2018. április 24. kedd
György, Debóra
Holnap: Márk, Márkó, Márkus napja lesz

Slider testvervarosi

ISMERTETŐK

„TESTVÉR-TELEPÜLÉSI PROGRAMOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK”

PROGRAMISMERTETŐ

A Bethlen Gábor Alap 1.9 millió forintos támogatásával 15 dabasi és 15 zentai fiatal utazhat Barótra, ahol a helyi fiatalokkal közösen vehetnek részt különböző programokon.

A dabasi fiatalok kiválasztásában Dabas Város Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzata, a zentaiakéban pedig a helyi önkormányzat működik közre. Az erdővidékieket Pájer György, az unitárius közösség ifjúsági vezetője toborozza.
 
A találkozó időpontja: 2017. július 10-15.

 

I.    Részletes szakmai projektterv
A projekt célja, hogy a dabasi és zentai fiatalok minél jobban megismerkedjenek egymással, Zenta községgel, illetve leginkább Baróttal és környékével. A dabasi fiatalok Zentára érkezésük után megebédelnek, majd megtekintik a Kilátót, a közelben lévő Múzeumot, és a rakparton végigsétálva a zentai csata helyszínét. Ez mind a 320 éves csatával kapcsolatos történelmi út lesz. Az esti órákban egy színházi vagy egy művelődési produkciót tekintenek meg. Másnap továbbutaznak Barótra, ahol a három település fiataljai bemutatják egymásnak a saját településeiket. A cél, hogy a kirándulások, beszélgetések, egyéb közös tevékenységek során fedezzék fel a nyelvi azonosság, a közös történelmi, kulturális és gazdasági múlt nyújtotta lehetőségeket a jelenre és jövőre nézve. Ezen törekvések elérését elsősorban helyi szakemberek végzik. Többek között Demeter László, az Erdővidék Múzeum igazgatója, Lőrincz Sándor pedagógus, Demeter Zoltán, az Elveszett Világ Egyesület elnökhelyettese, Pájer György unitárius ifjúsági vezető.

II.    Tevékenység(ek) futamidő szerint
1.Tervezett találkozó meghirdetése Dabason, Zentán és Baróton.
Helyszínek: Dabas, Zenta
Időpont: 2017.06.08-2017.06.19.
2. Résztvevők kiválasztása.
Helyszínek: Dabas, Zenta
Időpont: 2017.06.23-2017.06.26.
3. Résztvevők felkészítése
Helyszínek: Dabas, Zenta, Barót
Időpont: 2017.07.03-2017.07.05.
4. Dabas és Zenta fiataljainak találkozása Zentán.
Helyszín: Zenta
Időpont: 2017.07.10-2017.07.11.
5. Dabas, Zenta és Barót fiataljainak találkozása Baróton.
Helyszín: Barót
Időpont: 2017.07.11-2017.07.15.
6. Szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elkészítése.
Helyszín: Dabas
Időpont: 2017.07.24-2017.09.30.

