2020. szeptember 23. szerda
Tekla, Lina
Holnap: Gellért, Mercédesz napja lesz

Képviselő-testület

2011 szeptember hónap

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 2011. szeptember 15-én rendes ülést tartott, az ülésen elfogadta:

 • Dabas Város 2011. évi költségvetéséről szóló 12/2011. (II. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 43/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendeletet;
 • az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 44/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendeletet, mely két rendeletet érintett az alábbiak szerint:
 • A lakások és helyiségek bérletéről valamint elidegenítésükről szóló 49/2001. (XII. 18.) önkormányzati rendelet kiegészítése szerint a dabasi Dr. Halász Mihály u. 4/2. alatti lakás kiadható közérdekű feladatok ellátásának idejére;
 • az önkormányzati vagyonokról való rendelkezési jog szabályairól szóló 34/2004. (VII. 16.) rendelet módosításáról szóló 45/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendeletet. A módosítás szerint a vagyonrendeletben 496. sorszámon felvett 135. hrsz.-ú, 2124 m² nagyságú, Általános Iskola megnevezésű ingatlan korlátozottan forgalomképes vagyontárgyból forgalomképes vagyontárggyá – 2 lakásos társasház + iroda + udvarrá minősül.

A testület egyhangúlag elfogadta Dabas város 2011. I. félévi gazdálkodásáról készült tájékoztatót.

A testület intézményekkel kapcsolatos döntései között

 • döntött arról, hogy pályázatot ír ki a 3. sz. Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) megbízás betöltésére;
 • nem engedélyezte a Kossuth Művelődési Központban a megüresedett pénzügyi ügyintézői álláshely betöltését 2011. október 1-jétől;
 • engedélyezte a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola létszám keretmegemelését 2,45 fővel, 81,85 főről 84,3 főre a 2011/2012-es tanévben

A testület ingatlanokkal kapcsolatos döntései között:
 • engedélyezte a 358 hrsz.-ú, 737 m² nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítését 3 225 000 Ft vételáron, melyet egy összegben, a szerződés aláírásakor kell megfizetnie a vevőnek. A vevőnek az ingatlant 4 éven belül be kell építenie, melynek biztosítására elidegenítési tilalom kerül bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásban;
 • nem támogatta a dabasi 7019. hrsz.-ú, 1604 m² nagyságú lakóházudvar megnevezésű ingatlan megvásárlását, mivel az önkormányzat nem rendelkezik ilyen vásárlási célú forrással;
 • A helyi építési szabályzatról szóló 24/2006. (IV. 26.) számú rendelete szerinti Semmelweis út és 5-ös számú főút közlekedési kapcsolatának kialakítás érdekében a Parragh út kiszélesítésére vonatkozó szándékát fenntartotta. Megerősítette a 2256/29 hrsz.-ú Parragh út kiszélesítéséhez a dabasi 0135 / 4, / 6, / 7, /16, / 41, / 42 hrsz.-ú ingatlanok területéből a szükséges területrészek útlejegyzés címén történő igénybevételének szükségességét, egyben felvállalta az ezzel kapcsolatosan felmerült költségek megtérítését (földvédelmi járulék, ill. bírság, a változási vázrajzok elkészítésének költségei, ingatlanügyi szakértői díj, ingatlannyilvántartási átjegyzés, ill. eljárás költségei). A testület felkérte a polgármestert, hogy az útlejegyzési eljárást a Pest Megyei Kormányhivatalnál folytassa le;
 • hozzájárult ingatlanok végleges más célú hasznosításához út céljára, azzal, hogy a 261/1998. és 154/2006. (VI. 22.) számú Ök. határozatokkal elfogadott Településszerkezeti Terve, valamint a 24/2006. (VI. 21.) számú Ök. rendeletével jóváhagyott Szabályozási Terve szerint a dabasi telekalakítással, illetve útlejegyzéssel megszerzett ingatlanok belterületbe csatolását kezdeményezi a Körzeti Földhivatalnál. (Az ingatlanok besorolási övezete: KÖU). Vállalta, hogy az önkormányzat a dabasi földrészletek a településszerkezeti tervben meghatározott célra 4 éven belül ténylegesen felhasználja;
 • meghosszabbította a dabasi 355. hrsz.-ú beépítetlen terület megnevezésű 725 m² nagyságú ingatlan beépítési határidejét 2012. december 31-ig.
 • a Bajcsy-Zsilinszky 14. szám alatt lévő 35 m² alapterületű önkormányzati bérlakást szolgálati lakásként 2011. szeptember 01-jétől 2012. szeptember 1-jéig kiutalta Sófalvi Szabolcs László pedagógus részére.
 • határozott arról, hogy Farkas Éva részére a Dabas, Kossuth László út 11. szám alatti 5 számú 44 m² alapterületű (egy szoba félkomfortos) önkormányzati bérlakást eladja. A vevőnek 2 681 272 Ft-ot kell megtérítenie egy összegben, ebből a lakás teljes vételára 2 364 000 Ft, a vevő által felhalmozott megfizetendő lakbér, valamint vízdíjtartozás összege 317 272 Ft.
 • Elfogadta ajándékozás jogcímén a dabasi 1851/24 hrsz.-ú, a 1816/5 hrsz.-ú és a 0135/56 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonjogát. A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy az ingatlanokkal kapcsolatos tartozás-átvállalási megállapodást írjon alá 1 251 800 Ft összegben.
 • A testület engedélyezte az Internetes Bélyeggyűjtők Egyesületének, hogy a 2011. évi emlékíven szerepeltesse a Dabas nevet és Dabas város címerét.
 • A testület jóváhagyta, hogy a Humánerőforrás Bizottság bizottsági keretösszege terhére 60 000 Ft-tal támogassa a Dabasi Honvédtüzér Közhasznú Alapítvány világháborús egyenruhák beszerzésére benyújtott pályázatát.

Kozák Beatrix
Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.