2020. október 21. szerda
Orsolya, Orsika
Holnap: Előd, Korinna napja lesz

Képviselő-testület

2011 április hónap

A Képviselő-testület 2011. április 7-én rendkívüli ülést tartott.

ülésének döntései:

 • a testület az MFB Hitelszerződés a 2,6. és a 9. hitelcél keretében tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakaszát eredményesnek nyilvánította. Érvényes részvételi jelentkezést benyújtók, ajánlattételi felhívást kapnak: ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Bp., Népfürdő u. 24–26.), UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Bp., Szabadság tér 5–6.). A testület felhatalmazta a polgármestert a részvételi szakasz eredményének kihirdetésére és az ajánlattételi felhívás megküldésére a fent nevezett részvételre jelentkezők részére,
 • a Képviselő-testület a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. §. (2) bekezdése alapján a testület véleményezési jogkörében tudomásul vette Kocsis István rendőr alezredes Dabasi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatainak ellátására, 2011. április 1-jétől 6 hónapra történő megbízását,
 • az időközbeni jogszabályi változásokra figyelemmel – visszavonta a korábbi testületi ülésen, a Kossuth Lajos Általános Iskola és 3. sz. Napköziotthonos Óvoda magasabb vezetői álláshelyeire kiírt pályázatokat,
 • elfogadta a közbeszerzési szabályzat 2011. évi módosítását.

A Képviselő-testület 2011. április 15-én rendkívüli ülést tartott.

ülésének döntései:

 • a Piaccsarnok építésére vonatkozó közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította. Az eljárás nyer tesének: a Keviép Építőipari és Kereskedelmi Kft.-t (4025 Debrecen, Széchenyi u. 46.) hirdette ki. A módosított technológia ajánlati ára: nettó 43 484 487 Ft. A kiválasztás indoka: a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat a rendelkezésre álló forrásra tekintettel is megfelelő. A testület felhatalmazta a polgármestert az eredmény kihirdetésére és a szerződés megkötésére, illetve az alapszerződés módosítására,
 • a Képviselő-testület pályázatot írt ki a Kossuth Lajos Általános Iskola magasabb vezetői megbízásának betöltésére,
 • az államalapító Szent István király teljes alakos szobrának elkészítésére kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok közül – a Művészeti Lektorátus véleményét is figyelembe véve – Hermann Zsolt (1108 Budapest, Kővágó u. 18.) tervét fogadta el a testület, miszerint a szobor bekerülési költsége bruttó 9 937 500 Ft. A testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. A beérkezett pályaművek lektorátus által javasolt rangsora a következő volt: 1. Palotás József, 2. Nagy Sándor Zoltán, 3. Vanyúr István
Dabas Város Önkormány zatának Képviselő-testülete 2011. április 28-án rendes ülést tartott.

A Képviselő-testület elfogadta:

 • a 27/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati rendeletet Dabas Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról, a 28/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendeletet az állati hulladékok ártalmatlanná tételével kapcsolatos helyi szabályozásról szóló 63/2008. (XII. 11.) rendelet módosításáról. A módosítás alapján 2011. május 1-jei hatállyal a településen élő 70 éven felüli egyedülálló nyugdíjasok térítésmentesen vehetik igénybe az állati hulladékgyűjtő és átrakó központ szolgáltatásait,
 • a 29/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendeletet, Dabas Város 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010. (II.11.) önkormányzati rendelet módosítását,
 • az önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését és egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet, valamint a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatainak 2010. évi beszámolóját,
 • a Polgármesteri Hivatalnál és intézményeinél végzett 2010. évi intézményi ellenőrzésekről szóló beszámolót.
A Képviselő-testület:
 • a Daszofe Nonprofit Kft. részére 9 392 000 Ft működési támogatás biztosításáról döntött a befolyt bevétel terhére, az önkormányzat felé fennálló tartozásainak kiegyenlítésére, valamint
 • az általános tartalék terhére a Dabas Sportcsarnok Kft. felé fennálló bérletidíjtartozásának rendezésére 3 500 000 Ft működési támogatást biztosít,
 • az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás által felvett 4 000 000 Ft rövid lejáratú hitel és járulékaira a hitelszerződésben meghatározottak szerint lakosságarányos készfizető kezességet vállalt. Az önkormányzat egyben kötelezettséget vállalt arra, hogy a hitel futamideje alatt az önkormányzatra jutó törlesztőrészlet összegét és a hitel járulékait a többi fejlesztési kiadást megelőzően minden évben a költségvetés összeállításakor figyelembe veszi és jóváhagyja,
 • nyilatkozott arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és a jelen kezességvállalásból adódó kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 1990. évi LXV. tv. 88. §. (2) bekezdésében meghatározott korlátozás alá. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a fenti hitelre vonatkozóan a hitelszerződést – mint kezes – aláírja az önkormányzat képviseletében,
 • elfogadta a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést,
 • az Alkotmány 46. § (2) bekezdése értelmében megválasztotta a Dabasi Városi Bíróság ülnökeit és pedagógus ülnökeit,
 • létrehozta a Civil Környezetvédelmi Tanácsadó Testületet, az önkormányzat környezetvédelmi tevékenységének segítésére, a várost érintő környezeti terhelés ellenőrzésére véleményező, javaslattevő és tanácsadó hatáskörrel. Működését a testület maga állapítja meg.


Kozák Beatrix
Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.