2020. szeptember 23. szerda
Tekla, Lina
Holnap: Gellért, Mercédesz napja lesz

Képviselő-testület

2017. június - július -augusztus hónap

Tájékoztató a Képviselő-testület június–július-augusztus havi ülésének főbb döntéseiről:

Rendeletek:
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosította a temetők és a temetkezés rendjéről, Dabas város költségvetéséről, a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyermekjóléti alapellátásról, Dabas Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról, a közterületi térfigyelő rendszerről, a 4 Szirom Családi Bölcsőde Hálózat térítési díjáról, az üzletek éjszakai nyitvatartásáról, és Dabas Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendeleteket.

Elfogadta az anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos szolgáltatás díjairól, a Dabasi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ által nyújtott család és gyermekjóléti szolgáltatásról, a helyi népszavazás kezdeményezésére jogosult választópolgárok számáról, Dabas város jelképeiről, a városi konyhánál alkalmazható nyersanyagnormák, térítési díjak és eladási árak megállapításáról, a gumikerekes kisvonat működéséről és térítési díjairól, az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózathoz történő utólagos csalatkozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről, a lakáscélú támogatásról, a fás szárú növények védelméről, ültetéséről, gondozásáról szóló rendeleteket. E jogszabályok a www.dabas.hu honlapon olvashatók.

Közbeszerzés:
Dabas Város Önkormányzata a Dabas, Bartók Béla út 30. szám alatti főzőkonyha felújítása-2 tárgyú közbeszerzési eljárást a JSP 97 Kft., A Szivárvány és Mesevár Óvodák kiegészítő építési beruházása tárgyú közbeszerzési eljárást a Stef-Co Építőipari és Kereskedelmi Bt., A Csapadékvíz elvezetése Dabason tárgyú közbeszerzési eljárást a Darus Fuvar Kft., a Járda út- és kerékpárút fejlesztések Dabason tárgyú közbeszerzési eljárást a MEGA -SPED Kft. nyerte meg.

Pályázatok:
A Képviselő-testület pályázatot nyújtott be Dabas város területén kisméretű rekortán borítású labdarúgópálya létesítésére, rendkívüli szociális támogatásra, közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra, a Dabas-sári háziorvosi rendelő épületének felújítására, valamint a dabasiszőlősi egészségház építésére.

 
Beszámolók:
A testületi üléseken elfogadásra került a mezőőrök 2016. évre vonatkozó beszámolója, a Települési Értéktár Bizottság 2017. év első félévi beszámolója és a lejárt önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentés.

Támogatások:
A Képviselő-testület a sári zárt edzőpálya kiviteli terveire 2 451 100 Ft, a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola mellékhelyiségeinek felújításaihoz 300 000 Ft támogatást nyújtott.
Dabas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére, annak üdüléséhez kapcsolódó költségekre a testület 150 000 Ft vissza nem térítendő és 350 000 Ft visszatérítendő támogatást nyújtott.
A „Bölcsőde létesítése Dabason” című projekt megvalósításához – melynek helyszíne: 2370 Dabas, Parragh u. 30., HRSZ : 2256/35 – 1 528 006 Ft saját forrást biztosított a kis értékű, egyéb eszközök beszerzésére.
A Települési arculati kézikönyv készítéséhez 1 550 000 Ft + ÁFA-t biztosított az általános tartalékból.
 
Egyebek:
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendelte a Települési arculati kézikönyv (TAK ) készítését. Ezzel kapcsolatban – a júniusban tartott lakossági fórum folytatásaként – 2017. szeptember 5-én (kedd), 17.00 órai kezdettel a Dabasi Polgármesteri Hivatal nagytermében közmeghallgatást tart.
A Képviselő-testület elfogadta a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2017. november 3. napján – melynek helyszíne a dabasi Gombay–Dinnyés-kúria, Bajcsy-Zsilinszky utca – megtartandó kamarai választásának lebonyolításával kapcsolatos közreműködésről szóló együttműködési, valamint az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati – módosított – Társulási Megállapodást.
Elfogadta az ÁTRI UM Idősek Otthona tulajdonosaként, a Lórévi Szerb Ortodox Egyházközség fenntartói jogának 2044. december 31-ig szóló vállalását, meghatározta a polgármester költségtérítésének összegét, és szabadságát jóváhagyta.
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. július 1-jei hatállyal az NHSZ OKÖT Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződést 6 havi felmondási idővel felmondta. A Közszolgáltatási szerződés megszűnésének időpontjáig, azaz december 31-ig az NHSZ OKÖT Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. köteles Dabas városában a közszolgáltatást ellátni.
Dabas Város Önkormányzata Újhartyán város Önkormányzatával szerződést kötött a Dabas–Újhartyán közös közigazgatási határában lévő Árpád utca folytatásának 300 méter hosszban és 5 méter szélességben szilárd burkolat kialakítására, amelynek összege 7 564 252 Ft.

A Képviselő-testület a térfelügyeleti rendszer hosszú távú tervezésével a Kis- Duna Security Kft.-t, a karbantartási munkálatok elvégzésével a Keve-Kivitelező Kft.-t bízta meg.

Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.