2018. január 23. kedd
Rajmund, Emerencia, Zelma
Holnap: Timót napja lesz

Választási információk 2014

Magyarország köztársasági elnöke május 25-re írta ki az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választását.

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok automatikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe. A dabasi lakcímmel rendelkező választópolgárok kérelemére az alábbi adatokat lehet rögzíteni:

Helyi Választási Iroda vezetőjének 2/2014(III.31) határozata

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény ( a továbbiakban: Ve.) 306/A. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Dabas Város területén a helyi önkormányzati képviselők és polgármester választására az egyéni választókerületek területi beosztását e határozat melléklete szerint állapítom meg.

A Szavazatszámláló Bizottságba delegált tagok eskütételének időpontja 2014. március 26. szerda 17:00 óra.
Helyszín: Dabas Polgármesteri Hivatal (Cím: 2370 Dabas, Szent István tér 1/B.)

Ezt követően történik meg az oktatás és az SZSZB-k alakuló ülése. Kérjük, hogy a megbízottak ezen is vegyenek részt. Az SZSZB-k részére készült kézikönyvet az alábbiakban tesszük elérhetővé részükre, hogy készülhessenek.

Abban az esetben, ha azt szeretné, hogy a szavazatszámláló bizottság tagjai az országgyűlési képviselők 2014. április 6. napjára kitűzött választásán lakcímén mozgóurnával keressék fel a lentebb megadott linken letölthető nyomtatvány kitöltése és a nyomtatvány alján megjelölt helyen és időpontban való leadása szükséges.

Pest megyei 11 OEVK Dabas településen a Szavazatszámláló Bizottsági tagok, póttagok és delegáltak eskütételét, majd ezt követően oktatását a Dabas Város Polgármestere és HVI vezetője 2014. március 26.-án 17:00-kor tartja a Polgármesteri Hivatal Dísztermében.

Az eseményre minden választásban érdekelt személyt várunk. Eskütétel nélkül nem vehet részt a munkában.

Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

A 2014. évi országgyűlési képviselőválasztást megelőző időszakban a választópolgárok részéről fokozottan jelentkezhet a választójog gyakorlásához szükséges személyazonosításra alkalmas okmányok ( állandó illetve ideiglenes személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély) kiadása, valamint a személyazonosító igazolvány ( kizárólag abban az esetben, ha ideiglenes személyazonosító igazolvány kerül kiadásra) és a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány ( a továbbiakban: lakcímigazolvány) pótlása iránti igény.

A választási bizottságnak a választott tagokon felül további 1-1 tagját,illetve a SZSZB-k további 2-2 tagját a választókerületben jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezet, valamint független jelölt bízza meg.

A választási bizottságok megbízott tagjait a választási eljárásról szóló 2013.évi XXXVI. tv. 30§(2) bekezdésének megfelelően legkésőbb a választást megelőző 16.napon, azaz 2014. március 21-én 16:00 óráig lehet bejelenteni.

Felhívom a választási bizottsági tagok, megbízottak figyelmét, hogy eskütételre és azt követő oktatásra 2014. március 26-án délután 17:00 órakor kerül sor a Polgármesteri Hivatal nagytermében.

Megjelenésére számítok!

Rigóné dr. Rocsik Renáta
OEVI vezető

Pest Megye 11. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságának  2014.03.06-án megtartott ülés anyagai:
Jegyzőkönyv és határozatok ( 21/2014. (III.06.), ( 22/2014. (III.06.), ( 23/2014. (III.06.), ( 24/2014. (III.06.), ( 25/2014. (III.06.), ( 26/2014. (III.06.), ( 27/2014. (III.06.), ( 28/2014. (III.06.), ( 29/2014. (III.06.), ( 30/2014. (III.06.), ( 31/2014. (III.06.), ( 32/2014. (III.06.), ( 33/2014. (III.06.), ( 34/2014. (III.06.), ( 35/2014. (III.06.), (36/2014. (III.06.), ( 37/2014. (III.06.)

Jelenleg zajlik a 2014. április 6-ra kiírt országgyűlési választás kampányidőszaka, a választási gyűlések, jelölőszervezet vagy jelölt általi közvetlen megkeresések, megjelennek a médiában a politikai reklámok, hirdetések.

Felhívnám a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy választási plakát csak az alábbi korlátozásokkal helyezhető el:

1. oldal / 2

Search