2020. szeptember 23. szerda
Tekla, Lina
Holnap: Gellért, Mercédesz napja lesz

Képviselő-testület

2010 április hónap

A Képviselő-testület 2010 áprilisában három rendkívüli ülést tartott.

Az április 12-i rendkívüli ülésen a testület

 • egyhangúlag eredményesnek nyilvánította Dabas Városban a zöldterületek gondozása tárgyában indult közbeszerzési eljárást. Az eljárás nyertesének Sikari Orbán egyéni vállalkozót hirdette ki. Az ellenszolgáltatás összege: 13 936 990 Ft+25% áfa, azaz bruttó 17 421 238 Ft.


A Képviselő-testület április 20-i rendkívüli ülésén

 • az új Bóbita Óvoda berendezésének tárgyában indult közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította. A testület az eljárás nyertesének az alábbi ajánlattevőket hirdette ki: HOR Zrt., ALEX FÉMBÚTOR Kft., BALÁZSDIÁK Kft., GARZON BÚTOR Kereskedelmi Kft., KALDI-KER Kft. A közbeszerzés részét képezi a bútorzat, játékok, sportszerek, iroda-, számítás- és híradástechnikai berendezések, udvari játékok és bútorok, könyv, CD-lemez, orvosi szoba felszerelése, lakástextília, akadálymentesítés, esélyegyenlőség eszközei és egyéb berendezési tárgyak beszerzése.

A Képviselő-testület április 23-i ülésén

 • a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet fejlesztéséhez szükséges eszközbeszerzés tárgyában indított közbeszerzési eljárás eredményességéről döntött. A közbeszerzési eljárás nyertesei: ARTMED Kft., Hoge Orvosi Műszer Kft. A sikeres közbeszerzés eszközei: sterilizálási eszközök, laboratóriumi berendezések, fizikoterápia és kúraszerű ellátás eszközei.
 • A testület a közbeszerzési eljárás diagnosztikai, orvosi műszerek beszerzésére irányuló részét eredménytelennek nyilvánította, mivel a Kbt. 92/A. § (2) bekezdése alapján az eljárás eredménytelen, mely szerint eredménytelen az eljárás, ha több ajánlatot nyújtottak be, de a benyújtott ajánlatok között csak egyetlen érvényes ajánlat van.

