2020. szeptember 23. szerda
Tekla, Lina
Holnap: Gellért, Mercédesz napja lesz

Képviselő-testület

2011 június hónap

A testület 2011. június 3-án rendkívüli ülést tartott, ahol

 • a „Dabas belváros rehabilitációs építési kivitelezési munkák – Földhivatal épület kiegészítő építési beruházása” tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította. Az eljárás nyertesének a Pesti Építő és Faipari Zrt.-t hirdette ki.

A testület 2011. június 23-án ülést tartott, ahol

 • A testület döntött arról, hogy a Dabas, Halász Mihály u. 4/2. szám alatti ingatlanban beépítésre került bútorokat, háztartási gépeket az önkormányzat 2 345 000 Ft összegért megvásárolja, azzal, hogy a vételárból 1 000 000 Ft-ot a szerződéskötéskor fizet, a fennmaradó összeget pedig a 2012. évi költségvetésből, 2012. március 31-ig fizeti meg.
A Képviselő-testület 36/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendeletével módosította a lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 49/2001. (XII. 18.) önkormányzati rendeletet. Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások havi bérleti díja a következők szerint került megállapításra:

Komfortfokozatonkénti lakbér összege (Ft/m2/hó)

 • a) szükséglakás esetén:                                  12 Ft/m2
 • b) komfort nélküli lakás esetén:                       36 Ft/m2
 • c) félkomfortos-lakás esetén:                           96 Ft/m2
 • d) komfortos lakás esetén:                             216 Ft/m2
 • e) összkomfortos lakás esetén:                      276 Ft/m2
 • f) szabadon álló kertes ház esetén:                312 Ft/m2
 • g) költségalapon meghatározott lakbérű
      összkomfortos lakás esetén:                      492 Ft/m2
               A rendelet 2011. július 1-jétől hatályos.
 • A Képviselő-testület 37/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendeletével módosította az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló 33/ 2010. (VII. 29.) rendeletét. A rendelet módosításai az alábbiakra terjednek ki részletesen:
  • Homlokzatot érintő előírások
  • Épület tetőzete
  • Épületbelsőre vonatkozó előírások
  • alaprajz és képzőművészeti értékek
  • Cégér, cégtábla, illetőleg cégfelirat elhelyezésének lehetősége
  • A homlokzaton elhelyezhető egyéb technikai berendezések
  • Ingatlan telekhatárán létesülő építmény-kerítés
  • Melléképületek
  • Melléklétesítmények
               A rendelet 2011. július 1-jétől hatályos.
 • A Képviselő-testület 38/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendeletével módosította az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló 17/2011. (III. 02.) önkormányzati rendeletét. A módosítás alapján a szabadtéren megtartott rendezvények (pl. utcabál, szüreti bál) – a városi rendezvények kivételével – kizárólag pénteken és szombaton 9.00 óra és 02.00 óra között rendezhetők meg. A módosított rendelet 2011. július 1-jétől hatályos.

 • A Képviselő-testület 39/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendeletével módosította a köztisztaságról szóló 18/1996. (XII. 02.) önkormányzati rendeletét.
  A módosítás értelmében a kötelezően fizetendő köztisztasági díj megfizetése alól méltányosságból az a személy mentesülhet, akinek a havi egy főre jutó jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének – egyedül élő esetén annak 150%-át, közös háztartásban élők esetén 100%-át nem haladja meg, és a számla a nevére szól. A módosított rendelet szerint a városban a 70. életévüket betöltött személyek a kötelezően fizetendő köztisztasági díj alól mentességben részesülnek, amennyiben:
  • a) a számla a kérelmező nevére szól,
  • b) házastársával vagy élettársával él közös, önálló háztartásban, egyikük, a kérelmező a 70. évét betöltötte, párja 62. éven felüli,
  • c) más személy, személyek nem élnek az ingatlanon vagy lakóépületben,
  • d) és az ingatlanon vagy lakóépületben életvitelszerűen tartózkodnak.
   A módosítás alapján továbbá kedvezményes hulladékszállítási díjat fizet az az egyedül élő, aki:
  • a) 62 éven felüli nyugdíjas,
  • b) rendszeres szociális járadékban részesül, amennyiben más jövedelemmel nem rendelkezik,
  • c) I., II. és III. csoportbeli rokkant,
  • d) fogyatékossági támogatásban részesülő,
  • e) hadirokkant és hadiözvegy,
  • f) rendszeres szociális segélyben részesülő személy, akinek a számla a nevére szól.

   A kérelmeket a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani, elbírálásukra az Esélyegyenlőségi Bizottság vagy a polgármester jogosult a rendeletnek megfelelően.

   A rendelet 2011. július 1-jén lépett hatályba.

 • Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta 40/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendeletét az egyes közterületeken történő dohányzás tilalmáról. A rendeletet kiemelten, külön cikkben közöljük.
 • A testület engedélyezte a „Nyugodt Dabasért Polgárőr Egyesület”-nek a Dabas név használatát.
 • A Képviselő-testület megerősítette a 167/2011. (V.26.) ÖK határozatában foglaltakat, amely a Szent István tér forgalomkorlátozását tartalmazza. A rendeletet, fontossága okán, külön cikkben emeltük ki.

A testület intézményekkel kapcsolatos döntései az alábbiak voltak:
 • Módosította az oktatási intézmények gazdasági szervezeteinek összevonásáról szóló 80/2011. (III. 31.) számú önkormányzati határozatának határidejét úgy, hogy az oktatási intézményekkel kapcsolatos központi döntés meghozatala után történjen meg.
 • A 3. sz. Napköziotthonos Óvoda részére 1 db keringető szivattyú beszerzéséhez 200 000 Ft értékhatárig önálló beruházói jogkört engedélyezett.
 • Elviekben hozzájárul, hogy a 2011/2012-es tanévtől a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában bevezetésre kerüljön az iskolaotthonos oktatás.
 • A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában engedélyezte egy teljes (40 órás) szlovák nyelv és irodalom szakos állás helyettesítő tanárral való feltöltését.
 • A Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégiumban engedélyezte a magyar nyelv és irodalom szakos tanár, elméleti és gyakorlati kőműves oktató, villanyszerelőket oktató elméleti tanár, történelemtanár, fodrász elméleti oktató, testnevelőtanár, informatika szakos tanár, továbbá a takarítói álláshelyek feltöltését.
 • Hozzájárult a Városi Önkormányzati Tűzoltóság által üzemeltetett 2005. március 02-án vásárolt Hyundai Accent 1.3 típusú személygépkocsi értékesítéséhez.

A testület az alábbi támogatásokkal kapcsolatos döntéseket hozta:
 • A Pest Megyei Romák Regionális Jogvédő és Foglalkoztatási Alapítvány részére 250 000 Ft. támogatást nyújtott az általános tartalék terhére, azzal, hogy a támogatási szerződésben rögzítésre kerül, hogy az Alapítvány a megítélt támogatást legkésőbb 2011. december 15-ig fizesse vissza. A testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
 • Az Istenadta Tehetség Alapítványt – Mádl Ferenc családjának kérésére – 10 000 Ft-tal támogatja a polgármesteri keret terhére.
 • A Daszofe Nonprofit Kft. részére a 2011. évi gazdálkodásához I. ütemben 8 000 000 Ft működési támogatást biztosít a pályázati céltartalék terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
 • A testület döntött arról, hogy a Városüzemeltetési Osztály feladatait megosztja a Daszofe Nonprofit Kft. és a Polgármesteri Hivatal között.

Kozák Beatrix

Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.