2020. szeptember 18. péntek
Diána
Holnap: Vilhelmina, Dorián napja lesz

Képviselő-testület

2017. október-december

Tájékoztató a Képviselő-testület október-december havi ülésének főbb döntéseiről:  

Rendeletek:
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő – testülete módosította 2017. évi költségvetéséről, a vásárokról és a piacokról és Dabas Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeleteit.

Elfogadta az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a Dabas város vásárterének és a környező közterület parkolási rendjéről szóló rendeleteket.

E jogszabályok a www.dabas.hu honlapon olvashatók.

Közbeszerzés:
Dabas Város Önkormányzata a Villamosenergia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás 1. részajánlat: Általános felhasználású villamos energia vonatkozásában az eljárás nyertesének az E2 Hungary Zrt.-t, míg a Villamos energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás 2. részajánlat: Közvilágítási célú villamos energia az eljárás nyertesének a DÉMÁSZ Zrt.-t nevezte meg.

Pályázatok:
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be „Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című (PM_ÓVODA FEJLESZTES_2017) felhívásra.
A pályázat megnevezése: „Dabas-Gyón, Lurkó Tagóvoda kiváltása, új óvoda épület létesítése”

Beszámolók:
A testületi üléseken elfogadásra került a lejárt önkormányzati határozatok végrehajtásáról készült jelentés, valamint az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás módosított Társulási Megállapodása.

Támogatások:
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 100 000 Ft működési támogatást biztosított a Top Fitness Sportegyesületnek, 2 500 000 Ft-ot a Dabasi Sportcsarnok Nonprofit Kft.-nek.

A testület a Táncsics Alapítvány kárpátaljai, munkácsi utazását 150 000 Ft-tal, a Bálint András Alapítványt 300 000 Ft-tal, a Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítványt a XXII . Csángó Bál költségeire 20 000 Ft-tal, míg az Országos Mentőszolgálatot 20 000 Ft-tal támogatta.

Egyebek:
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dabasi Vásárral kapcsolatos feladatokat 2018. január 1-jétől az NHSZ Dabas Kft. feladatkörébe adta át.

A testületi ülésen elfogadásra került Dabasi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek etikai kódexe, valamint döntöttek a Dabas 7333/9 hrsz-ú kivett út Lindmayer közre való elnevezéséről is.

Dabas Város Önkormány zatának Képviselő-tes tülete a Pes t Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala által a 2017/2018. tanévre meghatározott általános iskolai körzethatárokat változtatás nélkül elfogadta a 2018/2019. tanévre vonatkozóan.

A testület egyetértett a Monori Tankerületi Központ 2018–2022 közötti időszakra vonatkozó fejlesztési tervével abban az esetben, ha a Monori Tankerületi Központ Dabasra vonatkozóan a 2018-2022 közötti időszakra az alábbi fejlesztéseket megvalósítja:
– Épüljön egy – a járási iskolák igényeit kielégítő – tanuszoda
– Létesüljön a Dabason található művészeti iskolák megfelelőbb elhelyezésére szolgáló építmény
– Fejlesszék a tankerülethez tartozó dabasi iskolák hiányzó sport infrastruktúráját.

Az Önkormányzat Dinnyés és Zlinszky utcák felújítása tárgyú szerződés megvalósítására, a Dinnyés Lajos utcában a Zlinszky útkereszteződés előtti növényzettel betelepített kiemelt elválasztó sáv kiépítése érdekében bruttó 2 886 244 Ft többletforrást
biztosított az általános tartalék terhére.

A 33/ 2010. (VII . 29.) – Az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló rendelet hatálya alá tartozó helyi védelem alatt álló épületek, illetve tartozékok karbantartására, felújítására, rekonstrukciója érdekében a tulajdonosok a végzett munkák költségeinek fedezésére pályázatott nyújthattak be. A Képviselő-testület a támogatást elnyert pályázókkal szembeni –113/2017.(V. 23.) számú ÖK. határozatban szereplő – elszámolási határidőt 2017. december 31-ről 2018. május 31-re módosítja.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a könyvtár 6 órás takarítói létszámkeretének átcsoportosítását a Kossuth Művelődési Központhoz és teljes állású takarító felvételét 2018. január 1.– 2018. december 31. között engedélyezte.

Jóváhagyta továbbá, hogy a Kossuth Művelődési Központ az üres kulturális álláshelyét 2018. január 1. napjától a jelenleg kulturális közfoglalkoztatás keretében alkalmazott közmunkással töltse fel.

A testület hozzájárult a 2370 Dabas, Sportcsarnok utca 1. szám alatti, dabasi 2256/32 hrsz.-ú „C” típusú tornaterem tanórán kívüli használatba adásához az alábbi feltételek mellett:
– amennyiben a tornatermet rövid időre, pár órára szeretnék használatba venni, úgy a használati díj mértéke 9 000 Ft+áfa/ óra,
– amennyiben hosszabb időre, több napot érint a használat, úgy 7 000 Ft+áfa/óra,
– egy napra történő bérbeadás esetén 12 000 Ft+áfa/óra használati díj határozható meg.

Felhatalmazza Pásztor Gergely igazgatót a használatbavételi szerződések megkötésére és azok aláírására, valamint a készpénzfizetési számlák kiállítására.

A Képviselő-testület a 2018. évet Dabason a „Gondoskodás” évének nyilvánította és helyi díjakkal kapcsolatban is döntött.

Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.