III.    A pályázó programhoz/projekthez kapcsolódó tapasztalatok ismertetése
A projekt megvalósítása során három különböző státuszú országból, eltérő földrajzi adottságokkal és fejlettségi szintű besorolással rendelkező településről van szó. A Duna-Tisza-közi dabasiak a schengeni övezethez tartozó Magyarországon, a Tisza-parti zentaiak az uniós csatlakozás előtt álló Szerbiában, az erdővidéki barótiak az uniós tag, de még a schengeni övezethez nem tartozó Romániában élnek. Ezen különbözőségek teszik különösen is érdekessé kapcsolatainkat. Dabasnak mindkét településsel évek óta létezik testvérvárosi együttműködése, melynek eredményeként számos közös program született: ifjúsági nagyköveti rendszert alakítottunk ki, melynek során fiatalok képviselték városainkat a másik településén. Egymás önkormányzati és civil rendezvényein rendszeresen részt veszünk, ezeken kulturális, sport és egyéb területen képviseltetjük magunkat. A "Határtalanul" program keretében - a pályázat meghirdetésétől kezdve - általános és középiskolás diákjaink minden évben elutaznak egy-egy hétre Barótra, ahol a helyi iskolákkal közös programokon vesznek részt. Önkormányzati szervezésben és támogatással hivatali és egészségügyi dolgozók, pedagógusok, vállalkozók, önkormányzati dolgozók voltak tapasztalatcserén, főleg Baróton. Hasonló program keretében az idén óvónők, valamint egészségügyi és szociális dolgozók látogatják meg egymást. Egymás városnapi rendezvényein szintén rendszeresen képviseltetjük településeinket. Dabas Város önkormányzata évente pénzügyi támogatást nyújt a testvérvárosi civil szervezetek működéséhez, segíti a külhoni gyerekek magyarországi nyaraltatását, kulturális programjaik bemutatását. A zentai fiatal művészek produkciói mindig nagy sikert aratnak a dabasi közönségnél. Ennek elismeréseként megkapták Dabas Város Önkormányzatának az "Év rendezvénye"díját. A dabasi pedagógusok a zentai Színházban tartották pedagógusnapi rendezvényüket.

IV.    Vázolja a projekt számszerűsíthető eredményeit
A programban közvetlenül mindhárom településről 15-15-15 fő vesz részt, azonban közvetett módon természetesen jóval több érintettje van. A két vendégvárosból érkező fiatal számos helyi rendezvényen, kiránduláson vesz részt. A kirándulások a vajdasági Zentán, majd túlnyomórészt Erdővidéken zajlanak, de Kovászna megye mellett, eljutnak Hargita megye nevezetes helyeire is: Baróton ellátogatnak az Erdővidék Múzeumába, katolikus, református és unitárius közösségekhez, Kisbaconban a Benedek Elek Emlékházba, a ma is működő Vízimalomhoz, Vargyason bútorfestőkhöz, a helyi unitárius ifjúsági szervezethez, lovaskocsival végigmennek a Vargyas-völgyén, felmennek az Orbán Balázs-barlanghoz, megnézik a mész- és szénégetők boksáit. Köpecen megtekintik a református templom kazettás, festett famennyezetét, az "Év fája Romániában" címét elnyert szilfát és az 1848/49-es emlékművet. Kirándulnak a Szent Anna-tóhoz, a Mohos-láphoz, az Apor lyányok feredőjéhez és a Bálványos-várhoz. A dabasiak és zentaiak megtanulják a "kalákát", melynek során, erdővidéki családoknak nyújthatnak segítséget. Esténként közös programokon vesznek részt a helyi fiatalokkal: közös sütögetések, sportversenyek, táncház, diszkó. Mint látható, több tucat, az idegenforgalomban, a hagyományőrzésben, különböző mesterségekben kisközösségekben, civil szervezetekben résztvevő válik érintettjévé a programnak.

V.     Kommunikációs terv

Miután mindhárom település rendelkezik többféle kommunikációs csatornával, azokat szeretnénk felhasználni a program bemutatására. Ilyen lehetőségek: a városok hon- és facebook lapjai, helyi elektronikus és írott sajtók, helyi és regionális televíziók és rádiók. Dabason: Dabas Televízió, MAG Televízió, Rádió Dabas, Dabasi Újság. Baróton: Erdővidék Televízió, Erdővidéki Hírlap, Háromszék. Zentán: Vajdasági Televízió, Hét Nap (Bánáti Újság), Szabadkai Napló, FOX Rádió Zenta.

