2020. január 21. kedd
Ágnes
Holnap: Vince, Artúr napja lesz

Testületi hírek

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 4-én tartott ülésén az alábbi döntéseket hozta:
 • Dabas Város Képviselő-testületének 26/2012. (III. 30.) önkormányzati rendeletében szabályozott, a temetőkre és a temetkezés rendjére vonatkozó szabályok módosítása szükségessé vált a kegyoszlopok Szabadság úti temetőbe való kihelyezése miatt. Első napirendi pontban ezt módosította a testület. „Kegyeleti oszlop urnahely (3 urnahely) megváltási ideje 50 év, 150 000 Ft+áfa.”
 • Ezt követően a Képviselő-testület módosította a 2015. évi költségvetési rendeletét, majd a közterület-használat rendjéről szóló önkormányzati rendeletét a közterületen elhelyezhető hirdetőtábla méretére és színére vonatkozóan, valamint megemelte január 1-jétől a vásári napijegy árát.
A Képviselő-testület az alábbiakra módosította a lent felsorolt közterületek közterületi jellegét (út, utca, tér) a központi címregiszterrel és lakcímnyilvántartással történt összevetés és a jogszabályi megfelelés alapján:

Print Friendly, PDF & Email

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete október 5-én tartott ülésén az alábbi döntéseket hozta:
 • Első napirendi pontban Dabas Város Képviselő-testülete elfogadta a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról készült
  jelentést.
 • A Képviselő-testület úgy döntött, hogy elindítja a 100%-os önkormányzati tulajdonú Daszofe Nonprofit Kft. beolvadását a Sportcsarnok Kft.-be, szeptember 30-i vagyonmérleg tervezettel.
 • Ezt követően a testület az önkormányzathoz augusztus 1-jével átkerült, a temetőkhöz és közterületekhez tartozó eszközök megvásárlására támogatást biztosított.
 • A testület utasította a Daszofe Kft. ügyvezetőjét, hogy a társaság költségeit a minimálisra csökkentse, és hogy tartozásait rendezze, valamint kintlévőségeit beszedje,
 • majd döntött arról, hogy a Sportcsarnok Kft. részére fejlesztési támogatást biztosít a Piaccsarnokban lévő étterem vásárlására és eszközbeszerzésre.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározta, hogy a 100%-os önkormányzati tulajdonú Sportcsarnok Kft.-jét átalakítja nonprofit társasággá, mivel a társaság a közcélokat szolgáló feladatokat lát el és nem nyereségorientált.
 • A Képviselő-testület úgy döntött, megköti a melléklet szerinti vagyonkezelési szerződést a Dabasi Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégiumra vonatkozóan.
 • A testület úgy döntött, hogy a családsegítést, valamint a gyermekjóléti szolgáltatást 2016. január 1-jétől továbbra is társulási formában kívánja ellátni.
 • Képviselő-testület engedélyezte a térfigyelő rendszer II. ütemének kiépítését a város területén.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezt követően helyiségbérlet és ingatlan ügyekben döntött.

 • A Képviselő-testület úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be az MLSZ által meghirdetett Országos Pályaépítő Programra: „Dabas város területén kisméretű műfüves sportpályák létesítésére:
  1. Kisméretű műfüves pálya helyszíne: 2370 Dabasi-szőlők, Tinódi u. 1.
  2. Kisméretű műfüves pálya helyszíne: 2371 Dabas-Besnyő, Illatos u 1.
 • Utolsó napirendi pontban Dabas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Rászorultakért és Elesettekért Díj adományozásáról döntött.

