2020. február 26. szerda
Géza, Alexander
Holnap: Edina, Szvetlána napja lesz

Testületi hírek

2011 augusztus hónap

Augusztus 11-i rendkívüli ülésén Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
 • a „Dabas, szakorvosi rendelőintézet építéskiegészítő építési beruházása” tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos egyszerű közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította. Az eljárás nyertesének a Pesti Építőipari Zrt.-t hirdette ki, a nyertes ajánlati ár bruttó 4 254 681 Ft,
 • a Dabasi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Közhasznú Társaság ügyvezetői munkakörének betöltésére pályázatot ír ki, határozatot hozott a kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról,
 • a 3. sz. Napköziotthonos Óvoda óvodavezetője felmentési idejének 2011. 08. 02.–2011. 12. 02. terjedő időszakára az óvoda szervezeti és működési szabályzatának megfelelően Majorné Koczkás Zsuzsanna általános vezetőhelyettest bízza meg az óvodavezetői feladatok ellátásával,
 • elfogadta a Múzsák Alapfokú Művészetoktatási Intézmény módosított alapító okiratát, továbbá az általános iskolák és a szakképző iskola módosított pedagógiai programját, illetve az egyes intézményi dokumentumok módosítását, engedélyezte a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégiumban egy magyar nyelv és irodalom szakos tanári állás, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában egy fűtő-karbantartói állás, a 2. sz. Napköziotthonos Óvodában, illetve a 3. sz. Napköziotthonos Óvodában két-két dajkai állás, a Gyóni Géza Általános Iskolában két pedagógus állás feltöltését. A nevelési-oktatási intézményvezetők számára a kiemelt munkavégzésért járó összeget 28 000 Ft-ban állapította meg.
Augusztus 25-én rendkívüli ülésén Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
 • hozzájárult, hogy Lajosmizsén a 6000 m2 nagyságú, tanya és gyep megnevezésű ingatlan, és Badacsonytördemicen a 3583 m2 nagyságú, táborhely megnevezésű ingatlan értékesítés céljából meghirdetésre kerüljön,
 • engedélyezte a Gyóni Géza Általános Iskola igazgatójának, hogy szeptember 1-jétől, a Kossuth Lajos Általános Iskolából kirendelt 1 fő gazdasági ügyintézőt bízza meg az intézmény gazdasági vezetői feladatainak ellátásával, és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában egy tanítói, illetve egy magyar nyelv és irodalom szakos tanári állás feltöltését. Jóváhagyja a Múzsák Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programjának módosítását, tudomásul vette a Pest Megyei Kormányhivatal 161/2011. (V. 26.) számú határozattal kapcsolatos törvényességi észrevételét,
 • döntött arról, hogy Dabas Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a Környezet és Energia Operatív Program kertében „Ivóvízminőségjavítás” című pályázati konstrukcióra (KEOP-7.1.0/11 és KEOP- 1.3.0/09-11.),
 • az „Ivóvízminőség-javítási beruházás megvalósítása Dabason” tárgyú projektjéhez kapcsolódó Elvi vízjogi létesítési engedélyezési és építési engedélyezési tervdokumentációk készítése. Műszaki tenderterv, tenderdokumentáció elkészítése, tervezői feladatok ellátásának megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította. Az eljárás nyertesének a Profit Holder Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t hirdette ki, a nyertes ajánlat ár nettó 9,6 millió Ft,
 • jóváhagyta a Dabasi Szociális Foglalkoztató és Ellátó NonprofitKorlátolt Felelősségű Közhasznú Társaság Javadalmazási Szabályzatának a módosítását, egyben felkérte a társaság ügyvezetőjét, hogy a Javadalmazási Szabályzat cégiratok közé történő letétbe helyezéséről annak elfogadását követő 30 napon belül gondoskodjon,
 • a 2256/36 hrsz.-ú út ingatlanra a 2370 Dabas, Parragh utca nevet fogadta el.


Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. augusztus 31-én rendes ülést tartott.
 • A testület a beérkezett pályázat alapján a Dabasi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Közhasznú Társaság ügyvezetőjének egyhangúlag Prohászka Csabát bízta meg 2011. szeptember 1-jétől–2016. augusztus 31-ig. A testület az ügyvezető részére bruttó 400 000 Ft/hó illetményt, továbbá 100 000 Ft/hó költségtérítést állapított meg javadalmazásként.
A testület intézményekkel kapcsolatos döntései között
 • a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolában és Kollégiumban a 2011/2012-es tanévre engedélyezte a 9. F (felzárkóztató) osztályban a maximális létszám (15 fő) 10%-kal, és a 9. E (kőműves) osztályban a maximális osztálylétszám (35 fő) 10%-kal való megemelését;
 • nyilatkozott arról, hogy amennyiben szükséges, segíti a Táncsics Mihály Gimnáziumnak a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. BGA-11-HA-01 Tanulmányi kirándulások magyarlakta területekre című pályázati felhívására benyújtott „Erdővidék lakóinak, földrajzának és történelmének megismerése” című pályázattal kapcsolatos ügyintézését.

Kozák Beatrix
Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.