VI.    További testvér-települési partnerek adatai

 • Besztercebánya Város Önkormányzata (Mesta Banská Bystrica)/Szlovákia 97401 Banská Bystrica, Ceskoslovenskej armády 26./e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát./Jan Nosko polgármester Szemet Község (Obec Kalinkovo)/Szlovákia 90043
 • Kalinkovo 211/e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát./Stefan Bozik polgármester
 • Munkács Város Önkormányzata (Ukrajna, 89600 Munkács, Puskin u. 2./Andrij Baloga polgármester

 

Letölthető támogatási szerződés:
letoltes ikon pdf01
Print Friendly, PDF & Email

„TESTVÉR-TELEPÜLÉSI PROGRAMOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK”
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

„TESTVÉR-TELEPÜLÉSI PROGRAMOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK”

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2017. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzat terhére az alábbiak szerint:

1. A pályázat célja:
Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudata megerősítésének támogatása a testvér-települési együttműködések erősítése útján.

2. A pályázati felhívás tárgya:

Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései közötti magyar-magyar kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó testvér-települési programok és együttműködések támogatása. Ezen belül:

 • meglévő együttműködések kölcsönös fejlesztése magyarországi önkormányzatok és Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria önkormányzatai között,
 • a tapasztalatcsere, a tudás és a legjobb gyakorlatok átadása,
 • a magyar történelemhez kapcsolódó események és a nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódó közösen megvalósítandó programok támogatása,
 • a testvér-településeken működő oktatási és nevelési intézmények együttműködésének támogatása, a kulturális örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző tevékenységek megvalósítása
 • új testvér-települési kapcsolatok kiépítése.
3. Támogatható kiadások:
 • A programok lebonyolításának költségei (programokhoz kapcsolódó anyagbeszerzés, szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai)
4. Nem támogatható kiadások:
 • egyéb személyi juttatások (prémium, végkielégítés)
 • ingatlan- és gépjárművásárlás
 • jövedéki termékek (alkohol, dohányárú, stb.)
 • késedelmi kamat, bírság
 • vis maior támogatások
 • adótartozások, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozások (a továbbiakban együtt: köztartozások)
5. Pályázásra jogosultak köre:
A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 1. §-ának rendelkezései szerint pályázatot nyújthat be:
 • magyarországi települési és megyei önkormányzatok
6. Partnerek száma: A pályázatban be kell mutatni, hogy mely (legalább egy) határon túli településsel együttműködve kívánja a pályázó a megpályázott programot megvalósítani.

7. A megvalósítandó programok helyszíne: a tevékenységeket a programban/projektben részt vevő országok (Magyarország, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria) valamelyikében kell megvalósítani.

8. Nem részesülhetnek támogatásban:

 • 8.1. azok az önkormányzatok, amelyek az adott pályázat megjelentetését megelőzően az Alap vagy a határon túli magyarok támogatását szolgáló bármely fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt pályázatokban valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltattak, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használtak fel, illetve az elnyert pályázat alapján kötött szerződést - nekik felróható okból - maradéktalanul nem teljesítették (ide értve azt is, hogy elszámolási kötelezettségének nem tett eleget), vagy amelyek a céljelleggel nyújtott támogatást nem a rendeltetésének megfelelően használták fel, és az ebből eredő visszafizetési kötelezettségnek nem tettek eleget, valamint amelyek a pénzügyi támogatás felhasználásával kapcsolatosan előírt elszámolási vagy számadási kötelezettség teljesítésekor valótlan tartalmú nyilatkozatot tettek, illetőleg valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított okiratot használtak fel,
 • 8.2. azok a magyarországi önkormányzatok, amelyek nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
 • 8.3. azok az önkormányzatok, amelyek ellen adósságrendezési eljárás van folyamatban,
 • 8.4. azok az önkormányzatok, amelyek vezető tisztségviselője olyan szervezetnél töltött be - a pályázat benyújtását megelőző 2 éven belül - vezető tisztséget, amely szervezettel szemben a 8.1 - 8.3. pontban meghatározott kizáró ok valamelyike fennáll.
9. Igényelhető támogatás:
 • 9.1. Az egy pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege 500.000 forinttól 2.500.000 forintig terjedhet.
 • 9.2. A teljes támogatási keretösszeg 200.000.000 Ft, melyről a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján, a Kollégium javaslatát figyelembe véve a Bethlen Gábor Alap Bizottsága dönt.
 • 9.3. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, melyet egy összegben folyósít a Támogató.
 • 9.4. A finanszírozás módja: 100%-os támogatási előleg nyújtása utólagos beszámolási kötelezettséggel.
 • 9.5. A BGA Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy azon pályázók esetében, akik beszámolási illetve hiánypótlási kötelezettségüknek késedelmesen tesznek eleget, támogatási előleget nem biztosít, hanem a támogatás utalására a projekt/program megvalósulását követően benyújtott és elfogadott beszámoló alapján kerül sor.
 • 9.6. Maximális támogatási intenzitás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
 • 9.7. A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.
10. A pályázat megvalósítási paraméterei:
 • 10.1. Megvalósítási időszak: 2017. május 1. – 2018. április 30.
 • 10.2. A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2017. március 1.
 • 10.3. Benyújtási határidő: 2017. március 31., 14.00 óra (közép-európai idő szerint).
 • 10.4. Elszámolási határidő: a támogatottnak a program/projekt megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2018. május 30-ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR) segítségével.
11. A pályázat benyújtásának formája:
A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a NIR online felületén, a https://nir.bgazrt.hu oldalon vagy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapjáról (http://bgazrt.hu).

