Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
2024. június 13. csütörtök
Antal, Anett
Holnap: Vazul, Herta napja lesz

Slider citizens

HÍRANYAGOK 2016

Médiamegjelenések 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erdővidék hetilap XX. évf. 10. számában megjelent írás a programról:


 

Az újság teljes példánya letölthető PDF változata:
letoltes ikon pdf01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rádió Dabas riportanyag:  Újra dabasi pedagógusok Erdélyben

Dabas Város Önkormányzata sikeres testvérvárosi pályázatot nyújtott be az Európa a polgárokért uniós program keretén belül, melynek jóvoltából első körben 20 dabasi pedagógus vehet részt egy Erdély szakmai körúton. A részleteket Szandhofer János, Dabas Város alpolgármestere mondja el önöknek.
(A riportanyag meghallgatható a Rádió Dabas honlapján ide kattintva).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dabasi Újság: A májusi szám 5. oldalán megjelent cikk.

Európa a polgárokért „Helyi találkozók az európai jövőért”
Dabas Város Önkormányzatának projektvezetésével sikeres testvérvárosi pályázatot nyújtottunk be az „Európa a polgárokért” uniós programra.

A projekt keretében, március 28. és április 16. között, három különböző összetételű csoport utazott Barótra. Először a pedagógusok, majd hivatali dolgozók, végül kisvállalkozók ismerkedtek a testvértelepülés és környékének turisztikai látnivalóival, városaink hasonlóságaival, illetve az adottságokból fakadó különbségekkel.

Mindhárom csoport szakmai tanácskozáson vett részt, ahol találkozhattak a testvérváros hasonló foglalkozást űző szakembereivel.
A találkozók keretében „műhelyfoglalkozásokon” (ún.:workshopok) fogalmazták meg tapasztalatikat és válaszokat kaptak kérdéseikre.

Dabasról és a környező települések köznevelési intézményeiből március 28. és április 2. között összesen 20 pedagógus vett részt a programban. Baróton találkozhattak két magyar közoktatási intézmény, a Gaál Mózes Általános Iskola és a Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont pedagógusaival és diákjaival. A dabasiak bemutatták a magyarországi köznevelési rendszer felépítését, működését ottani kollégáiknak. Óralátogatások, közös és kiscsoportos megbeszélések keretében megismerkedtek az ott folyó pedagógiai munkával. A szakmai programban többek között a digitális pedagógiáról értekeztek, megállapították, hogy az információs és kommunikációs technológiák alkalmazása az oktatásban – határon innen és határon túl egyaránt – nemcsak lehetőség, hanem elvárás is. A hivatalos programok mellett a csoport megtekintette Erdővidék turisztikai és kultúrtörténeti látványosságait.

A második turnusban, április 4. és 9. között, a város 26 fős, köztisztviselőkből álló csoportja utazott a testvérvárosba. A szakmai találkozó, amelyen a helyi Polgármesteri Hivatal dolgozói is részt vettek, a város művelődési házában zajlott. A dabasiak bemutatták a magyar közigazgatás rendszerét, ismertették a járások rendjének működését, azok struktúráját, és érdeklődve hallgatták a helyi jegyző, Dombi Réka Hilda tájékoztatóját a román közigazgatás felépítéséről.
A témához számos fontos adalékkal szolgált Lázár-Kiss Barna András baróti polgármester, Nagy József megyei tanácsos, Demeter Zoltán tanácsos, lapszerkesztő, Csíki László városmenedzser és Szakács László alpolgármester is. A vetített képes prezentációk átláthatóbbá tették a témát, és segítették a megértést. A műhelymunka sok kötetlen beszélgetésre és hasznos eszmecserére adott lehetőséget mindkét félnek. Dabasról Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester, Rigóné dr. Roicsik Renáta jegyző, Pokornyik Lilla ifjúsági polgármester és Pucsinszki Miklós, a Járási Hivatal munkatársa tartott előadást a magyar viszonyokról. A hét folyamán a köztisztviselők is megtekinthettek számos turisztikai szempontból fontos látnivalót, és megismerkedhettek Erdővidék nagy szülötteinek emlékhelyeivel is.

