Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
2022. augusztus 9. kedd
Emőd
Holnap: Lőrinc napja lesz

Gazdasági Iroda

Tájékoztató a reklámhordozók építményadójáról

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a helyi adókról szóló C. törvény (továbbiakban Htv.) változása miatt 2018. január 1-jei hatállyal, kötelező jelleggel bevezetésre került a reklámhordozók adóztatása az építményadóban.

Az eddig hatályos Htv. szerint az építményadó kötelezettség a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrészre terjedt ki, mely mellett 2018-tól az adókötelezettség kiterjed az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozóra.  Ennek alapján Dabas Város Önkormányzata 2018. március 1-jétől az építményadó keretein belül adóztatás alá vonja a szabadtéri reklámhordozókat.

A Htv. 2018. január 1-jétől hatályos 11/A. §-a értelmében adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó.

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény értelmező rendelkezései alapján:

  • reklámhordozó: a funkcióját vagy létesítésének célját tekintve túlnyomórészt a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklám közzétételét, illetve elhelyezését biztosító, elősegítő vagy támogató eszköz, berendezés, létesítmény.

  • reklám: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. § d) pontja szerinti gazdasági reklám, ide nem értve

a)    a cégtáblát, üzletfeliratot, a vállalkozás használatában álló ingatlanon elhelyezett, a vállalkozást népszerűsítő egyéb feliratot és más grafikai megjelenítést,
b)    az üzlethelyiség portáljában (kirakatában) elhelyezett gazdasági reklámot,
c)    a járművön elhelyezett gazdasági reklámot, továbbá
d)   a tulajdonos által az ingatlanán elhelyezett, annak elidegenítésére vonatkozó ajánlati felhívást (hirdetést), valamint a helyi önkormányzat által lakossági apróhirdetések közzétételének megkönnyítése céljából biztosított táblán vagy egyéb felületen elhelyezett, kisméretű hirdetéseket.

  • gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint dolog módjára hasznosítható természeti erőket – (továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy az áru, árujelző ismertségének növelésére irányul.

A reklámhordozó utáni építményadó alanya az, aki az adóév első napján a reklámhordozó Polgári Törvénykönyv szerinti tulajdonosa. (Htv. 12/A. §) Ebből következik, hogy nem a reklámhordozó elhelyezésére szolgáló ingatlan tulajdonosának keletkezik adókötelezettsége.

Az adókötelezettség a reklámhordozó elhelyezésére vonatkozó hatósági engedély kiadását, engedély hiányában a reklámhordozó ingatlanon való elhelyezését követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettség a reklámhordozó lebontása, eltávolítása vagy megsemmisülése, de legkorábban az adókötelezettség keletkezése évének utolsó napjával szűnik meg. (Htv. 14. § (5) bekezdés).

Az adó alapja a reklámhordozó reklámközzétételre használható, m2-ben – két tizedesjegy pontossággal – számított felülete. (Htv. 15/A. §). Az adó éves mértéke a Képviselő-testület döntése alapján 12 000 Ft négyzetméterenként.

A fenti jogszabályok alapján a reklámhordozó tulajdonosának a 2018. január 1-jén a tulajdonában álló reklámhordozókról adatbejelentést kell tenniük egy adatbejelentési nyomtatványon. Amennyiben a reklámhordozó megszerzése év közben történik, arról az adatbejelentést a szerzést követő év január 15-ig kell megtenni.

Gazdasági Iroda
Adócsoport


Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.