A pályázati csomag elemei:

 • pályázati felhívás;
 • pályázati (elektronikus) adatlap és mellékletei;
 • 2017. évi Pályázati és elszámolási útmutató;
 • Általános Szerződési Feltételek.
12. Pályázat benyújtásához szükséges adatok, dokumentumok, a pályázat formai követelményei:

12.1. PÁLYÁZATI ADATLAP
A NIR rendszerben kitöltött és beadott pályázati adatlap. Az adatlap részeként kerülnek feltöltésre a pályázat mellékletei. Több oldalas melléklet feltöltésére egy fájlba foglalva van lehetőség, oldalanként nincs rá mód!

Csatolandó mellékletek:
Korábbi években a Bethlen Gábor Alapból támogatást nyert pályázók egy melléklet benyújtásával pályázhatnak:

 • nyilatkozat arról, hogy a pályázatban megadott információk, a benyújtott mellékletek valódiak és hitelesek (a NIR-ből és az Alapkezelő honlapjáról letölthető a Nyilatkozat szövege)
 • együttműködési megállapodás
A Bethlen Gábor Alapból korábbi években támogatást nyert pályázók esetén az aláírás és a pénzforgalmi számlaszám igazolást az Alapkezelő illeszti a pályázatokhoz, melyet a pályázat kitöltésekor ellenőrizni szükséges. Amennyiben a szervezetben bekövetkezett változások indokolják, a mellékletet kérjük frissíteni!

Azon pályázóknak, akik a Bethlen Gábor Alapból a korábbi években nem részesültek támogatásban, az alábbi dokumentumokat szükséges feltölteniük az elektronikus pályázati adatlap mellékleteként a NIR-be:

12.2. ALÁÍRÁS IGAZOLÁS
A pályázatban törvényes képviselőként megjelölt azon személy pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintája (aláírási címpéldány vagy banki karton), aki a Nyilatkozat c. mellékletet aláírja illetve nyertes pályázat esetén szerződést köt az Alapkezelővel.

12.3. PÉNZFORGALMI SZÁMLASZÁM IGAZOLÁS
(banki igazolás), minden számlára vonatkozóan.

12.4 NYILATKOZAT
Nyilatkozat arról, hogy a pályázatban megadott információk, a benyújtott mellékletek valódiak és hitelesek. A melléklethez használt sablon a NIR-ben elérhető illetve a bgazrt.hu oldalról letölthető. A Nyilatkozatot szkennelve fel kell tölteni a pályázathoz és egy eredeti példányt legkésőbb 2017. március 31-ig regisztrált küldeményként postázni szükséges az Alapkezelőhöz. A nyilatkozatot az önkormányzat törvényes képviseletére jogosult személy írja alá. Az aláíró személy képviseleti jogosultságát arra alkalmas dokumentummal igazolni kell. Amennyiben a törvényes képviselő akadályoztatva van, Meghatalmazás feltöltése is szükséges a pályázat érvényességéhez!