Dabas város jegyzője
Print Friendly, PDF & Email

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 15-én tartott ülésén az alábbi döntéseket hozta:
 • Első naprendi pontban a Képviselő-testület módosította az önkormányzati vagyonokról való rendelkezési jog szabályairól és a hulladék kezeléséről szóló önkormányzati rendeletét.
 • •Harmadik napirendi pontban a testület elfogadta az első félévi gazdálkodásról szóló tájékoztatót, majd az óvodák részére egyszeri beruházói jogkört engedélyezett.
 • A Képviselő-testület Újvári Erzsébetet támogatta a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dabasi Tagintézményének igazgatói posztjára
 • A következő pontban a testület úgy döntött, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójához.
 • A Képviselő-testület elfogadta az Integrált Településfejlesztési Stratégiát, valamint döntött arról, hogy 2016. január 1-jétől a Polgármesteri Hivatal az Önkormányzati ASP központ szolgáltatásait kívánja használni
 • A testület működési hozzájárulást biztosított a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület részére
 • A döntéshozók a Pest Megyei Pedagógiai Szolgálat Dabasi Tagintézménye részére ingyenesen használatba adták a Szent István út 35. számú ingatlant.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Bartók Béla útról nyíló 2243/1 hrsz-ú közterület Zsolnai közként való elnevezését.
 • A testület a Dabasi Boksz Club Sportegyesület számára engedélyezte a „Dabasi” név felvételét.
 • Dabas város Képviselő-testülete elfogadta az Ország Közepe Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos megállapodást.
 • A testület ezt követően döntést hozott ingatlanügyekben.
 • A képviselők zárt ülésen javaslatot tettek Pest megyei díjak adományozására.
Print Friendly, PDF & Email

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. július 23-án tartott ülésén az alábbi döntéseket hozta:
 • Első pontban a testület elfogadta a településrendezési eszközök módosítását tartalmazó „DABAS 154/2006. (VI. 22.) sz. határozattal elfogadott Településszerkezeti terv és a 24/2006. (VI. 22.) önk. rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat módosítása Munkaközi anyag” (Völgyzugoly Műhely Kft.) című dokumentációt.
 • Ezután elfogadta a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról készült jelentést.
 • A testület jóváhagyta az OKÖT hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tervezetének módosítását és a benyújtandó pályázattal kapcsolatos nyilatkozatokat.
 • Ezt követően a Képviselő-testület elfogadta a most induló óvodai csoportok számát, és ahol szükséges, engedélyezte a maximális csoportlétszám túllépését.

Az ülés következő részében a testület közlekedésbiztonsági intézkedéseket hozott:
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Szőlő utca–Vasút út és a Toldi Miklós utca, a Kinizsi utca és az Alkotmány utca súlykorlátozását 3,5 tonnára.
 • A Szőlő köz közötti szakaszon a sebességkorlátozást 30 km/h-ra módosította (kivéve az engedéllyel rendelkező gépjárművek).
Print Friendly, PDF & Email

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete június 9-i rendkívüli ülésén döntött arról, hogy: 3 pályázatot nyújt be önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.
- A pályázat megnevezése: „Dabas-Sári 1. számú Óvoda, Szivárvány Óvoda felújítása, korszerűsítése”
- A pályázat megnevezése: „Dabas Zlinszky utca burkolatának felújítása (Dinnyés L. és Széchenyi u. között)”
- A pályázat megnevezése: „A Gyóni Géza Általános Iskola tornatermének felújítása.” Dabas Város Önkormányzata a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésben biztosítja.

Print Friendly, PDF & Email

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 7-én tartott rendkívüli ülésén az alábbi döntéseket hozta:
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárult Dabas településrendezési tervének módosításához
 • A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az FC Dabas Sportegyesület részére az Utánpótlás Központ építésének I. ütemét előfinanszírozza
 • A testület az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás KEOP pályázat ÁFA finanszírozására fedezetet biztosított.

