2020. február 23. vasárnap
Alfréd, Mirtill
Holnap: Szökőnap napja lesz

Testületi hírek

2010 június hónap

A Képviselő-testület 2010. júniusban a következő döntéseket hozta:

 • A testület a Gyóni Lurkó Óvoda tornaszobával történő bővítésére kiírt közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította. Az eljárás nyertesének a PATINA BT-t (2373 Dabas, Kölcsey u. 6/A) hirdette ki. Az ellenszolgáltatás összege: 19 781 124 + 25% áfa, azaz bruttó 24 726 405 Ft.
 • A testület hozzájárult a dabasi 0418 hrsz.-ú, „Mánteleki Tó” megnevezésű ingatlan bérbeadás útján történő hasznosításához, illetve ahhoz, hogy a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba az ingatlan „Mánteleki Tó” néven kerüljön bejegyzésre.
 • A testület határozott arról, hogy a tavaszi áradások károsultjainak megsegítésére „Árvízkárosultaknak” elnevezésű elkülönített számlát nyit, melyen az adományozók által erre a célra szánt összeget gyűjti az Önkormányzat. A számlán összegyűlt adományok felhasználásáról 500 000 Ft-ig a polgármester, 500 000 Ft felett a Képviselő-testület dönt.
A Képviselő-testület 2010. június 24-én rendkívüliülést tartott, ahol a Dabas belváros rehabilitációs építési-kivitelezési munkák tárgyában indított közbeszerzési eljárás eredményességéről az alábbiak szerint határozott:
 • A Kossuth Lajos Általános Iskola magastetőráépítésére, fejlesztésére vonatkozó 5. részt eredménytelennek nyilvánította. Az eredménytelenség indoka [Kbt. 92. § c) pont], hogy egyik ajánlattevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett – az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetése szerint a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet bruttó összegben 171 682 164 Ft, a legkedvezőbb ajánlati ár pedig 211 948 973 Ft. A hiányzó pénzügyi forrást ajánlatkérő nem tudja biztosítani.
 • A testület a piaccsarnok építésére vonatkozó 6. részt eredménytelennek nyilvánította. Az eredménytelenség indoka [Kbt. 92. § c) pont], hogy egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett - az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot. Az adott részre rendelkezésre álló pénzügyi fedezet bruttó összegben 153 000 000 Ft, a legkedvezőbb ajánlati ár pedig 175 744 899 Ft. A hiányzó pénzügyi forrást ajánlatkérő nem tudja biztosítani.
 • A légkábeles telefonhálózat földkábeles kiváltására vonatkozó 9. részt eredménytelennek nyilvánította. Az eredménytelenség indoka [Kbt. 92. § a) pont] nem nyújtottak be ajánlatot. A testület felhatalmazta a polgármestert a döntések kihirdetésére, illetve arra, hogy a fenti eredménytelen részek vonatkozásában közösségi eljárásrendben hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytasson le, az ajánlati ár csökkentése érdekében, az 5–6. részek esetén valamennyi érvényes ajánlattevő meghívása, míg a 9. rész esetén 3 ajánlattevő meghívása mellett.
 • A testület a közbeszerzési eljárást az alábbi részek tekintetében eredményesnek nyilvánította, és az eljárás nyerteseit az alábbiak szerint hirdette ki:
  KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft., 4025 Debrecen, Széchenyi u. 46.
  • 1. rész: Szent István tér és Bartók Béla út tájépítészeti rendezése nettó ajánlati ár 187 922 000 Ft
  Pesti Építő és Faipari Zrt., 2141 Csömör, Sármány u. 3.
  • 2. rész: a Jubileumi Park fejlesztése nettó ajánlati ár: 40 065 084 Ft
  • 3. rész: a Bíróság – Földhivatal épületének homlokzatfelújítása nettó ajánlati ár 45 711 170 Ft
  • 4. rész: a Táncsics Mihály Gimnázium homlokzatfelújítása nettó ajánlati ár 38 857 037 Ft
  GOMÉP IPARI ÉS KERESKEDELMI Kft. 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 219.
  • 7. rész: az Úri Kaszinó (Kossuth Műv. Központ) felújítása nettó ajánlati ár 20 454 927 Ft
  GA MAGYARORSZÁG Kft., 2045 Törökbálint, Tópark u. 1/A
  • 8. rész: Elektromos közművek építése, kiváltása nettó ajánlati ár 82 817 122 Ft
  A fenti ajánlatok az adott rész tekintetében az összességében legelőnyösebb ajánlatok.