A dabasi vállalkozók csoportja utolsóként utazott Barótra, április 11. és 16. között. Az út célja elsősorban az volt, hogy tájékozódjanak a vállalkozói környezetről és együttesen térképezték fel az esetleges együttműködési lehetőségeket a helyi üzletemberekkel. Természetesen mindezeken túl, Erdély, Erdővidék és testvérvárosunk Barót felfedezésére is nyílott lehetőség. A szakmai nap keretében a baróti polgármester, Lázár-Kiss Barna nyitotta meg az eseményt, majd Kancsár Krisztián köszöntötte a résztvevőket a dabasi oldalról. Ezt követően pedig a helyi Leader csoport vezetője, Demeter Zoltán tartott egy bemutatót az aktuális pályázatokkal és a helyi vállalkozói környezettel kapcsolatban. Majd mindkét részről egyenként mutatkoztak be a jelenlevők, felvázolva vállalkozásaikat, tevékenységi köreiket. Közvetlen egyeztetésre is lehetőség nyílt a résztvevők között, valamint a dabasiak lehetőséget kaptak arra is, hogy megtekintsenek olyan baróti helyszíneket, amelyek leginkább közel álltak érdeklődési körükhöz.

Szerzők: Valentyikné Szakál Márta, Kapui Ágota és Kancsár Krisztián

Az újság teljes példánya letölthető PDF változata:
letoltes ikon pdf01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZÉKELY HÍRMONDÓ weboldalán megjelent cikk: Dabasiak Baróton

Meghívott és helyi vállalkozók találkoztak

Csütörtökön délelőtt a Party Pub vendéglő emeleti termében baróti és a magyarországi Dabasról érkezett vállalkozók találkozhattak egymással, nemcsak a közös eszmecsere céljából, hanem jövőbeli együttműködést gyümölcsöző ismeretségek kötéséért is.

A vendégeket Lázár-Kiss Barna baróti polgármester köszöntötte, elmondva, hogy a dabasiaknak ez már a harmadik Barótra látogató csoportja. A dabasi önkormányzat sikeresen pályázott az „Európa a polgárokért” uniós programra, annak keretében valósulhattak meg a testvérvárosi látogatások.

A pedagógusok, önkormányzati alkalmazottak után most, a harmadik héten vállalkozók érkeztek, többek között építőipari vagy húsfeldolgozó vállalkozást vezetők, kereskedők, könyvelők, akiknek lehetőségük adódott megismerkedni az itteni lehetőségekkel, mi több, személyesen is ellátogathattak egy-egy helyi telepre, üzemhelyre.

A teljes cikk anyaga elolvasható a SZÉKELY HÍRMONDÓ weboldalán  ide kattintva.

Dabasiak Baróton

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ERDŐVIDÉK weboldalán megjelent cikk 2016.04.08

Testvérvárosi találkozó
A.E.Csütörtökön zajlott a Városi Művelődési Ház kistermében az a testvérvárosi találkozó, melynek keretén belül a dabasi köztisztviselők a baróti hivatal munkatársaival találkoztak. Az eseményen mindkét fél bemutatta saját hivatalát, a dabasiak a 2013-ban életbe lépő járások felépítéséről is beszéltek, a helyiek a város, és a hozzátartozó falvak viszonyáról, valamint a hivatal, és az azon belül mûködõ tanács struktúráját ismertették. Lázár-Kiss Barna polgármester lapunknak elmondta, a Dabasi Polgármesteri Hivatal egy pályázatot nyert, amelynek keretén belül különböző szakterületek szakemberei látogatnak el Barótra, és az itteni kollégákkal találkozva cserélnek tapasztalatokat, ismereteket. Az első hullámban pedagógusok érkeztek Dabasról, most csütörtökön a köztisztviselők látogattak ide, jövő héten pedig a dabasi kis- és középvállalkozók érkeznek Barótra. Ezúton is kéréssel és felhívással fordul a helyi vállalkozók felé, hogy aki teheti, jövő csütörtökön jelenjen meg az erre a célra szervezett találkozón. Természetesen az itteni vállalkozók meghívót is fognak kapni a találkozóra, ami várhatóan csütörtökön lesz megtartva. Az effajta találkozókat fontosnak ítélte meg az elöljáró, hiszen ez kiváló alkalom arra, hogy jobban megismerjék a térséget, a térségben rejlő nevezetességeket, és a gazdasági potenciált.

