogszabályban meghatározott természetvédelmi, erdészeti és vadászati hatósági feladatokat ellátó személy, a mezőőr, jogszabályban előírt felhívásának nem tesz eleget vagy intézkedését akadályozza, szabálysértést követ el.

A fentiekben meghatározott szabálysértések miatt a mezőőr is szabhat ki helyszíni bírságot.

A helyszíni bírság összege 5000 Ft-tól 50 000 Ft-ig, hat hónapon belüli ismételt elkövetés estén 70 000 Ft-ig terjedhet. A kiszabott helyszíni bírságot 30 napon belül kell befizetni. A helyszíni bírság a tudomásulvétele napján jogerős, azaz ha valaki a cselekményt elismeri, azzal a bírság összegét elfogadja, az többé nem fellebbezhető meg. Ha valaki a szabálysértést nem ismeri el, a mezőőr feljelenti, és az elkövető a kiszabandó bírság duplájára számíthat.

A bírság meg nem fizetése esetén 5000 forintonként 1 napi közérdekű munkával ledolgozható az eljárás alá vont személy kérésére. A bírság megfizetésének vagy ledolgozásának meghiúsulása esetén a kiszabott pénzbírságot a bíróság elzárásra változtatja át, melynek mértéke 5000 forintonként 1 napi elzárás.

Megszűnt az adók módjára történő végrehajtás szabálysértési és helyszíni bírságok esetében.

Kérem a fenti rendelkezések tudomásulvételét és szem előtt tartását.

Dabas város jegyzője


Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.