12.5 MEGHATALMAZÁS
Amennyiben a Nyilatkozatot nem a törvényes képviselő írja alá, úgy a nyilatkozattevő(k) meghatalmazásának feltöltése szükséges. A melléklethez használható sablon a NIR-ben elérhető illetve a bgazrt.hu oldalról a pályázati dokumentációból letölthető. Meghatalmazás esetén mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott aláírási igazolását csatolni szükséges.

12.6 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS ÉS/VAGY TESTÜLETI DÖNTÉS SZÁNDÉKNYILATKOZATTAL
A határon túli partnerrel kötött testvér-települési megállapodás, újonnan létesítendő testvér-települési kapcsolat esetén az együttműködésre vonatkozó magyarországi képviselőtestületi döntés feltöltése szükséges kiegészítve a határon túli település/települések testvér-települési kapcsolatok kialakítására vonatkozó szándéknyilatkozatával.

13. Hiánypótlás:
Hiányosan és/vagy nem megfelelően kitöltött, de minden mellékletet tartalmazó pályázat esetén a hiányosság rendezésére a pályázónak egyszeri lehetősége van, melyre az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított legfeljebb 15 naptári nap áll rendelkezésre.

14. A pályázat érvénytelensége:

 • 14.1. a pályázó a pályázatot nem a felhívásban közzétett tárgyban nyújtotta be;
 • 14.2. a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat adott meg;
 • 14.3. a pályázó a kötelezően benyújtandó mellékleteket nem csatolta;
 • 14.4. a pályázó határidőre nem tett eleget vagy nem megfelelően tett eleget a hiánypótlási felszólításnak;
15. A pályázatok elbírálásának szempontjai:

15.1. Tartalmi értékelés szempontjai:

 

 • A pályázatban foglaltak megfelelnek a pályázati felhívás alapvető célkitűzésének, a testvér-települési együttműködések erősítését szolgálja, a megvalósítandó program/projekt hozzájárul a partnerség megerősítéséhez;
 • A megvalósítandó program a testvér-településeken élő polgárok széles rétegei számára biztosít találkozási alkalmat;
 • A pályázat kellően kidolgozott, felépítése logikus, elemei között követhető tartalmi összefüggés van.
15.2. Pénzügyi értékelési szempontok:
 • A szöveges indoklás alátámasztja a részletes költségtáblázatban tervezett összegeket;
 • A tervezett kiadási költségsorok a program/projekt megvalósításához indokoltak és összhangban vannak a vállalt szakmai feladatokkal;
 • A vállalt szakmai feladatok és a szöveges indoklás alátámasztják a tervezett költségek mértékét.
A pályázatok végső beadási határidejét követő 90 napon belül a Bizottság dönt a pályázatokról, melyről a pályázók a Bizottság döntését követő 8 napon belül elektronikus levél formájában értesítést kapnak.

16. Szerződéskötés:
A nyertes pályázókkal az Alapkezelő támogatási szerződést köt. A költségvetési támogatás felhasználásának szabályait és a szerződéskötés részletes feltételeit, illetve dokumentumait a 2017. évi Pályázati és elszámolási útmutató és az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. Amennyiben a pályázó nem felel meg a 2017. évi Pályázati és elszámolási útmutatóban meghatározott követelményeknek, úgy a szerződéskötési ajánlat hatályát veszti. A pályázónak hiányosan vagy hibásan beküldött dokumentáció esetében egy alkalommal van lehetősége hiánypótlásra.