A Képviselő-testület 2010. április 28-án ülést tartott

 • ahol a jelenlévő 15 képviselő egyhangúlag jóváhagyta Dabas Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010. (II. 11.) számú rendeletének módosításáról szóló 19/2010. (IV. 28.) számú, illetve 2062010. (IV. 28.) számú rendeleteit.
 • A testület 20/ 2010. (IV. 28.) számú rendeletével módosította a gumikerekes kisvonat működéséről és térítési díjáról szóló 18/2009. (III. 26.) számú rendeletét.
 • A testület elfogadta az Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését és egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását.
 • A testület elfogadta az Állami Számvevőszék 2010. évi átfogó ellenőrzéséről készült számvevői jelentést és intézkedési tervet. A testület jóváhagyta továbbá a Dabas Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál és intézményeinél a 2009. évben végzett intézményi ellenőrzésekről szóló beszámolót.
 • A Képviselő-testület döntött a 2. sz. Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosításáról. Az alapító okirat módosítása az új Bóbita Óvoda felépítése miatt vált szükségessé.
 • A testület engedélyezte a 3. sz. Napköziotthonos Óvodában egy fűtő-karbantartói állás betöltését azzal, hogy az álláshelyet az intézményi rehabilitációs hozzájárulás enyhítése érdekében csökkentett munkaképességű munkavállalóval töltsék fel.
 • A testület támogatta, hogy a Munkaerő-piaci Alap Képzési alaprész 2010. évi decentralizált keretének felhasználására kiírt pályázatán az Országközepe TISZK a pályázati témák közül a hiányszakmák gyakorlati képzéseinek támogatására irányuló „A régióban megállapított, a gazdaság által igényelt szakképesítések és hiány-szakképesítések gyakorlati képzésének támogatása, a szükséges eszközrendszerek korszerűsítése, bővítése” c. pályázati témát megjelölve készítse el pályázatát.
 • A képviselők elfogadták továbbá az Országközepe Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodásának módosítását.
 • A testület engedélyezte 38 millió forint erejéig visszatérítendő támogatás nyújtását a Szakképző Központ Nonprofit Kft. részére – a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész 2010. évi decentralizált regionális keretéből finanszírozandó, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló eszközök beszerzésére kiírt pályázat utólag finanszírozott támogatás megelőlegezése miatt. A testület a visszatérítendő támogatás legkésőbbi visszafizetési határidejét 2010. december 31-ben határozta meg.
 • A képviselők döntöttek arról, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező 7118 hrsz.-ú utat Egyház köznek nevezik el.
 • A testület határozott arról, hogy előzetes egyeztetést követően térítésmentesen bocsátja a „Kisdabasért” Egyesület rendelkezésére a dabasi Vásárteret különféle szórakoztató programok megrendezése céljából.
 • A testület a Dabas város közvilágítási energiabeszerzés tárgyában beérkezett javaslattétel alapján döntött arról, hogy megbízza a Sourcing Hungary Kft.-t (1138 Budapest, Túróc u. 1.) az energiabeszerzés elektronikus árlejtés lefolytatására.
 • A testület határozott arról, hogy az új Bóbita Óvoda eszközbeszerzése tárgyában az ALEX FÉMBÚTOR Kft. (2072 Zsámbék, Magyar u. 21–23.) ajánlattevő ajánlata a 4. rész tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelen, mert a T-13-as tétel vonatkozásában megajánlott projektor nem felel meg a műszaki specifikációban foglalt feltételeknek.
 • A Képviselő-testület az eljárás nyertesének a 4. rész vonatkozásában (Iroda-, Számítás- és Híradástechnika beszerzése) a Fulltec Computer Kft. (1196 Budapest, Jhán F. u. 226) ajánlattevőt hirdette ki, a korábban kihirdetett Alex Fémbútor Kft.-vel szemben. Az ajánlati ár nettó 1 878 300 Ft + áfa.
 • A testület határozott arról, hogy a városközpont építésének idejére Dabas Város területén – ideiglenesen, a Városháza helyett 2010. május 1. és június 30. között három esküvői helyszínt jelöl ki: 1. a Kossuth Művelődési Központ , 2. a gyóni Halász Móricz-kúria és parkja, 3. a Sári Faluház és parkja
 • A testület Dabas Város területén ideiglenesen 2010. július 1. és december 31. között két esküvői helyszínt jelöl ki: 1. a gyóni Halász Móricz-kúria és parkja, 2. a Sári Faluház és parkja. A városközpont felújításáig a Városháza épülete továbbra is igénybe vehető.
 • A Képviselő-testület az Oktatási és Kulturális Bizottság bizottsági keretösszege terhére 50 000 Ft-tal támogatja a KAIROS Mentálhigiénés Alapítvány (2370 Dabas, Bartók B. u. 46. a. ép. 1/10.) által családi napközi szolgáltatás szakmai és lakossági elismertetésének megvalósítására benyújtott pályázatot.
 • A testület nem támogatta a Cigány Kisebbségi Önkormányzat (CKÖ) mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos kérelmét. A képviselők a CKÖ részére 83 735 Ft visszatérítendő támogatást nyújtásáról döntöttek, melynek fedezete a CKÖ részére érkező feladatalapú támogatás. A testület a visszatérítés határidejét 2010. szeptember 30-ban határozta meg.
 • A testület a Pest Megyei Romák Regionális Jogvédő és Foglalkoztatási Alapítvány részére a 40/2010. (III. 03.) számú határozattal megállapított 480 000 Ft összegű visszatérítendő támogatás visszatérítési határidejét 2010. július 31-re módosította.

Dr. Kozák Beatrix

Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.