2019. február 16. szombat
Julianna, Lilla
Holnap: Donát napja lesz

Hivatalos közlemények

Tilos az erdőben legeltetni, bármilyen hulladékot elhelyezni. Tilos élő fáról, cserjéről gallyat, díszítő lombot levágni, mohát gyűjteni.

Tilos az erdő látogatójának – a munkavégzésre jogosultakon kívül – motorfűrészt, 500 g-nál nagyobb fejtömegű fejszét, 30 cm-nél nagyobb vágólap hosszúságú kézifűrészt magánál tartani a közforgalom előtt meg nem nyitott erdei utakon és az erdőben.

Print Friendly, PDF & Email

Ez úton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy a 2015. január 01-től végzett hulladékgazdálkodási szolgáltatásra vonatkozó díjakat a továbbiakban nem havonta az Önkormányzat díjbeszedőinek, hanem 2 havonta készpénzátutalási megbízáson (postai sárga csekk) kell Társaságunk felé megfizetni.

A számlát – melynek első oldala tartalmazza a készpénzátutalási megbízást – első alkalommal március hónapban postai úton küldi ki Társaságunk. A továbbiakban is a 2 havi szolgáltatás elvégzése után 30 napos fizetési határidővel kell a sárga csekken a díjfizetésnek eleget tenniük.

Print Friendly, PDF & Email

Tájékoztatom lakosainkat, hogy a Képviselő-testület rendeltet alkotott a közterületek elnevezéséről és a házszámtáblák kihelyezéséről. A rendelet szerint az utcanévtáblák elhelyezéséről, karbantartásától és szükség szerinti cseréjéről az önkormányzat gondoskodik. A házszámot jelző tábla (házszámtábla) kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség esetén pótlásáról az ingatlan tulajdonosának kötelessége gondoskodni. A házszámtáblát az utcáról jól látható módon, az utcafronti kerítésére vagy a ház falára kell elhelyezni.

Print Friendly, PDF & Email

VIGYÁZZUNK A LEVEGŐ TISZTASÁGÁRA, ÉS ÓVJUK EGÉSZSÉGÜNKET! KÖRNYEZETI HATÁSOK

A légszennyezettség az egyik legnagyobb egészségügyi kockázati tényező. Mindannyiunk érdeke a levegőminőség javítása, a szennyező anyagok kibocsátásának csökkentése. Nem mindegy, hogy mivel fűtünk, mert a szilárd tüzelőanyagok elégetésekor nagy mennyiségű káros anyag kerülhet a levegőbe.

Print Friendly, PDF & Email

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2014. május 1-jén a törvény erejénél fogva megszűnt a mező- és erdőgazdasági földekre, nem közeli hozzátartozók között, szerződéssel alapított haszonélvezeti jog, továbbá használat joga (a továbbiakban együtt: haszonélvezeti jog).

Print Friendly, PDF & Email

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014 október 8-án rendes ülést tartott, melyen hozzájárult, hogy az Erkel Ferenc utca forgalma megváltoztatásra kerüljön, ezáltal az Erkel Ferenc utca forgalma elsőbbséget élvez a Falu Tamás utca forgalmával szemben, ennek megfelelően kerül kialakításra a végleges forgalmi rend.

A Képviselő – testülete, megbízta a Műszaki Irodát, hogy intézkedjen, hogy az új forgalmi rend 2014. november 1-től kialakításra  kerüljön.

Print Friendly, PDF & Email

Dabas Város Önkormányzata, a Kossuth Művelődési Központ, és a Dabasi Fotóklub Egyesület, a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége védnökségével hirdette meg idén a „4. Házunk – Hazánk 2014” című fotópályázatot.

2014. augusztus 7-én a dabasi Kossuth Ház Galériában megtörtént a pályázatra beérkezett 44 alkotó 214 darab képének a zsűrizése.

Print Friendly, PDF & Email

A Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete a DAKÖV Dabas és Környéke VÍzügyi Kft. 2370. Dabas, Széchenyi u. 3. szám alatti székhelyű víziközmű-szolgáltató  ivóvíz-szolgáltatás korlátozása/felfüggesztése tárgyában benyújtott értesítése alapján a következő határozatot hozta.

Print Friendly, PDF & Email

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. július 13-i ülésén a 142/2013. számú határozatával a nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XX. törvény értelmében létrehozta a Települési Értéktárat, illetve Települési Értéktár Bizottságot.

A nemzeti értékek azonosítása az úgynevezett nemzeti értékpiramisban történik, ez lényegében egy többlépcsős rendszer, és a nemzeti érték felől közelít a hungarikumok felé. A rendszer első lépcsőfokán a települési értéktárak helyezkednek el. Valamely helyi érték felvételét a települési értéktárba bárki kezdeményezheti a polgármesternél.

