2020. november 29. vasárnap
Taksony, Brenda
Holnap: András, Andor, Endre napja lesz

Archív híreink 2017

A 2017. évi költségvetés

2017 a Kapcsolatok éve városunkban, ami meghatározza idei költségvetésünket. Kiemelt figyelmet fordítunk közösségeinkre és nemzetközi kapcsolatainkra, melyekre külön forrást biztosítunk.

Az önkormányzat ebben az esztendőben 3 339 867 588 Ft-ból gazdálkodik.

A képviselő-testület 2017-ben az alábbi feladatok ellátását tekinti elsődlegesnek:

Település-üzemeltetési és fejlesztési feladatainkon belül biztosítjuk a köztemetők működtetését és fejlesztését. 2015. második félévétől az önkormányzat közvetlenül működteti a temetőket, ami 2017-ben 24 millió forintba kerül. Idén elkészíttetjük a sári temető új ravatalozójának tervét, a dabasi temetőben új kegyoszlopokat állíttatunk fel, a Szőlő utcai apácatemetőt kegyeleti parkká alakítjuk, a dabasi-szőlősi ravatalozó felújítását befejezzük, illetve ahol szükséges, urnafalat készíttetünk.

Az önkormányzat kezelésében közel 100 km belterületi burkolt út, 15 km kerékpárút, 37 km gyalogút és járda van, amelyek fenntartását végezzük. Útfelújításra idén 100 millió forintot fordítunk. Biztosítjuk a közparkok, közterületek kialakítását és fenntartását, ezek a feladatok megközelítőleg 49 millió forintba kerülnek. Idén a szőlősi központ zöldterület-fejlesztésére 1,5 millió forintot tervezünk költeni. 2017-ben elkezdődik a gyóni városrészközpont fejlesztése megközelítőleg 100 millió forintból.

Az egészségügyi alapellátást – háziorvosi, gyermekorvosi, védőnői, ügyeleti feladatokat – közösen biztosítjuk a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelővel, a háziorvosokkal és védőnőkkel. Négy városrészben, hat telephellyel, három óvodát működtetünk; kiváló szakemberekkel és szakmai feltételek mellett biztosítjuk, hogy gyermekeink a legjobb nevelésben részesülhessenek. A Kossuth Kulturális Központ mellett minden városrészben kulturális és közösségi színteret működtetünk. A kulturális örökség helyi védelme fontos szerepet kap idei költségvetésünkben, a helyi védettségű épületek tulajdonosainak pályázatot írunk ki.

A szociális rendszeren belül, Települési támogatás néven létezik egy alap, amely tartalmazza a rendkívüli élethelyzetbe kerültek segítését, méltányos ápolási díjat, közgyógyellátást, köztemetést, lakhatási támogatást. Mindezekre összesen megközelítőleg 62 millió forintot fordítunk. Biztosítjuk a hulladékszállítási díjmentességet és 50%-os kedvezményt a 70 éven felülieknek és az egyedülállóknak. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben azok a gyermekek részesülnek, akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a jogszabályban előírt jövedelmet. A kedvezményben részesülőknek a tankönyv, valamint az étkezési ellátás ingyenes.

Az önkormányzat az idősek szociális ellátását és a családsegítést a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatát működtető társuláson belül oldja meg. (24 órás jelzőrendszeres figyelő szolgálat, étkeztetés és házi segítségnyújtás, közösségi pszichiátriai ellátás, gyermekjóléti szolgálat.) Idéntől az önkormányzat működteti a Luther utcai és a Levendula-házban lévő családi bölcsődéket.

Működtetjük a Városi Konyhát és idén megkezdjük a konyha teljes körű felújítását, melyre 40 millió forintot hazai pályázati forrásból biztosítunk, 110 millió forintot pedig rendkívüli állami támogatásból. Folytatjuk a kamerás térfigyelő rendszer kiépítését a minél nagyobb biztonság elérése érdekében. Kiemelt figyelmet fordítunk a versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység támogatására. 2017-ben befejezzük a Sári Utánpótlás-központot és megkezdjük a fedett labdarúgócsarnok építését.

Az önkormányzat önként vállalt feladatai:
Elsődleges feladatunk a legégetőbb belvíz-elvezetési problémák kezelése, amelyre 121 millió forintot különítettünk el, szintén rendkívüli állami támogatásból. Továbbra is vállaljuk a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet működtetését. Az intézmény a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozásából és saját bevételből működik, a régió teljes megelégedésére. Fontos számunkra a szabadidősport feltételeinek megteremtése, így 2017-ben Dabasi-szőlőkben is létesítünk egy műfüves pályát.

Az ünnepi megemlékezéseket és állandó programokat továbbra is megrendezzük. Szervezzük a honosításokat, az évfordulós alkalmakat, működtetjük a városi kisvonatot, köszöntjük az újszülötteket és időskorúakat. Idén is tervezünk keretet a Dabasi Napok és a városrészi napok rendezvényeire. Továbbra is támogatjuk kiadványok megjelentetését. Megjelentetjük a Dabasi Újságot, támogatjuk a Rádió Dabast, a Dabas Televízió működését. A városi honlapot bővített-naprakész tartalommal töltjük meg. Tervezzük a továbbiakban is az önkormányzat által alapított díjak átadását is.

Köszönet a város lakosságának, hogy együttgondolkodással segíti az önkormányzatot a gazdálkodásban és a feladatok megoldásában, és köszönet a vállalkozásoknak, hogy munkájukkal, eredményeikkel gazdagítják a település vagyonát.

Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.