2020. augusztus 9. vasárnap
Emőd
Holnap: Lőrinc napja lesz

ugyintezes

Hivatalos közlemények

Pályázati kiírás kulturális események támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS  „Tudás és Tudatosság” évtizede -2019 „Legyen példa az életed” témakörhöz kapcsolódó KULTURÁLIS programok támogatása

Tisztelt Érintettek!

Dabas Város Önkormányzatának Emberi Erőforrás Bizottsága (EEB) 2019. évi kulturális feladatok finanszírozására elkülönített kerete terhére az 54/2019. (IV.24.) EEB határozata alapján  pályázatot ír ki a „Tudás és Tudatosság” évtizede -2019 „Legyen példa az életed” témakörhöz kapcsolódó kulturális programok támogatása címmel, 1.100.000,- Ft keretösszeg erejéig.

A pályázat célja: 2019-ben megvalósuló kulturális programok támogatása. A programokat 2019. december 31. napjáig meg kell valósítani.


A támogatás formája:vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás folyósítása egy összegben történik.
A maximális támogatási intenzitás mértéke:100 %
Egy pályázó csak egy pályázati célra nyújthat be pályázatot.
A pályázó reprezentációs költséget nem tervezhet.
A pályázat benyújtásához nem szükséges saját forrással rendelkezni.

A pályázók köre:
A pályázatban részt vehetnek dabasi székhelyű vagy telephelyű  jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek.  Nem bejegyzett dabasi civil szerveződések, dabasi egyéni pályázók (magánszemélyek) csak abban az esetben vehetnek részt, ha civil társaságként pályáznak.

Pályázni kizárólag az államháztartáson kívüli források átadásáról, átvételéről szóló 3/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban rendelet) szerinti pályázati adatlapon lehet.  
Az Adatlap letölthető a www.dabas.hu weboldalról, az Önkormányzat/Pályázatok menüpont alatt ide kattintva ( a pályázati kiírás anyaga ide kattintva) , illetve nyomtatott formában rendelkezésre áll a Polgármesteri Hivatal (2370 Dabas, Szent István tér 1/b.) 107-es irodájában és ügyfélszolgálatán.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. június 11.

A pályázatot egy nyomtatott példányban kell leadni a Dabasi Polgármesteri Hivatal (2370 Dabas, Szent István tér 1/b.) 107-es irodájában vagy megküldhető  postai úton Dabas Város Önkormányzata 2370 Dabas, Szt. István tér 1/b. címre.
A jegyző a hiányos pályázatot benyújtó pályázót egy alkalommal, 15 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel.

A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő soron következő rendes EEB ülésen ill. alapítványi kérelem esetén azt követő rendes testületi ülés, de legkésőbb a pályázati határidő lejártát követő 30 nap.

A „Tudás és Tudatosság” évtizede 2019- „Legyen példa az életed”  témakörhöz kapcsolódó pályázatok elbírálásánál az Emberi Erőforrás Bizottság az alábbi szempontok alapján mérlegel:
      a) a rendezvény, program együttműködésben, civil összefogásban kerül megvalósításra,
      b)  olyan vállalt feladatról van szó, mely településünk, esetleg térségünk széles köreit szólítja meg,
      c)  a civil szervezet, kiszervezett kulturális tevékenységként tehermentesíti a  település kulturális feladataira szánt költségvetési összeget,
      d) az olyan program, rendezvény, mely a település hírnevét, ismertségét növeli,
      e)  tradicionális rendezvényről van szó, ill. hagyományteremtő céllal kerül megrendezésre.

A pályázat eredményéről a pályázók írásban kapnak értesítést legkésőbb a döntéstől számított 30 napon belül. A nyertes pályázókkal Dabas  Város Önkormányzata a költségvetési támogatás felhasználására vonatkozó feltételeket tartalmazó támogatási szerződést köt a rendelet szerint, amely feltétele a támogatás igénybevételének. Támogatási szerződés minta megtekinthető www.dabas.hu weboldalon a rendelettárban: az államháztartáson kívüli források átadásáról, átvételéről szóló 3/2019. önkormányzati rendelet 2. melléklete. A támogató a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére nem kér biztosítékot.

Az EEB  támogatási döntése ellen a pályázó a döntés kézhezvételét követő 15 napon belül a Képviselő-testülethez nyújthat be fellebbezést.

Támogatása esetén a  Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogatott nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a Támogató a szerződés megkötését követő 60 napon belül honlapján és a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon közzéteszi.

Támogatott a  támogatással kapcsolatos tevékenységéről kiadott tájékoztatásban köteles feltüntetni a támogatás tényét, valamint azt, hogy a támogatás a Támogatótól származik.

Támogatása esetén  kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a  Támogató, valamint az általa meghatalmazott személy vagy szervezet jogosult a jelen szerződés alapján a szerződésszerű teljesítést, a támogatási cél megvalósítását, és a támogatás rendeltetésszerű felhasználását ellenőrizni. Ennek keretében az ellenőrzést végző szervezet vagy személy jogosult helyszíni ellenőrzést tartani, minden vonatkozó dokumentumot megvizsgálni és a teljesítés során eljáró személyeket nyilatkoztatni. Jogosult a pénzügyi-számviteli dokumentumok és a teljesítéssel kapcsolatos számlák és bizonylatok ellenőrzésére, továbbá a számlákat kibocsátó személyektől a számlák és bizonylatok tartalmára nézve tájékoztatás beszerzésére. Ennek keretében Támogatott köteles az ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat átadni, illetve a helyszíni ellenőrzés gyakorlásának feltételeit biztosítani.

Felvilágosítás a pályázattal kapcsolatosan a 29/561-260-as telefonszámon kérhető.

A pályázatok megírásához sok sikert kívánunk!

 

Dabas, 2019. április 24.                                                                                                                             

Révész Károly  s.k.
bizottság elnöke

 

Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.