17. A támogatási szerződés megszegésének következményei:

 • 17.1. Amennyiben a támogatott a támogatási összeget a szerződésben meghatározott céltól eltérően használja fel, vagy egyéb, a támogatással kapcsolatos fontos kötelezettségét nem teljesíti, a támogató jogosult a szerződéstől elállni, azt azonnali hatállyal felmondani és a szerződésszegés következményeit alkalmazni
 • 17.2. A támogatott szerződésszegése esetén köteles a támogatási összeget részben vagy egészben visszautalni. A jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét a támogatott az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53/A § (2) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a határon túli költségvetési támogatásokról szóló 98/2012. (V.15.) Korm. rendelet szerinti ügyleti - késedelem esetén késedelmi - kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni az Államháztartási törvény 53/A § (2) bekezdésében meghatározott ügyleti, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni. Az Alapkezelő a teljesítés érdekében a szerződéskötés feltételeként pénzkövetelési biztosítékot határozhat meg.
 • 17.3. A támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, vagy az attól való elállás esetén visszafizetendő költségvetési támogatás visszakövetelése céljából a Támogató biztosítékot köthet ki. A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó részletes szabályokat az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.
 • 17.4. A támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzésekre és adatszolgáltatási kötelezettségekre vonatkozó részletes tájékoztatást az Általános Szerződési Feltétek tartalmazzák.

18. Adatvédelmi hozzájárulás
A pályázat beadásával a pályázó egyben hozzájárul, hogy az alábbi adatainak és a támogatói döntés tartalmának az Alapkezelő internetes honlapján való nyilvános közzétételéhez, kezeléséhez, valamint a Kincstári Monitoring Rendszerben való közzé teléhez.
 • a pályázó neve,
 • lakcíme vagy székhelye,
 • a pályázat Bga tv. szerinti jogcíme,
 • a pályázott összeg,
 • a pályázatról szóló döntés,
 • a támogatási összeg,
 • a támogatás formája, kategóriája, intenzitása,
 • a támogatás futamideje,
 • az elszámolás (közbenső elszámolás) határideje,
 • az elszámolás időpontja,
A Pályázó felelősséget vállal arra, hogy az általa benyújtásra kerülő bármilyen nemű dokumentáció - az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, továbbá az érintettre irányadó személyes joga alapján - nem sérti senki személyiségi jogait és a Pályázó rendelkezik mindazon beleegyezéssel, engedéllyel, amely e jogokkal bíró személyektől beszerezhető. Az ezek esetleges hiányából származó következmények teljes mértékben a Pályázót terhelik.

19. Kifogás, jogorvoslat

A Támogatott által a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, az érvénytelenségi, vagy kizárási támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozóan kifogásnak, egyéb jogorvoslatnak helye nincs.

További információk az Alapkezelő honlapján – http://bgazrt.hu
- a 2017. évi Pályázati és elszámolási útmutató címszó alatt találhatóak.

 

Letölthető pályázati kiírás:
letoltes ikon pdf01

Letölthető döntési értesítő:
letoltes ikon pdf01
Print Friendly, PDF & Email

„TESTVÉR-TELEPÜLÉSI PROGRAMOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK”
Utaslista
2017. JÚLIUS 10-15.
Dabas-Zenta-Barót
  Barót
1. Pájer György
  Dabas
2. Trivál Imelda
3. Osváth Balázs
4. Sepsi Gábor Róbert
5. Talapka István
6. Surman Lili
7. Surman Kata
8. Jurácsik Hajnalka
9. Pásztor Sára
10. Csonka Márton
11. Faragó Ádám
12. Pásztor Zalán
13. Árva Tamás
14. Kőszegi Zoltán
15. Mátyus Dániel
16. Pokornyik Lilla
17. Szűcs Petra
  Zenta
18. Gyorgyevics Anikó
19. Vastag Tímea
20. Könyves Regina
21. Juhász Katalin
22. Gója Henrietta
23. Bozin Vladimir
24. Mészáros Sámuel
25. Tóth Bojnik Tibor
26. Abonyi Zsóka
27. Pósa Dorka
28. Szabó Ledenyi Nikolett
29. Nagy Kinga
30. Szögi Evelin
31. Szögi Roland
32. Orcsik Henrietta
33. Tóth Teodóra