Print Friendly, PDF & Email

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete április 8-án megtartott ülésén az alábbi döntéseket hozta:
 • Az első pontban módosította vagyonrendeletét, majd a Képviselő-testület a 2015. évi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat képviselőválasztásának napját április 24-re (péntek) tűzte ki, egyúttal módosította a GYIÖK választásáról szóló rendeletet.
 • Harmadik napirendi pontban a testület módosította a települési hulladék kezeléséről szóló 29/2012 (IV.27) önkormányzati rendeletet a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés miatt, valamint módosította a jelenlegi hulladékszállítási díj kedvezményrendszerét úgy, hogy a jelenleg kedvezményben részesülőknek továbbra sem kell többet fizetniük.
 • A következő pontban a testület Kecskésné Harmincz Jolánt 2015. augusztus 1-től – 2020. július 31. között a 2. számú Óvoda vezetésével ismételten megbízta.
 • A Képviselő-testület elfogadta a Dabasi Polgármesteri Hivatal, a Kossuth Művelődési Központ és a Halász Boldizsár Városi Könyvtár, valamint a Dabasi Intézményfenntartó Központ alapító okiratának, és az Önkormányzat SZMSZének módosítását.
 • A testület elfogadta Dabas-Gyón Polgárőr Egyesület, a Dabasi-szőlősi Polgárőr Egyesület és DAKE 2014. évi munkájáról készült beszámolót.
 • A képviselők elfogadták a Malév Horgász Egyesület 2014. évről szóló beszámolóját, valamint mentesítették a 2015. évi bérleti díj befizetése alól. Arra kötelezték a tagságot, hogy ezt az összeget haltelepítésre fordítsa.
 • A Képviselő-testület elfogadta Dabas város jegyzője, a Dabasi Polgármesteri Hivatal, az Esélyegyenlőségi Bizottság, a Gazdasági Bizottság, az Emberi Erőforrás Bizottság és a temetők 2014. évi üzemeltetéséről szóló beszámolóját.
 • A testület ezt követően alapítványi kérelmeket bírált el.
 • Törvényi kötelezettségből fakadóan a Képviselő-testület a Gorkij köz és Gorkij utca elnevezését módosította, ezt követően Mádencia köz és Mádencia utcaként szerepel
 • Városunk önkormányzata a Mózes Családi Napközi (Felsődabasi Plébánia) részére a 2015. évben is biztosítja a gyermekek számára a kedvezményes étkezést.
 • A testület felhatalmazta a polgármestert pályázat benyújtására „rendkívüli szociális támogatás” tárgyában, a 2014. évi C. törvény, valamint a Magyar Államkincstár által közölt pályázati kiírás alapján.
 • Az ülés végén a Képviselő-testület ingatlanügyekben döntött.

Print Friendly, PDF & Email

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 26-án tartott ülésén az alábbi döntéseket hozta:
 • Az első pontban módosította Dabas Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletét
 • Elfogadta Dabas város gazdasági programját, valamint a szociális ellátásokról szóló rendeletet is.
 • Módosította a Képviselő-testület Dabas Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletét.
 • Negyedik napirendi pontként a testület a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatainál igénybe vehető szociális szolgáltatásokról és azok térítési díjáról szóló rendeletét módosította.
 • A Képviselő-testület a Gorkij utca és Gorkij köz elnevezését a következő testületi ülésre elnapolta.
 • A Dabasi Polgármesteri Hivatal és a DIK költségvetési intézményeinek alapító okiratát módosította.
 • A testület meghatározta a 2015/2016-os nevelési évre vonatkozóan az óvodai beiratkozások módját, időpontját, ezt a tárgyév április 20. és május 20. közötti időpontra határozta meg.
 • Elbírálta a Táncsics Mihály Gimnázium tornaterem-építésének ügyét, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola telekalakítási ügyeit és egyéb ingatlan ügyekben döntött.
 • Elfogadta a Fiatal Műemlékvédő Egyesület kérelmét.
 • Következő pontban a Képviselő-testület Dabas város polgármesterének szabadság ütemezését hagyta jóvá.
 • A Medicopter Alapítvány támogatási kérelmét bírálta el.
 • Végül utolsó pontban döntött a Dabas Város Díszpolgára cím, a Dabas Város Környezetvédelméért Télessy István-díj adományozásáról.

Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző
Print Friendly, PDF & Email

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 29-én ülést tartott.
 • Az első napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta Dabas Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletét.
 • Ezt követően a testület a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 29/2013. (XI.06.) rendeletet módosította, majd elfogadta a lejárt határidejű önkormányzati rendeletek végrehajtásáról készült jelentést.
 • A testület a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és családi események szolgáltatási díjairól szóló 10/2011. (I.26.) rendelet mellékleteit módosítva új rendeletet alkotott.
 • A Képviselő-testület elfogadta a 2015. évi munkatervet.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárult a 2863/1 hrsz-ú, belterületi ingatlan tekintetében az elővásárlási jogról való lemondásához, mely a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 68. § (6) pontja alapján megilleti.
 • A Képviselő-testület engedélyezte az önkormányzat tulajdonát képező, dabasi 4531/5, 4531/6, 4531/7, 4531/8 hrsz-ú, ingatlan eladását.
 • A testület a Váci Egyházmegye Szentjánosbogár Katolikus Családi Napközi Hálózatának Mózes Családi Napközi (Felsődabasi Plébánia) részére 2014. évben is 480 Ft nyersanyagáron biztosítja a gyermekek számára az étkezést.
 • A testület elfogadta a Magyar Zarándokút Társulás kérelmét.

