2019. február 17. vasárnap
Donát
Holnap: Bernadett napja lesz

Hivatalos közlemények

Álláspályázat

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet a Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár
Intézményvezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2019.01.01-2023.12.31-ig szól.
Beosztás: intézményvezető (magasabb vezető)
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2370 Dabas, Szent István út 58.
Pest megye, 2370 Dabas, Kossuth László utca 19.
Pest megye, 2370 Dabas, Ravasz László utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény szakszerű és törvényes működésének biztosítása, az intézmény tárgyi és személy feltételeinek biztosítása, beszámoló és munkaterv készítése, adatszolgáltatás, munkáltatói jogok gyakorlása, az intézmény takarékos gazdálkodásának biztosítása, a város kulturális és művelődési programjainak szervezése, ünnepek ápolása, az intézmény képviselete.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséréről szóló 150/1992. (Xl. 20.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadók.

            
Pályázati feltételek:

 • Főiskola, - felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú szakképesítés, -a felsőfokú közművelődési szakképzettségének vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés szerinti szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett és - kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez, - vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, - a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető - megbízása esetén a megbízást követő két éven belül elvégzi az államháztartási ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzést. A megbízott magasabb vezetőnek a megbízását követő két éven belül államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzést kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni. Az intézmény vezetésével megbízott magasabb vezető mentesül a (2) bekezdés szerinti tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést a vezetői megbízását megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja,Legalább 5 éves vezetői tapasztalat
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • cselekvőképesség, büntetlen előélet, magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező. illetve bevándorolt vagy letelepedett

A betöltendő magasabb vezetői megbízás feltétele: magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhető

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • helyismeret
 • vezetői gyakorlat     


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, - a végzettséget igazoló okiratok másolata, - ha a pályázó elvégezte az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzést, a
  képzés elvégzéséről szóló igazolás, illetve a mentesülés igazoló okirat másolata - részletes szakmai önéletrajz, szakmai gyakorlat igazolása - az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
 • nyilatkozat arról, hogy -a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, - a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik, - a pályázatának zárt vagy nyílt ülésen történő tárgyalását kéri, - vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét teljesíti,
 • megbízása esetén a megbízását követő két éven belül elvégzi az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzést

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kőszegi Zoltán Dabas Város Polgármestere nyújt, a 29/561-211-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton, a pályázatnak a Dabas Város Önkormányzata címére történő megküldésével  vagy személyesen (2370 Dabas, Szt. István tér 1/b.)  kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:  HIV/27040/2018, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető
 • Személyesen: Kőszegi Zoltán, Pest megye, 2370 Dabas, Szent István tér 1/b.
       

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a 150/1992. (Xl. 20.) Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdése szerinti bizottság a pályázók személyes meghallgatást követően véleményezi. A pályázatokat Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dabas Város Önkormányzatának Emberi Erőforrás Bizottságának ülését követően bírálja el. A megbízási jogkör gyakorlója a pályázat eredménytelennek nyilvánítási jogát fenntartja. A sikertelenül, illetve az érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül.

 A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:


 

Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.
BŐVEBBEN ELFOGADOM