2020. március 28. szombat
Gedeon, Johanna, Hanna
Holnap: Auguszta napja lesz

Testületi hírek

2011 október hónap

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. október 5-én ülést tartott.

A testület pályázatokkal kapcsolatosan döntött arról, hogy az önkormányzat:

 • pályázatot nyújtson be közösségi pszichiátriai ellátást működtető szolgáltatók befogadására és állami támogatására, egyben felhatalmazta a polgármestert a finanszírozási szerződés aláírására;
 • pályázatot nyújtson be a Környezet és Energia Operatív Program keretében „Derogációs víziközmű projektek előkészítése” című pályázati konstrukcióra (KEOP-7.1.0/11), azzal, hogy a pályázathoz az Önkormányzat 3 780 000 Ft forrást biztosít (teljes bekerülési költség: 25 200 000 Ft);
 • pályázatot nyújtson be a Magyarország–Szlovákia határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013 keretében meghirdetett HUSK/1101 hivatkozási számú pályázatra. A pályázat tárgya: Zarándokközpont, zarándokszállás, zarándokpark létesítése, közösségi tér kialakítása. Ehhez a pályázathoz az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletében 25 millió Ft saját forrást biztosít, és a pályázatot vezető partnerként Dabas Város Önkormányzata nyújtja be. A pályázat benyújtásával kapcsolatos eljárásra a polgármestert hatalmazta fel a Képviselő-testület. A zarándokközpont felépítésére szükséges területet, a dabasi, Mánteleki út 677/4 hrsz.-ú (900m2), 677/5 hrsz.-ú (951 m2), 677/6 hrsz.-ú (1049 m2), 677/7hrsz.-ú (5066 m2), Dabas Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok egyesítésével biztosíthatja az önkormányzat a 29-986/2011. számú vázrajz alapján;
 • csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához.

A testület határozott arról:

 • hogy a Kossuth Művelődési Központban 2011. október 1-jétől 2011. december 31-ig betöltésre kerüljön a megüresedett részmunkaidős (napi 4 órás) álláshely, egyben korábbi határozatát visszavonta.
 • hogy Dabas város területén a Kossuth Lajos utca, Szent István út, Fő út, Szent János utca teljes szakaszán és a Vasút utcán a megengedett legnagyobb sebesség 40 km/h 2011. november 1-jétől, és felkérte az utak fenntartóját a forgalomkorlátozó táblák elhelyezésére.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 17-én rendkívüli ülésén döntött arról, hogy a Daszofe Nonprofit Kft. részére 8 000 000 Ft működési támogatást biztosít a pályázati céltartalék terhére.

Dabas Város Önkormány zatának Képviselő-testülete 2011. október 26-án rendes ülést tartott.

 • A testület az ülésen önkormányzati rendeleteivel módosította Dabas Város 2011. évi költségvetéséről szóló 12/2011. (II. 08.) önkormányzati rendeletét, valamint módosította az önkormányzati vagyonokról való rendelkezési jog szabályairól szóló 34/2004. (VI. 16.) önkormányzati rendeletét, továbbá a testület 50/2011. (X. 26.) önkormányzati rendeletével módosította az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló 17/2011. (III. 3.) önkormányzati rendeletét, hogy eleget tegyen a Pest Megyei Kormányhivatal – többségében jogtechnikai észrevételeket tartalmazó – törvényességi észrevételének.
 • A Képviselő-testület elfogadta a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.
A testület az alábbi intézményekkel kapcsolatos döntéseket hozta:
 • a Kossuth Művelődési Központ részére 1 db fénymásoló gép beszerzéséhez 290 000 Ft összeghatárig egyszeri beruházói jogkört engedélyezett;
 • a 2. sz. Napköziotthonos Óvoda középső – Dongó csoportjában – engedélyezte a maximális csoportlétszámtól való eltérést 25 főről 26 főre;
 • állást foglalt abban, hogy az önkormányzat intézményeiben a 40 éves szolgálati idővel rendelkező nők nyugdíjba vonulás miatti felmentés esetén a munkáltató a törvényben meghatározott felmentési időt biztosítsa;
 • támogatta, hogy az összes önkormányzati intézményben energiatakarékos vízadagolókat szereljenek fel, azzal, hogy a beruházás összege utólag, a havi megtakarításokból kerüljön kiegyenlítésre.
 • Az önkormányzat döntött arról, hogy csatlakozik a közvilágítás üzemeltetésére és fenntartására létrehozot t „Magyarországi Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesületéhez”. A testület egyben az ELMŰ-ÉMÁSZ Kft.-vel kötött közvilágítás hálózat üzemeltetési szerződés felbontására felhatalmazta az egyesületet.
 • A Képviselő-testület több dabasi ingatlannal kapcsolatos napirendi pontban is döntött, nem támogatta a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület támogatásmegelőlegezési hitelfelvételét, engedélyezte 1 db használt teherautó vásárlását maximum 2 000 000 Ft keretig a közterületek gondozásához.
A testület közbeszerzéssel, pályázatokkal kapcsolatos döntései:
 • a Villamos energia beszerzés tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította. Az eljárás nyertesét az MVM Partner Zrt.-t (1031 Budapest, Szentendrei út 207– 209.) hirdette ki az alábbiak szerint:
  •  rész (általános): nettó 22 Ft/kWh
  •  rész (közvilágítás): nettó 15 Ft/kWh
 • hozzájárult, hogy az önkormányzat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján támogatási igényeket nyújtson be az alábbi kategóriákban:
  • rendezvény jogcímen belül: Egészséges életmód népszerűsítéséhez kötődő kampányok lebonyolítása Egészségnap címen (Célterület-azonosító: 1 016 282);
  • rendezvény jogcímen belül: Hagyományápoló rendezvények, művészeti találkozók lebonyolítása – Dabasi Napok – 2012. év címen (Célterület-azonosító: 1 016 329);
  • Térségi kulturális és sportrendezvények, közösségépítő rendezvénysorozatok jogcímen belül: Térségi fiatalok kulturális és közösségépítő rendezvénysorozata címen – (Célterület azonosító: 1 026 278);
A Képviselő-testület zárt ülésen Pest megyei kitüntetésekre tett felterjesztést, helyi díj adományozásáról döntött, továbbá személyiségi jogok miatt zárt ülésen vitatta meg a Szintes utcai lakók kérelmét, és készítette elő a helyi értékvédelmi szabályozást.

Kozák Beatrix

Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.