 • A testületi ülésen a képviselők megtekintették a Holcim Zrt. bemutatkozó előadását. A testület a Holcim Zrt. által, Dabas Város területén a 0766 hrsz.-ú ingatlanon Ellátó- és Logisztikai Központ létesítésével kapcsolatban az alábbiakról határozott:
  Az Önkormányzat a Helyi építési Szabályzat 3. §. 25) szerint támogatja a beruházást, illetve hozzájárul a HÉSZ 36. §. A Kh és a Kf jelű különleges építési övezet (kommunális hulladéklerakó és a fémhulladék-újrahasznosító, előkészítő területe) övezeti előírásainak módosításához, ill. az övezeti besorolás pontosításához.
 • A Képviselő-testület a Kossuth Művelődési Központ részére az elnyert pályázati támogatás terhére 2 db konténer raktár (815 000 Ft), 1 db fotónyomtató (130 000 Ft) és1 db hangszer (népi brácsa – 114 000 Ft) beszerzéséhez egyszeri beruházói jogkört engedélyezett.
 • A Képviselő-testület a 2. sz. Napköziotthonos Óvoda óvodavezetőjének (magasabb vezető) Kecskésné Harmincz Jolánt bízta meg 5 évre, illetménye bruttó 327 800 Ft.
 • A Képviselő-testület a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatójának (magasabb vezető) Baranyi Bélát bízta meg 5 évre, illetménye bruttó 301 200 Ft.
 • A Képviselő-testület a 2010/2011-es tanévtől a MÚZSÁK AMI-ben az alábbiak szerint határozta meg a térítési díj összegét:
  • egyéni képzésen oktatott művészeti ág (zeneművészeti ág) 22 000 Ft/év/tanuló
  • csoportos képzésen oktatott művészeti ág(ak) (képző- és iparművészet, festészet, tánc, színjáték) 12 000 Ft/év/tanuló
  A testület a 2010/2011-es tanévtől a MÚZSÁK AMI-ben az alábbiak szerint határozta meg a
  tandíj összegét:
  • egyéni képzésen oktatott művészeti ág (zeneművészeti ág) 117 000 Ft/év/tanuló (két vagy több tanszak esetén, 6 éven aluli és 22 év feletti tanulók esetén)
  • csoportos képzésen oktatott művészeti ág(ak) (képző- és iparművészet, festészet, tánc, színjáték) 40 000 Ft/év/tanuló két vagy több tanszak esetén, 6 éven aluli és 22 év feletti tanulók esetén)
 • A testület megbízta a Pilisi Parkerdő Zrt.-t faaprítékos fűtés létrehozásának költségelemzésére a Kossuth Lajos Általános Iskola és a Sportcsarnok vonatkozásában.
 • A testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat mezőgazdasági termelését 100 000 Ft-tal támogatta az általános tartalék terhére.
 • A testület hozzájárult ahhoz, hogy a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet az építés idejére igénybe vegye a felszabadult Erkel Ferenc úti óvoda épületét, rendelés céljára. Az átalakítások szükséges költségeit a rendelőintézet viseli.
 • A képviselők döntöt tek arról, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújtson be a Holcim Hungária Otthon Alapítvány részére bérlakás állomány növelése céljából. A testület felhatalmazza a Polgármestert annak a két ingatlannak a kiválasztására, melyen a bérlakások kialakításra kerülnek.
 • A testület határozatlan időre engedélyezte a Dabasi Nagycsaládosok Egyesülete (képviselő: Nagy Vilmos) részére a „Dabas” név felvételét és használatát.
 • A Képviselő-testület az árvízkárosultak megsegítésére az alábbi döntéseket hozta:
  • Csatlakozott az országos felajánlásokhoz, és az augusztus 20-i városi tűzijátékra szánt összeget felajánlotta az árvízkárosultak javára.
  • Engedélyezte a Köztisztviselők Napja reprezentációs költségei erejéig a hivatal dolgozóinak felajánlását.
  • Vállalta 22 gyermek és 2 felnőtt táboroztatását.
  A tavaszi áradások károsultjainak megsegítésére a Nemzeti ünnepek programjai szakfeladatról (augusztus 20-i tűzijáték) 300 000 Ft-ot, a Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények szakfeladatról (Köztisztviselők Napja reprezentációs költségei) a költségek levonása után fennmaradó összeget átcsoportosította, a számlán összegyűlt pénzből elsősorban építőanyag-vásárlással támogatja az árvízkárosultakat, és amennyiben szükséges, támogatja a táborozás költségeit is.
Dr. Kozák Beatrix
Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.
BŐVEBBEN ELFOGADOM