Utibeszámolók:
Gyorgyevics Anikó tanárnő beszámolója Zenta:

Váratlanul kértek fel arra, hogy kísérjem el a zentai középiskolások kitüntetett csoportját Barótra. Bevallom, eleinte kissé megijedtem a feladattól, még morogtam is miatta.... Talán azért vállaltam csak el, mert régi vágyam volt Erdélybe menni.

Aztán megismertelek titeket, előbb a zenta környékieket, aztán a dabasiakat is szép lassan. Rácsodálkoztam arra, mennyire megszerettétek egymást. Mikor Zentán sétáltunk, még elkülönült egymástól a két csoport. Mire hazajöttünk, egységessé váltunk. Nagy élmény volt megtapasztalni a székely emberek segítőkészségét, nagy tudását, hitét és kitartását. Nagy öröm volt találkozni olyanokkal, akik igazán elköteleződtek valami mellett. Leírhtatatlan hálát érzek emiatt.

A másik, ami igencsak megfogott a nyelv szépsége.... Ahogy összehasonlítottuk a mi vajdasági nyelvünket a ti baróti, vagy dabasi magyarotokkal. Annyira szép és ízletes a székely nyelv...
Amit leginkább meg kell tanulnunk tőletek az az, hogy dicsérjük, és szépnek lássuk szülőföldünket. Csak akkor tudunk másokat kíváncsivá tenni, ha érződik rajtunk a ragaszkodás, szeretet a városunkhoz, falunkhoz.
Talán ezek a legfontosabb dolgok, amiket Baróton tapasztaltam.
Minden más, amit láttam, kipróbáltam, megkóstoltam, csak ráadás, vagy ahogyan nálunk mondanánk, grátisz.

Orcsik Henrietta – zentai diák:

Óriási kalandvággyal jelentkeztem a kirándulásra, egy percig sem kételkedtem a döntésemben, még annak ellenère sem, hogy igen csekély információval rendelkeztünk, és utólag elmondhatom, hogy nem is volt mitől tartanom, mert nagyon jó kezekbe kerültünk. A pár nap alatt rengeteg, számomra új dolgot kipróbáltunk, tapasztaltunk, de mégis a látottak nyomába sem érhetnek azok az èrzések, amelyek felszínre törtek. Nagyon règ voltam ennyire boldog, amit ennek a kis társaságnak köszönhetek, elfeledtettek minden gondot, és mintha csak álmodtunk volna, olyan szabadok voltunk. És hazaèrve- felébredve, mesélem a történteket, hogy néha együtt áztunk és fáztunk, de minket nem èrdekelt, mert minden más fontosabb volt, hogy a szekerezés és túrázás utáni fáradtság büszkeséggel és örömmel párosult, és hogy a pénteki nap mi olyan dolgokat tettünk, ami elismerés, és egy kicsikét mindannyian többnek érezhetjük magunk. De rá kell jönnöm hogy másoknak ezek csak szavak és történetek, nekünk viszont sokkal többet jelentenek, és bízom benne hogy az elmékek mindig összekötnek majd minket, és minél hamarabb, minél többször, újra és újra találkozhatunk majd:)
U.i. az estéket sem feledem

Nagy Kinga – zentai diák:

A tavalyi erdélyi osztálykirándulásom után boldogan fogadtam el a meghívást erre a kirándulásra, és izgatottan vártam.
A társaság gyorsan összeszokott és már az első, Zentán töltött esténket is együtt töltöttünk, majd a következő napokon még szorosabbra fűztük ezt a barátságot.