Rigóné dr. Roicsik Renáta

jegyző
Print Friendly, PDF & Email

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 18-án tartott ülésén megalkotta a köztisztviselők juttatásairól és támogatásairól, valamint az önkormányzat intézményeinél alkalmazott munkavállalók lakáscélú, visszatérítendő támogatásáról szóló önkormányzati rendeletét.

Ezt követően a testület módosította az önkormányzat SZMSZ-ét a nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodás miatt, majd elfogadta a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálata, a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás és az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás módosított társulási megállapodását.

A továbbiakban a Képviselő-testület Révész Károly önkormányzati képviselőt a Települési Értéktár Bizottság tagjává választotta, majd módosította a Dabas Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletét, valamint elfogadta a Települési Értéktár Bizottság 2014. évi munkájáról készült beszámolót.

A következő napirendi pontban a testület Garajszki Éva könyvtárvezetői megbízását meghosszabbította, majd engedélyezte a Kossuth Művelődési Központ és a Halász Boldizsár Városi Könyvtár takarítónői megbízásának meghosszabbítását.

A képviselők eredményesnek nyilvánították a Dabas TV archív műsoranyagának megvásárlását célzó közbeszerzési eljárást.

A Képviselőtestület engedélyezte, hogy a sportszervezeteknek járó 2015. évi támogatás 20%-a előlegként kerüljön kifizetésre január hónapban.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszegi Zoltán polgármester javaslatára városunkban a 2015. évet a „Jó cselekedetek” Évévé nyilvánította.

Dabas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére 2 fő foglalkoztatására 1 havi munkabért és járulékait előlegezte meg a testület.

Legvégül a Képviselő-testület zárt ülésen döntött a „Dabas Kultúrájáért” Karacsné Takács Éva-díj adományozásáról.

Print Friendly, PDF & Email

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 27-én ülést tartott, amelyen a napirendi pontok megtárgyalása előtt a kompenzációs listáról bekerült Mátyus Csaba települési képviselő és Kecskés Annamária külsős bizottsági tag letette az esküt, így a Képviselő-testület teljes létszámban kezdte meg működését.

A Képviselő-testület első napirendi pontként elfogadta a Dabas Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet, majd a negyedik mezőőr kinevezése okán módosította a mezőőri rendeletét. Ezt követően a testület módosította a vagyonrendeletet, majd a Táncsics úti óvoda elnevezése, annak kiváltása miatt, közösségi házra változott.

Negyedik napirendi pontként Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az önkormányzat 2014. III. negyedévi gazdálkodásáról készült tájékoztatót és a 2015. évi belső ellenőrzési tervet.

Print Friendly, PDF & Email

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete október 8-án rendes ülést tartott, amelyen módosította 2014. évi költségvetését, majd elfogadta a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról készült jelentést.

Ezt követően ingatlanügyekben döntött. Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárult az Erkel Ferenc utca forgalmi rendjének megváltoztatásához, ezáltal az Erkel Ferenc utca forgalma elsőbbséget élvez a Falu Tamás utca forgalmával szemben. Ennek megfelelően kerül kialakításra a végleges forgalmi rend, melynek kialakítása november 1. után kezdődik el.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váci Egyházmegye Szentjánosbogár Katolikus Családi Napközi Hálózatának Mózes Családi Napközije (Felsődabasi Plébánia) részére 480 Ft nyersanyagáron biztosítja a gyermekek számára az étkezést. A különbözet összegét a Dabasi Intézményfenntartó Központ részére megtéríti október 1-jétől december 31-ig, a tényleges igénybevétel alapján. Az ehhez szükséges 100 000 Ft összegű fedezetet az általános tartalékkeret terhére biztosította.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete térfigyelő rendszer első ütemének kiépítését rendelte el a város területén a 2014. évi költségvetésben biztosított keret terhére.

