2020. szeptember 23. szerda
Tekla, Lina
Holnap: Gellért, Mercédesz napja lesz

Képviselő-testület

2010 július hónap

Dabas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. július 29-én rendes ülést tartott.
 • A testület elfogadta a helyi környezet védelméről és a köztisztaságról szóló 38/2004. (IX. 28.) sz. rendelet módosításáról szóló 32/ 2010. (VII. 29.) sz. rendeletet, mely 2010. szeptember 1-jén lép hatályba. A módosítás értelmében: A lakóingatlan előtti úttest mentén belvíz és csapadékvíz elvezetését célzó nyílt vagy fedett árkot kell létesíteni. Az építés kötelezettje a magántulajdonos, kivéve, ha az út építése vagy felújítása önkormányzati feladatként már tartalmazza az árok létesítését vagy felújítását. Az árok létesítésének kötelezettsége alól a Városüzemeltetési Osztály adhat felmentést. Az árok méretét, elhelyezkedését a Városüzemeltetési Osztály határozza meg. Meglévő árok önhatalmú megszüntetése bírság kiszabásával jár. A rendelet hatálybalépését követően 30 nap türelmi idő eltelte után kell kialakítani a közterületeken az árokrendszert.
 • A Képviselő-testület elfogadta az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló 33/ 2010. (VII. 29.) sz. rendeletet. A rendelet 2010. augusztus 1-jétől hatályos. Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete e rendeletével a megóvandó épített és természeti értékeit helyi védettség alá helyezte, a helyi védettség alá tartozó értékek jegyzéke a rendelet mellékletét képezi. A rendelet megtekinthető a város hivatalos weboldalán (ide kattintva).
 • A Képviselő-testület egyhangúlag meghosszabbította Zsolnai Máriának, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatójának vezetői megbízását 2010. augusztus 15-ig.
 • A Képviselő-testület jóváhagyta az általa fenntartott óvodák módosított nevelési programját és házirendjeit.
 • A testület jóváhagyta a Kossuth Lajos Általános Iskola módosított pedagógiai programját, illetve módosított intézményi minőségirányítási programját.
 • A testület engedélyezte a Gyóni Géza Általános Iskolában egy teljes (40 órás) matematika vagy matematika-angol tanári állás, illetve egy teljes (40 órás) karbantartói állás feltöltését, azzal a megkötéssel, hogy a 184/2010. (VI. 30.) sz. ÖK határozatban meghatározott alkalmazotti (pedagógus, illetve technikai) létszámot az intézmény nem lépheti túl.
 • A testület jóváhagyta a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium pedagógiai programjának, intézményi minőségirányítási programjának, házirendjének, szervezeti és működési szabályzatának módosítását.
 • A Képviselő-testület a Kossuth Zsuzsanna Sz a k képző Iskola és Kollégiumban a 2010/2011-es tanévtől engedélyezte a 2/12. D11. (Építészet szakmacsoport, kőműves szakma) osztályban a maximális osztálylétszám (35 fő) 10 %-kal való megemelését.
 • A Képviselő-testület a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által – a Batsányi J. u., Dózsa Gy. u., Ék u., Batsányi J. köz, Új utca felújítására – nyújtott 12 234 974 Ft támogatásból 1 018 702 Ft-ról lemondott. A testület a nem támogatott költségek fedezetére 1 783 611 Ft-ot biztosít, amelyből 1 018 703 Ft-ot az eredeti előirányzatból, a plusz 764 908 Ft-ot a fejlesztési céltartalékból
  (kötvény) fedez az Önkormányzat.
 • A Képviselő-testület a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által – a Viola u., Bem J. u., Szűk u. és Vásártér út felújítására - nyújtott 20 000 000 Ft támogatásból 2 178 503 Ft-ról lemondott, azzal, hogy a nem támogatott költségek fedezetére 1 886 909 Ft-ot biztosít az Önkormányzat, a költség fedezete az eredetileg tervezett önrész.
 • A Képviselő-testület a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által – a Halász M., Gödör, Kálvin J. és Harang út felújítására – nyújtott 7 980 171 Ft támogatásból 704 147 Ft-ról lemondott. A nem támogatott költségek fedezetére 736 250 Ft-ot biztosít az Önkormányzat, amelyből 703 976 Ft-ot az eredeti előirányzatból, a plusz 32 274 Ft-ot a fejlesztési céltartalékból (kötvény) fedez.
 • A testület elfogadta a telekmegosztásból kialakuló 4867/4 hrsz.-ú 523 m2 nagyságú út ingatlan tulajdonjogát a Hold utca részeként, 100 Ft-os vételárért. A testület módosította korábbi 79/2009. (III. 26.) számú határozatát, aszerint, hogy a 6 millió Ft-os vételárból 3 000 000 Ft-ot 2010. szeptember 30-ig, a fennmaradó 3 000 000 Ft-ot 2011. március 31-ig fizeti meg az Önkormányzat.
 • A testület nem járult hozzá a dabasi 2647 hrsz.-ú, 2370 Dabas, Ravasz László u. 4. szám alatti ingatlan megvásárlásához.
 • A Képviselő-testület a kerékpárok bérbeadásánál a szolgáltatás fenntartása, esetleges bővítése érdekében a térítési díjakat a következők szerint állapította meg: Letéti összeg: 5000 Ft , Óradíj: 300 Ft, Napidíj: 500 Ft
 • A testület az Országos Mentőszolgálat Alapítvány (1027 Budapest, Margit krt. 44.) részére nem nyújtott támogatást.
 • A testület egyetértett a „Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás” megalakulásával, a társulási megállapodás, aláírására felhatalmazta a polgármestert. A testület egyetértett továbbá a 2371 Dabas, Rákóczi u. 11. sz. alatti ingatlan zarándokszállássá történő átalakításával, és az Önkormányzat biztosítja az ingatlan ilyen célú használatát.
 • A testület engedélyezte az Internetes Bélyeggyűjtők Klubja (képviselő: Gelle Péter) részére Dabas város címerének és nevének használatát 100 darab emlékíven. Az egyesületnek a címer használatáért gyártási és forgalmazási díjat nem kell fizetnie. Az engedély érvényessége az engedélyezett mennyiség készletkifogyásáig szól.
 • A testület megbízta a GET ENERGY Kft.-t, hogy készítse el az Önkormányzat fogyasztási helyeire
  az elektromos számlák auditját, és járjon el a túlszámlázott összeg visszafizetése tárgyában.
 • A testület zárt ülésen szociális tárgyú fellebbezést bírált el, illetve döntött az „Év Dabasi Diákja” Díj középiskolai kategóriában történő adományozásáról.
Dr. Kozák Beatrix
Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.