A cikk forrása az ERDŐVIDÉK weboldala  ide kattintva.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ERDŐVIDÉK weboldalán megjelent cikk 2016.04.15: Üzletemberek találkoztak

Lehetőségek Barót és a régió számára
A.E. Múlt heti lapszámunkban már beszámoltunk Testvérvárosi találkozó címen arról az eseménysorozatról, amelynek keretén belül kölönböző érdekeltségű csoportok látogatnak az anyaországi Dabasról Barótra. Ez alkalommal dabasi üzletemberek találkoztak helyi vállalkozókkal csütörtökön a Party Pub vendéglő protokoll termében.
Az építőiparban, állattenyésztésben, nyomdászatban, kereskedelemben, termelésben, vagy akár könyvelésben jártas, és sikeresen tevékenykedő üzletembereket, vállalkozókat, Lázár-Kiss Barna polgármester köszöntötte, aki reményét fejezte ki, hogy az ilyen találkozások jó alkalmak lehetnek a rövidebb- és hosszabbtávú, mindkét fél számára gyümölcsöző üzleti kapcsolatok kialakítására. Kancsár Krisztián egykori ifjúsági nagykövet, aki több helyivel is baráti kapcsolatot tart fenn, köszöntőbeszédében ugyancsak a kapcsolatteremtés lehetőségét emelte ki az effajta találkozók elsődleges hozadékaként. A bemutatkozón kiderült, nemcsak magyarországi, hanem komoly nemzetközi és szakmai tapasztalattal és elismeréssel rendelkező vállalkozók érkeztek a találkozóra Dabasról. Az egyik üzletember például elmondta, errefele jövet felfigyelt arra, hogy milyen kevés a kerékpár, ugyanakkor hiányolta azokat az autómosókat, amelyek teljesen önkiszolgálóak, érdemes lenne elgondolkozni ezen - tanácsolta a jelenlévő 12 helyi vállalkozónak. Elmondták azt is, hogy többnyire saját erőből futtatták fel a vállalkozásaikat, nagyon kevés az, aki például európai uniós pénzeket hívott volna le vállalkozása fejlesztésére. Akadt olyan cégvezető is, akinek Európa egyik legkorszerűbb szarvasmarha telepe van, és Barótról is szállít ki tejet.  Jó lehetőség lenne az itteni gazdák számára azon dabasi üzletember ajánlata, aki szomorúan konstatálta, hogy bár világviszonylatban cége benne van a top 5-ben a szarvasmarha kereskedelemben, Erdéllyel egyáltalán nincs kapcsolata, míg a román vidékekkel igen, ám ezen a jövőben mindenképpen változtatni szeretne, és mifelénk szeretne terjeszkedni.  A találkozón megjelent helyi vállalkozók mindenike elmondta, hogy milyen szférában érdekelt, hogy mivel foglalkozik.  A bemutatkozót követően lehetőség nyílt a kötetlen beszélgetésekre, az üzleti kapcsolatok kiépítésére, igény szerint munkatelep látogatásra is, amely remélhetőleg jövedelmező lesz nemcsak a vállalkozó, hanem a város, és az egész térség számára.

A cikk forrása az ERDŐVIDÉK weboldala  ide kattintva.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A pályázati kiírás megjelenése a Barót honlapján

A letölthető pályázati kiírás itt jelent meg Barót honlapján: ide kattintva

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Az Erdővidék Térségi Televízió felvétele az eseményről


Megtekinthető felvétel a TV honlapján: ide kattintva

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.