2020. május 24. vasárnap
Eszter, Eliza, Vanessza
Holnap: Orbán napja lesz

A beruházás műszaki tartalmának bemutatása

MEGLÉVŐ ÁLLAPOT ÁLTALÁNOS ISMERTETÉSE

Dabas város ivóvízellátását jelenleg 10 db mélyfúrású kútból biztosítja a Dabas és Környéke Vízügyi Kft.(továbbiakban DAKÖV Kft.), mint Üzemeltető, az érvényes vízjogi üzemeltetési engedély alapján.
A kutakból kitermelt vizek többségében a vas-, és mangántartalom jóval magasabb a vonatkozó 201./2001(X.25.) Kormányrendeletben előírt, értéknél. Két kútban (Ipari Park-i és Dabas- Besnyő-i) viszont az ammónium, és a vas-ion koncentráció haladja meg a vonatkozó Kormányrendeletben rögzített értékeket, valamint e kutak vízének metántartalma is magasabb a 12/1997.(VIII. 29.) KHVM rendeletben meghatározott 0,8 l/m3 értéknél.

A kútvizekben lévő vas-, és mangántartalom az ivóvíz hálózatban csapadék formájában válik ki, és – az ammóniummmal, valamint szervesanyag tartalommal együtt – u.n. “másodlagos szennyeződését” okozhatja a szolgáltatott víznek. Azon kívül, hogy a kiváló vas-, mangán csapadék zavarossá teszi a vizet, így a fogyasztóknál való felhasználása gondokat okoz, időszakonként még a fertőtlenítő klórozás ellenére is bakteriális elszennyeződést idézhet elő.

A megengedettnél nagyobb metántartalommal rendelkező kutak esetében – a jelenlegi, közvetlenül a hálózatra termelő üzemmód mellett – megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazása szükséges.    
A  település kifogástalan minőségű ivóvízzel való ellátása az Önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik, ezért a kútvizek kezelésének – vas-, mangántalanításának és ammóniamentesítésének, valamint gázmentesítésének – megoldása elengedhetetlen.

Dabas Város Önkormányzata az ivóvíz minőség-javító program során megvalósuló vízkezelő berendezések, és a hálózatfejlesztéssel kapcsolatos elvi vízjogi engedélyezési terveket 2011. novemberében elkészíttette, és a létesítési engedélyt megkérte a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Felügyelettől.

Az ivóvízhálózat gerincvezetékeinek hossza 97.279 fm, melynek több, mint  40%-a azbesztcement (41.603 fm), kb. 30%-a KM PVC (32.353 fm), és kb. 24%-a KPE (23.138 fm) csővezeték. Minimális mennyiségű (185 fm) acél anyagú csővezeték is beépítésre került.  Az ivóvízhálózat bekötővezetékeinek hossza kb. 35.000 fm, melyek anyaga horganyzott acél, ill. KPE. Az ivóvízhálózat kiépülése a 70-es években kezdődött meg, és 2004-ben fejeződött be. A hálózat azbesztcement és acél anyagú csővezeték szakaszai igen rossz állapotban vannak, szinte folyamatos javítást igényelnek.  A KM PVC és KPE vezeték szakaszok állapota megfelelő, felújításuk a közeljövőben nem indokolt.

A megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvíz szolgáltatása érdekében feltétlenül szükséges a hálózat végpontjainak összekötésével (körvezetékesítéssel) megszüntetni a vízpangás okozta vízminőség romlást, és szükséges az eddig el nem látott területrész („Öregországút”-i lakott terület) vízellátásának biztosítása is.

A TERVEZETT BERUHÁZÁS FŐBB MŰSZAKI TARTALMA

A.) A tervezett ivóvízhálózat rekonstrukció, kőrvezetékek kialakítása:

1-0-0 ivóvízvezeték (kőrvezeték kialakítás)

Dabas Szőlőhegyen megépült ivóvízvezeték a Szőlőhegyi úton (5417/1) a 0116/2 Hrsz-ú ingatlan előtt egy föld feletti tűzcsappal végződött ágvezetékként. A tervezett vezeték innen kezdve a 0129, 0799, 0770/1, 0802, 5550, 0839, 0185/5 hrsz-ú utakon a temető sarkánál meglévő tűzcsapig épül meg, 4510 m hosszban. A megfelelő szakaszolhatóság érdekében beépítésre kerül 5 db tolózár. A lakott területi ingatlanok tűzoltásának biztosítására beépítésre kerül továbbá 9 db föld feletti tűzcsap. Ivóvízzel ellátott ingatlanok száma: 25

2-0-0 ivóvíz vezeték (technológiai vezeték)

Dabas-Szőlő településrész ivóvízellátását saját vízbázis biztosítja. A vízellátás biztosítását végző kút vízminősége nem megfelelő. Gazdaságosabb egy összekötő gerincvezeték kiépítése, mint a kút vizének kezelése. A Dabason meglévő vízbázis tudja biztosítani a Dabas-szőlő településrész minden szempontból kifogástalan ivóvízzel történő ellátását. A településrész ellátása a Vasút utcában megépített ágvezeték és a Dabas-szőlőben megépített ivóvízvezeték Damjanich utca-Szőlősi utca sarkánál történő összekötéssel oldható meg polietilén anyagú vízvezetékkel. A szakaszolhatóság érdekében beépítésre kerül 3 db tolózár. A lakott területi ingatlanok tűzoltásának biztosítására beépítésre kerül továbbá 1 db föld feletti tűzcsap. Ivóvízzel ellátott ingatlanok száma: -

