2020. szeptember 23. szerda
Tekla, Lina
Holnap: Gellért, Mercédesz napja lesz

Képviselő-testület

2010 október hónap

Dabas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete október 12-én tartotta ünnepélyes alakulóülését.

Az ülésen dr. Misefay Tibor, a Helyi Választási Bizottság elnöke adta át a polgármesternek és a tizenegy képviselőnek a megbízólevelet, ezt követően a képviselők, majd a polgármester esküt tettek.

 • A Képviselő-testület az alakulóülés keretében megállapította Kőszegi Zoltán polgármester illetményét (bruttó: 523 800 Ft).
 • A Képviselő-testület ezt követően elfogadta Dabas Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2004 (IV. 28.) számú rendeletének módosításáról szóló 50/2010. (X. 12.) számú rendeletét. A Képviselő-testület e rendeletben határozta meg, hogy két főállású alpolgármester és egy, társadalmi megbízatású, képviselő-testületi tagsággal nem rendelkező alpolgármester segíti majd a polgármester munkáját. A módosított szabályzatban a képviselő-testület döntött az új bizottsági struktúráról is.
 • A Képviselő-testület a titkos alpolgármesterválasztás lebonyolítására szavazatszámláló bizottságot állított fel.
 • A Képviselő-testület helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 34. § felhatalmazása alapján 2010. október 12-től főállású alpolgármesternek megválasztotta Szandhofer János képviselőt és Pálinkásné Balázs Tünde képviselő asszonyt.
 •  A polgármester tájékoztatta a Képviselőtestületet, hogy az általános helyettese Szandhofer János alpolgármester lesz.
 • A Képviselő-testület alpolgármesternek választotta meg továbbá Zelenák Andrást, aki hivatalát társadalmi megbízatású alpolgármesterként látja el mint nem képviselőtestületi tag.
 • A testület határozott a megválasztott alpolgármesterek illetményéről (tiszteletdíjáról) is. A testület Szandhofer János főállású alpolgármester részére megbízatásának idejére (bruttó) 430 000 Ft illetményt, Pálinkásné Balázs Tünde főállású alpolgármester asszony részére megbízatásának idejére (bruttó) 350 000 Ft illetményt állapított meg. A testület Zelenák András társadalmi megbízatású alpolgármester részére megbízatásának idejére (bruttó) 200 000 Ft tiszteletdíjat hagyott jóvá.
A Képviselő-testület megalakította új bizottságait.
 •  A testület Gazdasági Bizottságát az alábbi tagokkal alakította meg: Bennárik Ferenc (elnök), Krállné Malecz Julianna (tag), Monori Alfréd (tag), Pásztor Gergely (tag), Sós Gábor (tag), Pucsinszki Miklósné (külsős tag)
  A Gazdasági Bizottság látja el a korábbi Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, illetve a Városépítési, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság feladat- és hatáskörét, továbbá az idegenforgalmi feladatokat.
 • A testület Közigazgatási Bizottságát az alábbi tagokkal alakította meg: Révész Károly (elnök), Pribék József (tag), Tokai László (tag), Vízer Tamás (külsős tag)
  A Közigazgatási Bizottság látja el a korábbi Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság feladat- és hatáskörét.
 • A testület Esélyegyenlőségi Bizottságát az alábbi tagokkal alakította meg: Tokai László (elnök), Krállné Malecz Julianna (tag), Kuli Imre (tag), Pribék József (tag), Sós Gábor (tag), Újvári Miklósné (külsős tag)
  Az Esélyegyenlőségi Bizottság látja el a korábbi Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság feladat- és hatáskörét.
 • A testület a Humánerőforrás Bizottságát az alábbi tagokkal alakította meg: Pásztor Gergely (elnök), Bennárik Ferenc (tag), Monori Alfréd (tag), Kuli Imre (tag), Révész Károly (tag)
  A Humánerőforrás Bizottság látja el a korábbi Ifjúsági, Sport- és Idegenforgalmi Bizottság, valamint az Oktatási és Kulturális Bizottság feladat- és hatáskörét, az idegenforgalmi feladatok
  kivételével.
 • A bizottság külsős tagjai esküt tettek, az ünnepélyes alakulóülés a Szózattal zárult.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete október 18-án rendkívüli ülést tartott,

 • ahol a képviselők egyhangúlag (11 igen szavazattal) elfogadták Dabas Város Önkormányzata „Helyi” Beszerzési Szabályzatának módosítását.
 • A testület döntött arról, hogy a vörösiszap katasztrófa károsultjainak támogatására „Vörösiszap károsultjaiért” elnevezéssel az Önkormányzat számlát nyit az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezetnél, és a számlára 500 000 Ft-ot fizet be az általános tartalék terhére.
 • A testület felkérte az alpolgármestereket, hogy tájékoztassák a lakosságot, illetve a környező településeket az adománygyűjtéshez történő csatlakozás lehetőségéről, továbbá arra, hogy vegyék fel a kapcsolatot az érintett településekkel (Kolontár, Devecser).

A Képviselő-testület 2010. október 28-án rendes ülést tartott,
 •  ahol a képviselők egyhangúlag (12 igen szavazattal) elfogadták a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 1/2007. (I. 29.) számú rendelet módosításáról szóló 51/ 2010. (X. 28.) számú rendeletet. A rendeletmódosítás értelmében az átmeneti segély akkor nyújtható, ha az egyedül élő kérelmező havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át, illetve a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét.
 • A testület hozzájárulását adta a Dabas Város Önkormányzatának tulajdonát képező Dabas belterületi 6672 hrsz.-ú, 1077 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan elcseréléséhez a Dabas belterületi 937/1 hrsz.-ú, 1070 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlanra. Mindkét ingatlanon kiépítésre került a víz- és csatornaközmű. A 937/1 hrsz.-ú ingatlan értéke 3 210 000 Ft, a 6672 hrsz.-ú ingatlan értéke 3 231 000 Ft, így 937/1 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa 21 000 Ft értékkülönbözetet fizet be az Önkormányzat költségvetési számlájára, az adásvételi szerződés aláírásakor.
 • A testület a „Dabasi strandfürdő területén IFJÚSÁGI SZÁLLÁSHELY kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította. Az eljárás nyertesének a Kosiba és Társa Bt.-t hirdette ki, a nyertes bruttó ajánlati ár 39 871 678 Ft.
 • A Képviselő-testület határozott arról, hogy Dabas Város Önkormányzata készfizető kezességet vállal az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás által felvett 10 000 000 Ft folyószámlahitelből a település lakosságszámának arányában. Az Önkormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy a hitel futamideje alatt az Önkormányzatra jutó törlesztőrészlet összegét és a hitel járulékait a többi fejlesztési kiadást megelőzően minden évben a költségvetés összeállításakor figyelembe veszi és jóváhagyja. A testület nyilatkozott arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és a jelen kezességvállalásból adódó kötelezettségeit figyelembe véve, nem esik az 1990. évi LXV. tv. 88. §. (2) bekezdésében meghatározott korlátozás alá.
 • A Képviselő-testület a 2010 decemberében megrendezendő Sportgála finanszírozására 200 000 Ft-ot biztosított a Kabinetiroda terhére. A testület zárt ülésen döntött a „Rászorultakért és Elesettekért Díj” adományozásáról, továbbá javaslatot tett Pest Megye Közgyűlése számára, „Az év sportolója Pest Megyében” díj kategóriáira.

dr. Kozák Beatrix
Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.