2020. augusztus 10. hétfő
Lőrinc
Holnap: Zsuzsanna, Tiborc napja lesz

ugyintezes

Hivatalos közlemények

Álláspályázat

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet a DABAS-SÁRI ÓVODA Intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2019. augusztus 01 - 2024. július 3-1-ig, 5 évre szól.
Beosztás: intézményvezető (magasabb vezető)
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2371 Dabas, Mánteleki út 6.
Pest megye, 2371 Dabas, Szent János út 277.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint az intézmény irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, alapító okirat szerinti feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

            
Pályázati feltételek:

 • Főiskola
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • az óvodában pedagógus -munkakör betöltéséhez szükséges - a 2011. évi CXC. törvény 3. sz. melléklete szerinti- felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség
 • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 • legalább öt év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő; határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás
 • magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előéletű, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint vele szemben 20.§ (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok nem állnak fenn, továbbá nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • óvodapedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év vezetői tapasztalat
 • az intézmény nemzetiségi óvodai nevelési feladataiból adódóan szlovák nemzetiségi óvodapedagógusi képzettség, szlovák nyelvismeret


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll az 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, továbbá nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
 • a végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • részletes szakmai önéletrajz, szakmai gyakorlat igazolása
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
 • nyilatkozat arról, hogy -a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik,
 • a pályázatának zárt vagy nyílt ülésen történő tárgyalását kéri,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét teljesíti,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rigóné dr. Roicsik Renáta nyújt, a 29/561-249 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Dabas Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2370 Dabas, Szent István tér 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
  HIV/11211/2019 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.
 • Személyesen: Kőszegi Zoltán, Pest megye, 2370 Dabas, Szent István tér 1/b.
       

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Képviselő-testület a véleményezési határidő lejártát követően bírálja el a pályázatokat, valamint fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Dabas Város Önkormányzatának hirdetőtábla - 2019. április 25.
 • Dabas  Város honlapja www.dabas.hu  - 2019. április 25.
 • Oktatási és Kulturális Közlöny

 

Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.