2019. március 25. hétfő
Irén, Írisz, Irina
Gyümölcsoltó Boldogasszony
Holnap: Emánuel, Larissza napja lesz

Hivatalos közlemények

Pályázati kiírás kulturális események támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS  „Tudás és Tudatosság” évtizede -2018 „A gondoskodás éve” témakörhöz kapcsolódó KULTURÁLIS programok támogatása

Tisztelt Érintettek!

Dabas Város Önkormányzatának Emberi Erőforrás Bizottsága (EEB) 2018. évi kulturális feladatok finanszírozására elkülönített kerete terhére  pályázatot ír ki a „Tudás és Tudatosság” évtizede -2018 „A gondoskodás éve” témakörhöz kapcsolódó kulturális programok támogatása címmel,1.300.000,- Ft keretösszeg erejéig.

A pályázat célja: 2018-ban megvalósuló kulturális programok támogatása. A programokat 2018. december 31. napjáig meg kell valósítani.

 

A támogatás formája:vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás folyósítása egy összegben történik.
Egy pályázó csak egy pályázati célra nyújthat be pályázatot.
A pályázó reprezentációs költséget nem tervezhet.
A pályázat benyújtásához nem szükséges saját forrással rendelkezni.

A pályázók köre:
A pályázatban részt vehetnek dabasi székhelyű vagy telephelyű  jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek.  Nem bejegyzett dabasi civil szerveződések, dabasi egyéni pályázók (magánszemélyek) csak abban az esetben vehetnek részt, ha civil társaságként pályáznak.

Pályázni kizárólag az államháztartáson kívüli források átadásáról, átvételéről szóló 11/2017. önkormányzati rendelet (továbbiakban rendelet) szerinti pályázati adatlapon lehet az előírt mellékletek (nyilatkozatok)  és dokumentumok becsatolásával egyidejűleg.  
Az Adatlap, a Mellékletek (Nyilatkozatok) és a csatolandó dokumentumok letölthetők a www.dabas.hu weboldalról ide kattintva, az Önkormányzat/Pályázatok menüpont alatt, illetve nyomtatott formában rendelkezésre áll a Polgármesteri Hivatal (2370 Dabas, Szent István tér 1/b.) 107-es irodájában és ügyfélszolgálatán.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. július 05.

A pályázatot egy nyomtatott példányban kell leadni a Dabasi Polgármesteri Hivatal (2370 Dabas, Szent István tér 1/b.) 107-es irodájában vagy megküldhető  postai úton Dabas Város Önkormányzata 2370 Dabas, Szt. István tér 1/b. címre.
A jegyző a hiányos pályázatot benyújtó pályázót egy alkalommal, 8 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel.

A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő soron következő rendes EEB ülésen ill. alapítványi kérelem esetén azt követő rendes testületi ülés, de legkésőbb a pályázati határidő lejártát követő 30 nap.

A „Tudás és Tudatosság” évtizede 2018- „A gondoskodás éve”  témakörhöz kapcsolódó pályázatok elbírálásánál az Emberi Erőforrás Bizottság az alábbi szempontok alapján mérlegel:
      a) a rendezvény, program együttműködésben, civil összefogásban kerül megvalósításra,
      b)  olyan vállalt feladatról van szó, mely településünk, esetleg térségünk széles köreit szólítja meg,
      c)  a civil szervezet, kiszervezett kulturális tevékenységként tehermentesíti a  település kulturális feladataira szánt költségvetési összeget,
      d) az olyan program, rendezvény, mely a település hírnevét, ismertségét növeli,
      e)  tradicionális rendezvényről van szó, ill. hagyományteremtő céllal kerül megrendezésre.

A pályázat eredményéről a pályázók írásban kapnak értesítést legkésőbb a döntéstől számított 30 napon belül. A nyertes pályázókkal Dabas  Város Önkormányzata a költségvetési támogatás felhasználására vonatkozó feltételeket tartalmazó támogatási szerződést köt a rendelet szerint, amely feltétele a támogatás igénybevételének.

 Az EEB  támogatási döntése ellen a pályázó a döntés kézhezvételét követő 15 napon belül a Képviselő-testülethez nyújthat be fellebbezést.

Támogatása esetén a  pályázó hozzájárul, hogy a támogatott szervezet neve, a támogatás célja,  a támogatások összege  a helyi közszolgálati feladatokat ellátó médiában és az önkormányzati hirdetőtáblán, a www.dabas.hu honlapon, valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon nyilvánosságra kerüljön.

Támogatása esetén  kedvezményezett tudomásul veszi, hogy Támogató a támogatás felhasználását ellenőrizheti, az elszámolási összesítőben szereplő tételek pénzügyi bizonylataiba betekinthet, a támogatott pályázati program megvalósítását a helyszínen ellenőrizheti.

A Támogatott  a támogatás felhasználásáról a cél megvalósulását követő 30 napon belül, ill. a tárgyév december 31. napjáig köteles elszámolni.
A kedvezményezett köteles a pályázati cél megvalósulásáról, programjairól írásos, szöveges beszámolót, illetőleg az elnyert és átutalt összeg rendeltetésszerű felhasználásáról tételes pénzügyi összesítőt készíteni, melynél kötelező a Támogató által rendelkezésre bocsátott pénzügyi összesítő nyomtatvány (Elszámoló Lap) használata, megfelelő kitöltése. A pénzügyi elszámolás mellékleteként a számviteli előírásoknak megfelelő kiegyenlített számlák záradékolt és hitelesített másolatát, illetve a kifizetést igazoló egyéb dokumentumokat, számlát helyettesítő bizonylatokat a támogató részére a pénzügyi elszámolás keretében kell átadni.  Kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósítása során a költségvetési támogatás és a saját forrás terhére a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésére, vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet.

Felvilágosítás a pályázattal kapcsolatosan a 29/561-260-as telefonszámon kérhető.

A pályázatok megírásához sok sikert kívánunk!

Dabas, 2018. június 04.                                                                                                                                                                               

Révész Károly  s.k.
bizottság elnöke

 

Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.
BŐVEBBEN ELFOGADOM