A döntés értelmében az alábbi helyekre telepítenek térfigyelő kamerákat:

 • Tatárszentgyörgyi út–Kossuth Lajos út sarok
 • 5. sz főút–Vasút u. sarok
 • 5. sz. főút–Bartók Béla út sarok
 • 5. sz. főút–Inárcsi út
 • Tabáni út vége a Bugyi felé vezető úton
 • Kapisztrán–Hunyadi Emléktorony
Ezt követően Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Nemes-kúria közösségi színtér (Dabas, Bercsény u. 1. szám alatti, 232 hrsz.-ú ingatlan) 2014. évi bérleti és használati díjait.


Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Print Friendly, PDF & Email

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 15-én megtartotta munkaterv szerinti szeptemberi rendes ülését.

 

 • Első napirendi pontként a testület módosította az önkormányzat vagyonrendeletét.
 • Ezt követően új rendeletet alkotott a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól. A rendelet a korábbi gyakorlatnak megfelelően szabályozta az utcák elnevezésének rendjét, eljárását, valamint az utcanév- és házszámtábla elhelyezését azzal, hogy az utcanévtáblák kihelyezése, cseréje, pótlása az önkormányzat, a házszámtáblák kihelyezése, cseréje, pótlása a lakosság kötelezettsége. A hiányzó házszámtáblákat féléven belül pótolni kell!  (18/2014. (IX.18.) számú rendelet)
 • A testület ezt követően módosította a temetők és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendeletet, a lakossági igényeknek megfelelően egy új, kiburkolt sírhelybe való temetkezési lehetőséggel. E rendeletek október 1-jén léptek hatályba, és honlapunkon ide kattintva olvasható. (26/2012. (III. 30.) számú rendelet)
 • Negyedik napirendi pontként a Képviselő-testület elfogadta a jegyző által elkészített, a polgármester által beterjesztett beszámolót az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról. Ezt követően ingatlanvásárlási és belterületbe vonási kérelmekről döntött a testület, valamint állást foglalt egy kommunális adóval kapcsolatos megkeresés tárgyában.
 • Döntött a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához való csatlakozásról. A pályázatokat november 15-ig lehet majd benyújtani.
 • Visszatérítendő támogatásként a testület segítséget nyújtott a Roma Nemzetiségi Önkormányzat közfoglalkoztatásához, majd „az OKÖT hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című KEOP projektről határozott.
 • Elfogadta a Dabas város és a romániai Kolozs megyei Ajton település közötti testvér-települési megállapodást.
 • Feltételesen döntött a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dabasi Tagintézményének áthelyezéséről a Táncsics úti óvoda megüresedése esetén.
 • Az általános tartalék terhére támogatta a könyvtár télikertje felújításának nem várt kiadásait, és döntött a baróti Derzs panzió ügyében, valamint a jogszabály értelmében határozott a Kognitív Hungary Kft. törzstőke emelése tárgyában.
 • Ezt követően zárt ülésen a Képviselő-testület javaslatot tett a Pest megyei kitüntetésekre és a Pro Urbe díjazottak névsoráról döntött.

Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző
Print Friendly, PDF & Email

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete augusztus 11-én tartott ülésén:

 • a Képviselő-testület eredménytelennek nyilvánította az Út-, járda-, kerékpárút-fejlesztések a Rákóczi, Wesselényi és Ravasz L. utca tárgyú közbeszerzési eljárást a Rákóczi utca tekintetében, hiszen egyik ajánlattevő sem tett a feltételeknek megfelelő ajánlatot.
 • Ezt követően a testület eredményesnek nyilvánította az Út-, járda, kerékpárút- fejlesztések a Rákóczi, Wesselényi és Ravasz L. u tárgyú közbeszerzési eljárást a Wesselényi u. és a Ravasz L. utca tekintetében. Kihirdetésre került az eljárás nyertese, a MEGA-SPED Kft. személyében. A testület választását azzal indokolta, hogy a fent nevezett kft. nyújtotta be a legalacsonyabb ellenszolgáltatással kapcsolatos pályázatot.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az Önkormányzati Társulás Dabas Város és Bugyi Nagyközség Közös Szennyvíztisztító Telep Létesítésére/fejlesztésére megszüntetéséről szóló megállapodást.
 • A Képviselő-testület a Gyóni Művészeti Óvodákat Támogató Alapítvány részére 1 370 000 Ft támogatást fogadott el az általános tartalék terhére az összegyűjtött hasonló összegű adomány mellé.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dabas és környéke mentőorvosi–mentőtiszti kocsi nonprofit Kft. részére engedélyezte a Dabas-név felvételét és használatát.
 • Ezt követően Dabas Város Önkormányzata hozzájárult, hogy az 1. sz. Óvoda óvodapedagógusi létszáma 1 fővel emelkedjen.
 • Utolsó napirendi pontként a Képviselő-testület jóváhagyta Dabas város településszerkezeti tervének és helyi építési szabályzatának módosítását.
Print Friendly, PDF & Email

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete július 24-én tartott ülésén:

 • módosította a 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletét, valamint szintén módosította a közterület-használatról szóló rendeletet, melyben engedélyezte, hogy díjfizetés (5000 Ft/hó) ellenében parkolhatnak autóbuszok a város közterületén, amennyiben a parkolásra máshol nincsen lehetőség.
 • Ezt követően a testület elfogadta a lejárt határidejű határozatokról készült jelentést, majd az 1. számú Óvoda vezetői álláshelyére kiírt pályázatot bírálta el. Ennek eredményeképpen az egyetlen pályázó, a jelenlegi vezető, Mrázné Csernák Ilona kinevezését szavazta meg, majd az óvodavezetők egyéb kérelmét bírálta el.
 • Dabas Város Önkormányzata döntött arról, hogy a térfelügyeleti rendszer teljes kiépítéséig mobil térfelügyeleti kamerák kihelyezésével kívánja városunk köz- és magánvagyonának védelmét és a közbiztonságot javítani. A határozatban felsorolásra kerültek azok a közterületek, ahová a kamerák kikerülhetnek. Tettenérés esetén a felvételek büntető- és szabálysértési eljárás esetén felhasználhatóak. Első körben az önkormányzat a hulladékgyűjtő szigetek megfigyelését és az illegális hulladékelhelyezők szankcionálását tervezi.
 • Ezt követően a Képviselő-testület az OTP-vel kapcsolatos kamatcsereügyletről döntött, majd a volánbuszok parkolási problémáinak megoldása érdekében részükre kijelölte a vásártér területét.
 • 9. napirendi pontban a Képviselő-testület döntött a dabasi-szőlősi római katolikus templom ügyében, majd intézményi vagyonkezelői szerződésekről határozott.
 • A jegyző mint HVI vezető javaslatára megválasztásra kerültek a városi Helyi Választási Bizottság Tagjai, valamint a nemzetiségi SZSZB tagjai. Működésüket eskütételt követően kezdhetik meg.
 • A testület döntött a Szent János Katolikus Általános Iskola műfüves pályájának létesítése tárgyában, majd lakossági ingatlankérelmeket bírált el.
Print Friendly, PDF & Email

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete június 19-én megtartott rendkívüli ülésén döntött arról, hogy:

 • a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet részére hasi ultrahang beszerzésére 16 000 000 Ft-ot biztosít.
 • A testület a Dabasi Gyóni Géza Általános Iskola kupolafelújítása tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította. Az eljárás nyertesét az alábbiak szerint hirdeti ki: NEWERGIES Kft. Kiválasztás indoka: A nevezett érvényes ajánlat tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást, mely a rendelkezésre álló anyagi fedezetre tekintettel is megfelelő.
Print Friendly, PDF & Email

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 5-i ülésén:

módosította az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint a kitüntetésekről szóló helyi rendeletét, melyben egy új kitüntetés, a Pro Urbe Díj megalapításáról döntött. Ezt követően a Remondis Kft. Nevének NHSZ Dabas Kft.-re való módosítása miatt alkotott rendeletet, majd megalkotta az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló önkormányzati rendeletét. Ezt követően elfogadta az önkormányzat 2013. évi pénzügyi beszámolóját, és a lejárt önkormányzati határozatok végrehajtásáról készült jelentést.