Habár a programról előre nem sokat tudtunk, mégis bizakodtam, hogy eseménydús és élvezetes lesz - és így is történt.
Kicsit ki is fáradtunk a sok program közben a kirándulás végére, de teljesen megérte, a rengeteg gyönyörű táj, szépen megmunkált bútor és finom étel mind csodás volt.
Az erdővidéki kultúra és a kaláka hagyományának megismerése számomra új, egyben felejthetetlen élmény volt.
Erdővidék természeti csodái és kulturális örökségei egyaránt maradandó nyomot hagytak a szívemben.
 
Szűcs Petra- dabasi diák:

Ez az én néhány mondatom:
A dabasi Diákönkormányzat szervezésében feledhetetlen hetet töltöttünk együtt a zentai diákokkal Erdélyben. Az első napot Zentán töltöttük, ahol a várost felülről, a kilátóból tekinthettük meg, majd a Duna-parton sétáltunk. Kedden tovább indultunk Dabas testvértelepülésére, Barótra. Ilyenkor a dabasi és zentai diákok között már oldott hangulatú beszélgetés folyt. Barót és környékének felfedezését mi, dabasiak már ismerősként tekinthettük meg, hiszen hetedikesként a Határtalanul program keretében már jártunk itt. Egyik nap a Kalákatáboron vettünk részt, ami által a rászorulókon segíthettünk.

A beszélgetések, kirándulások és vidám esti programok során megismerhettük egymást. Szombat este fáradtan, de sok-sok élménnyel gazdagodva értünk haza.


Surman-Kata, Surman Lili- dabasi diákok:

Nagyon örültünk, hogy idén is eljutottunk Barótra. Nagyszerű élmény volt újra végigjárni, meglátogatni a már ismert helyeket. Az érzés mégis más volt, hiszen kicsit érettebben és egy másik közösséggel látogattuk meg a nevezetességeket. Új barátokat is szereztünk. A programok közül a fánksütés nyújtotta a legnagyobb élményt. Eta néni megmutatta a fánkkészítés minden csínját és bínját. Az eredmény közel 300 db fánk lett, mely az esti vacsora desszertjeként szolgált. Köszönjük a lehetőséget Dabas városnak és Pájer Gyurinak.

Lili és Kata


Faragó Ádám- dabasi diák (Az év dabasi diákja):

Nagyon örültem, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy újból eljuthassak Erdélybe a 7. osztályos kirándulás után. Kicsit kételkedtem benne, hogy szinte semmit sem tudunk a programokról, de visszagondolva nagyon jó kis hét volt! Ugyan már egyszer voltam, de még százszor és ezerszer is visszamennék. Itt elfeledtem minden stresszt, minden gondot, itt egyszerűen csak kikapcsolódtam. Nem tudok elég köszönetet mondani. Nagyon boldog vagyok hogy még egyszer elmehettem. Remélem még lesz pár lehetőség ugyan ilyen kirándulásra!


Gója Henrietta -  zentai diák:

Amikor én kézhez kaptam ezt a kirándulást, az előző tapasztalataimra hagyatkoztam és arra gondoltam hogy jó móka lesz. Erdélybe menni mindig jó móka. Arra nem számítottam hogy ilyen jó társaság lesz mellé  ez a két legfontosabb kellék ahhoz hogy mindenki feltétlenül jól érezze magát.  eleinte féltem egy kicsit, mivel a program tudta nélkül kicsit megijedtem hogy mi lesz velünk, de a végén minden rendben volt, aminek nagyon örültem.  mindenki nagyon közvetlen és barátságos volt, és a kirándulás végére már egy csapat búcsúzott egymástól.

 
Print Friendly, PDF & Email

 

 
2.    Erdővidéki Hírlap 2017. június 29. szám 3. oldal:
 
4. Erdővidéki Hírlap július 20. szám 2. és 3. oldal
5. Erdővidék július 21-i szám 5. oldal
 
 
Print Friendly, PDF & Email

Search