Print Friendly, PDF & Email

Az eddig használt anyakönyvezési rendszer alapjai 1895. október 1-jétől működtek. Négyféle anyakönyvet használtak napjainkig: születési, halotti, házassági és bejegyzett élettársi. Az eddig vezetett papíralapú nyilvántartásokat július 15-ig le kell zárni, 2014. július 1-jétől már új bejegyzést nem lehet beírni a könyvekbe.

A négyféle anyakönyvet egyetlen elektronikus adatbázisban kezelik július 1-jétől. Az eddig – az események alapján – külön nyilvántartásban szereplő adatokat ezentúl egy helyen, személyhez kötötten tárolják.

Print Friendly, PDF & Email

Január 1-jétől a Képviselő-testület a telekre kivetett kommunális adó mértékét 12 000 Ft-ról 6000 Ft-ra csökkentette.

A 2004. évtől minden lakás- és telektulajdonosnak kommunális adót kell fizetni, kivéve a belterületen fekvő termőföldet, feltéve, ha az tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll. Aki az eddigi fizetési kötelezettségét nem teljesítette, az visszamenőlegesen 5 évre kapja a fizetendő adóról a határozatot és a befizetéshez szükséges csekket.

Print Friendly, PDF & Email

Tárgy: Hirdetmény a 2371 Dabas, Szent János út 120-122. szám alatti, 1102/2 helyrajzi számú ingatlan integrált kormányzati ügyfélszolgálat (kormányablak) kialakításával összefüggésben meglévő épület átalakítására vonatkozó építésügyi hatósági engedély ügyében.

Print Friendly, PDF & Email

Önnek is problémát okoz gyermeke nyári elhelyezése? Dabas Város Önkormányzata úgy döntött, hogy 2014 nyarán minden óvoda összes telephelye végig nyitva tart.

Ennek oka, hogy minél több gyermek vegye igénybe az óvoda nyújtotta biztonságot, ellátást, étkezést, és nem utolsósorban minden szülő dolgozhasson, legalábbis ne a gyerek nyári felügyeletének hiánya miatt ne tudjon munkába járni. Kérjük, vegyék igénybe ezt a lehetőséget.

Print Friendly, PDF & Email

Amikor a híradásokban áradó folyókról, belvízről, villám árvízről, szélviharról, vagy más természeti pusztításról hallunk, akkor bizonyára sokan gondolkozunk el azon, hogy vajon hogyan is tudnának segíteni.

Keressük azon 18. életévét betöltött Pest megyében lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokat, akik kedvet éreznek az önkéntes munkához és szívesen tennének annak érdekében, hogy lakóhelyük környezete biztonságosabbá váljon.

Print Friendly, PDF & Email

Adásvételi szerződés, valamint haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésének szabályai:

1.    Az eladó/haszonbérbe adó által megfelelően kitöltött, erre rendszeresített formanyomtatvány benyújtásával kell a jegyző előtt a kifüggesztést kezdeményezni.

Print Friendly, PDF & Email

A 2014. évi költségvetés végrehajtását meghatározza, hogy a Képviselő-testület a 2014. évet a Tisztelet és Megbecsülés Évének nyilvánította, valamint idén lettünk 25 éves város.

Dabas Város Önkormányzata az alábbi alapelveket fogalmazta meg a 2014.évi költségvetés végrehajtásánál:

Print Friendly, PDF & Email

Január 1-jétől törvényi szabályozás eredményeképpen megszűnik az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás mint korábbi segélyfajta, és helyükbe egy önkormányzati segély lép.

Elbírálása az Esélyegyenlőségi Bizottság hatáskörébe tartozik, a végrehajtás szabályait már megalkotta a Képviselőtestület. A rendelet honlapunkon ide kattintva megtalálható.

Print Friendly, PDF & Email

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Dabasi Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelői az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény értelmében rendészeti feladatokat ellátó személyek.

Ők intézkedéseik során, amennyiben feltétlenül szükséges, testi kényszert és kényszerítő eszközöket használhatnak. Így a jogellenes cselekmény elkövetőjét feltartóztathatják, igazoltathatják, járművét átvizsgálhatják. Hamarosan gumibotot, valamit a tetten ért személy szökésének megakadályozására bilincset is fognak kapni.

Print Friendly, PDF & Email

Dabas területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B §-a alapján kerül sor az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal. Az eb tulajdonosa vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az állatra vonatkozó adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az összeírás kötelező és ingyenes. Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kiállítani. Akinek az adatai fent vannak a rendszerünkben, azokat is felkeressük frissítés céljából (frissebbvédőoltás, más egyéb változások).

Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.
BŐVEBBEN ELFOGADOM