 

 • A Képviselő-testület elfogadta a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet, a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálata, a Babaház és Szivárvány Családi Napközi 2013. évi beszámolóját.
 • A testület elfogadta a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést, valamint a Polgármesteri Hivatalánál végzett ellenőrzésekről készült 2013. évi ellenőrzési jelentést.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezt követően beszámolót fogadott el a Városi Konyha 2013. II. félévi működéséről, majd a város közművelődési intézményeinek 2013. évi beszámolóját fogadta el, valamint elfogadta a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről készített beszámolót.
 • A döntéshozók elfogadták a Kossuth Művelődési Központ és a Halász Boldizsár Városi Könyvtár alapító okiratának módosítását.
 • A testület támogatta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dabasi Tankerület igazgatójának a Dabasi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában utazó gyógypedagógiai hálózat kialakítására vonatkozó kérelmét.
 • Támogatta Kotán Sándor intézményvezetői (magasabb vezető) megbízását a Gyóni Géza Általános Iskolában, 2014. július 1.– 2019. július 15-ig.
 • A testület közalapítványok ügyében döntött, és határozatot hozott az OKÖT társulási megállapodásának módosításáról.
 • A képviselők engedélyezték a Szabadság úti temetőben lévő Kossuth László-sír áthelyezését a Zlinszky utcai református temetőbe, majd hozzájárultak ahhoz, hogy a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. a Dabas, Gödör utca 7. szám és 4741. hrsz. alatti – Dabas Város Önkormányzatának tulajdonát képező – belterületi ingatlanon, „Szennyvíztisztító telep korszerűsítése” tárgyú pályázat keretében vízügyi laboratóriumot alakítson ki (tervezés, engedélyezés, kivitelezés).
 • Ezt követően ingó- és ingatlan-vásárlási és felajánlási ügyekben döntöttek.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárult a dabasi 1814/5. hrsz.-ú, Vásártér területén működő hangosbemondó működtetéséhez. Az önkormányzat részéről történő közlemények, hírek továbbítását a lakosság és a vásári sokadalom részére a vállalkozó ingyenesen biztosítja.
 • Ezt követően a Képviselő-testület alapítványi támogatásról, majd társulási megállapodás felmondásáról döntött, valamint zárt ülésen kitüntetést adományozott.

Print Friendly, PDF & Email

A testület április 8-án tartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén:

 • a Szent István u. 34. sz. alatti ingatlanon Bóbita Óvoda kialakítása tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította. Az eljárás nyertesét az alábbiak szerint hirdeti ki: Patina Bt., 2373 Dabas, Kölcsey u. 6/A.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be – az MLSZ által meghirdetett Országos Pályaépítő Programra „Dabas város területén műfüves sportpályák létesítésére”, valamint „Dabas város területén közbiztonság növelését szolgáló ellátó térfigyelő kamerarendszer kiépítésére”


Rigóné dr. Roicsik Renáta

jegyző
Print Friendly, PDF & Email

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete március 17-én tartott képviselő-testületi ülésén elfogadta:

 

