2020. szeptember 23. szerda
Tekla, Lina
Holnap: Gellért, Mercédesz napja lesz

Képviselő-testület

2016. december hónap

A Képviselő-testület december 8-án megtartott üléséről:

 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosította helyi adórendeleteit azzal, hogy az adótételek nem változtak, emellett megállapította, hogy a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 63/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény – 2017. január 1-jétől hatályos – 7. §. g) pontjában foglalt követelményeknek megfelel.
 • A Képviselő-testület módosította az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló rendeletét, valamint megalkotta a 2017. évi költségvetés tervezés irányelveit.
 • A testület módosította a Dabasi Intézményfenntartó Központ alapító okiratát, majd elfogadta a 2017. évi belső ellenőrzési tervet.
 • A Képviselő-testület a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV törvény és a Polgári Törvénykönyv alapján meghatalmazta Valentyik Mihályt (2373 Dabas, Rabárerdő u. 50.), hogy a gyóni városrész önkormányzati földterületei vonatkozásában vadászati joggal, vadgazdálkodással kapcsolatos eljárásokban az önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje, a szükséges jognyilatkozatokat megtegye, jogokat szerezzen és kötelezettségeket vállaljon.
 • Ezt követően elbírálta a Halász Boldizsár Városi Könyvtár egyéb vezetői megbízása meghosszabbításának kérelmét.
 • A képviselők az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelmére a Dabasi Mentőállomás felszereltségéhez 50 000 Ft támogatást nyújtottak a központi költségvetés terhére.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta (2016. május 11-i közgyűlésén hozott határozata alapján), hogy a 2014–2020 közötti EMVA működési időszakban az Örkényi Takarékszövetkezet által nyújtott hitel igénybevételével működhessen a Felső- Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület. A 20 890 000 Ft összegű hitel fedezeteként Dabas Város Önkormányzata 3 989 645 forint készfizető kezességet vállalt.
 • A testület döntött arról, hogy a 2362/7 és a 2362/9 helyrajzi számok alatt található földterületet érintő, a középkori Dabas templomát feltáró ásatásokat 500 000 Ft/év összeggel támogatja a mindenkori költségvetés terhére, 3 éven keresztül, biztosítva ezzel a régészeti kutatások folytatását.
 • A döntéshozók a Települési Értéktár Bizottság 2016. év második félévének munkájáról készült beszámolót és a 2017. évi munkatervét elfogadták.
 • A Képviselő-testület megkötötte a Monori Tankerületi Központtal a köznevelési intézmények állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről szóló megállapodást és a vagyonkezelési szerződést.
 • A testület a kérelmező részére – a tevékenység folytatásának időtartamára – engedélyezi a Gyóni Taxi név használatát, majd a Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány részére a XXI. Csángó Bál megszervezésére 20 000 Ft támogatást biztosított a polgármesteri keret terhére.
 • A testület hozzájárult ahhoz, hogy Dabas Város Önkormányzata és a Halász-programban részt vevő dabasi kúriák tulajdonosai az együttműködés elősegítése érdekében 2017-ben partnerségi megállapodást kössenek, és felhatalmazta a polgármestert a megállapodás megkötésére a helyi értékvédelem területén.
 • A Képviselő-testület elfogadta a családi bölcsőde hálózat létrehozását ez év január 1-jétől a következő néven és telephelyen:
  · 4 Szirom Családi Bölcsődehálózat (Dabas, Szent István tér 1/B )
  · 4 Szirom Családi Bölcsődehálózat Levendula Családi Bölcsőde és Nefelejcs Családi Bölcsőde (2370 Dabas, Lakos doktor utca 27.)
  · 4 Szirom Családi Bölcsődehálózat Jázmin Családi Bölcsőde és Viola Családi Bölcsőde (2370 Dabas, Luther utca 8.)
 • A döntéshozók elfogadták a 4 Szirom Családi Bölcsődehálózat Szervezeti és Működési Szabályzatát. Koordinátora Jurácsik Andrea egészségügyi referens. Jóváhagyták a gondozási díjat, amely napi 4 órában 25 000 Ft/hó, napi 8 órában 40 000 Ft/hó. Ez magában foglalja az étkezés költségét is. Amennyiben két vagy több testvér jár az intézménybe, a második gyermek (és a többi testvér) esetében a gondozási díj 20%-a elengedésre kerül.
 • A testület hozzájárult, hogy Dabas Város Önkormányzata és Abrudbánya Önkormányzata az együttműködés elősegítése érdekében testvérvárosi kapcsolatot létesítsen, és felhatalmazta a polgármestert a megállapodás megkötésére.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítványt a révfülöpi Baji József Üdülőtábor fejlesztése céljából 2 672 000 Ft összeggel támogatta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keret terhére.

jegyző

Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.