 • a rendőrkapitányság, a Dabasi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság, a városi polgárőr egyesületek 2013. évi munkájáról készített beszámolót és a temetők 2013. évi üzemeltetéséről szóló beszámolót.
 • Ezt követően elfogadta a Malév Horgász Egyesület 2013. évről szóló beszámolóját, azzal, hogy a 2014. évi bérleti díj fizetése alól mentesíti az egyesületet, egyben kötelezi az egyesület vezetőjét, hogy az így felszabadult forrásból haltelepítést végezzen, tagtoborzásra fordítsa, valamint tagságának egyéb kedvezményt nyújtson.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. sz. Óvoda óvodavezetői (magasabb vezető) megbízás betöltésére pályázatot írt ki. A pályázatról további információ a www.dabas.hu honlapon szerezhető.
 • A Képviselő-testület a Dabas Városi Polgárőr Egyesület részére – a tevékenység folytatásának időtartamára – engedélyezte a Dabas Városi név felvételét és használatát.
 • A testület a fogorvosokkal az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. §. (1) bekezdésének történő megfelelés érdekében a határozat melléklete szerinti tartalommal köti meg a feladat-ellátási szerződéseket.
 • Az önkormányzat 7 000 000 Ft előirányzatot biztosított a tervezési feladatok ellátására (református temető kerítésépítési terve, a Zlinszkykripta kerítésépítési terve, úttervezés, Zsidó Emlékház tervezés), amelynek fedezete az általános tartalék.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Meleghegyi gazdasági területre vonatkozóan az államigazgatási szervek véleményét megismerte és elfogadta. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a településrendezési eszközök további egyeztetési eljárását, a jogszabályokban foglaltak alapján folytassa le és jóváhagyásra terjessze a Képviselő-testület elé.
 • A testület ingatlan adás-vétel és bérlet ügyekben döntött,
 • jóváhagyta a 2014. évi közbeszerzési tervet.
 • Az önkormányzat engedélyez a Galéria Alapítvány részére 5 millió forint visszatérítendő támogatást a Kerekes László Alkotóház létrehozására nyert Leader-pályázat előfinanszírozására.
 • Ezt követően alapítványi támogatásról döntött.

Rigóné dr. Roicsik Renáta

jegyző
Print Friendly, PDF & Email

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 4-én tartott ülésén elfogadta Dabas város 2014. évi költségvetését és megállapította, hogy Dabas Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
 • Ezt követően Dabas város polgármestere jelentést adott a lejárt határidejű határozatokról.
 • A Képviselő-testület megválasztotta az OEVB tagjait és póttagjait.
 • Az ötödik napirendi pontban Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a 2014. évi munkatervet, majd a Képviselő-testület felülvizsgálta a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodásokat.
 • A Képviselő-testület nyolcadik napirendi pontban hozzájárult a Gombay–Dinnyés-kúria funkciókiegészítéséhez.
 • A testület ezután elbírálta a Medicopter Alapítvány kérelmét.
 • Ezt követően Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesülethez való csatlakozási szándéknyilatkozatát.
 • A Képviselő-testület benyújtotta a pályázatot a közétkeztetési feladatot ellátó konyha felújítására, az ehhez szükséges önrész biztosította.
 • Legvégül a testület a Gyóni Géza Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva című pályázathoz saját forrás összegének EU Önerő Alapból történő igénylését vitatta meg.

Dabas Város Képviselő-testülete február 20-án megtartott ülésén módosította 2013. évi költségvetését, szociális rendeletét, és szintén módosította a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatainál igénybe vehető szociális szolgáltatások térítési díját.
 • Ezt követően elfogadta a bizottságok 2013. évi munkájáról készült beszámolót. Ötödik napirendi pontként a Képviselő-testület határozatot hozott a nyári óvodai nyitva tartásról, miszerint takarítási, felújítási munkák, illetve a tanévkezdési felkészülés elvégzéséhez szükséges 1 hetes időtartam kivételével biztosítja egész nyáron az óvodai alapellátást.
 • Döntött az önkormányzat fenntartásában működő óvodákban a 2014–2015. nevelési évre történő felvételre jelentkezés időpontjáról.
 • Csatorna és ivóvízhálózat hosszabbítása iránti kérelmet bírált el.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság kérelmét a körzeti megbízotti iroda további bérlete tárgyában.
 • Ezt követően a testület ingatlanértékesítéssel kapcsolatban döntött.
 • A jegyző – mint az OEVI vezetője – javaslatára megválasztotta a 16 szavazókör Szavazatszámláló Bizottságának 3 tagját és a szükséges számban póttagokat.
 • Zárt ülésen kitüntetések adományozására került sor.

Rigóné dr. Roicsik Renáta

jegyző
Print Friendly, PDF & Email

Január 15-én Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendkívüli ülést tartott, melyen elfogadta a teljes adósságkonszolidációhoz szükséges határozatokat, melynek eredményeképpen február 28-ig önkormányzatunk minden adósságát átvállalja a magyar állam.

Ezen kívül ingatlanügyekkel kapcsolatos határozatokat hozott, illetve módosított a Képviselő-testület.

Rigóné dr. Roicsik Renáta

jegyző

Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.
BŐVEBBEN ELFOGADOM