3-0-0, 3-1-0 ivóvíz vezeték (kőrvezeték kialakítás)

Az Örkényi utcában megépült ágvezeték a 7004 Hrsz-ú ingatlanig van kiépítve. A vezeték továbbépítésével lehet kialakítani a 3-0-0 kőrvezetéket a 7190/1 hrsz-ú út, majd a 7251 hrsz-ú utca igénybevételével, majd csatlakozik a Vacsi úti vízvezetékhez. A kialakított vízvezeték hossza 2230 m. A 3-1-0 vízvezeték a Szőlő utcában megépített ágvezetéket köti össze a 3-0-0 szelvényszámú vezetékkel. Így biztosítva a kőrvezeték kialakítást. A tervezett 3-1-0 vezeték hossza: 594 m. Beépítésre kerül 4 db szakaszoló tolózár és 14 db föld feletti tűzcsap. Ivóvízzel ellátott ingatlanok száma: 63

4-0-0, 4-1-0 ivóvíz vezeték (kőrvezeték kialakítás)

A Zlinszky köz ágvezetékét a Hentes utca ágvezetékével összekötve jön létre a 4-0-0 kőrvezeték, 574 m hosszban. A 211 m, 4-1-0 vezeték megépítésével biztosítható a Sziráki P. utcai vízvezeték kőrvezetéki zárása. A tervezett 4-0-0, 4-1-0 vízvezeték polietilén anyagú csőből épül, 3 db szakaszoló tolózár és 3 db föld feletti tűzcsap kiépítésével. Ivóvízzel ellátott ingatlanok száma: 12


5-0-0 ivóvíz vezeték (technológiai vezeték)

A X. számú kút egy nagy teljesítményű  kút, a város vízellátásában meghatározó szerepe van. A kút vízminősége nem megfelelő. Mivel a X-es számú kút viszonylag közel esik a VII-es és IX-es kutakat magában foglaló vízműtelephez, gazdaságosabb a X-es számú kút által termelt vizet vízkezelés céljából a vízműtelepre építendő vízkezelő berendezéshez vezetni. A tervezett vízvezeték a 2247/3 hrsz-ú területen keresztül, az Iskola utca keresztezésével a Semmelweis utca, Május 1. utca, Erkel Ferenc utca és Zlinszky utca érintésével jut el a vízműtelep tervezett vízkezelő berendezéséhez. A tervezett 5-0-0 szelvényszámú ivóvíz vezeték polietilén anyagú csőből épül, 3 db szakaszoló tolózár beépítésével. Ivóvízzel ellátott ingatlanok száma: -

6-0-0 ivóvíz vezeték (kőrvezeték kialakítás)

A Tölgyfa utcában a 65 hrsz-ú ingatlanig megépült vezetéket az Andrássy utca ágvezetékével összekötve alakítjuk ki a 6-0-0 kőrvezetéket 223 m hosszúságban, polietilén anyagú csőből. A szakaszolhatóság érdekében 1 db tolózár beépítése szükséges. Ivóvízzel ellátott ingatlanok száma: -

7-0-0 ivóvíz vezeték (kőrvezeték kialakítás)

A Bercsényi és Kisfaludy utcai ágvezetékeket köti össze a 7-0-0 szelvényszámú ivóvíz vezeték a 0375/1 hrsz-ú út igénybevételével. A tervezett polietilén anyagú csőből épül 335 m hosszban. A megfelelő szakaszolhatóság érdekében beépítésre kerül 5 db tolózár. Ivóvízzel ellátott ingatlanok száma: -

8-0-0 ivóvíz vezeték (kőrvezeték kialakítás)

A Rákóczi Ferenc utcában megépült ágvezetéket a Besnyői utcában meglévő ivóvíz vezetékkel kötjük össze. A tervezett vízvezeték polietilén anyagú csőből épül 358 m hosszban. A megfelelő szakaszolhatóság érdekében beépítésre kerül 1 db tolózár. A lakott területi ingatlanok tűzoltásának biztosítására beépítésre kerül 3 db föld feletti tűzcsap. Ivóvízzel ellátott ingatlanok száma: 5

9-0-0 ivóvíz vezeték (kőrvezeték kialakítás)

A Szamos utcában megépült ágvezetéket a Pipacs utcán keresztül kötjük össze a Fehérakác utcában meglévő ivóvíz vezetékkel. A 9-0-0 vízvezeték polietilén anyagú csőből épül 160 m hosszban. A megfelelő szakaszolhatóság érdekében beépítésre kerül 1 db tolózár. Ivóvízzel ellátott ingatlanok száma: 3

10-0-0 ivóvíz vezeték (kőrvezeték kialakítás)

A Nyárfasor utcában megépült ágvezetéket az 50-es főút keresztezésével kötjük össze a Szent János utcában, az Ipari Parkot ellátó meglévő ivóvíz vezetékkel. A 10-0-0 vízvezeték polietilén anyagú csőből épül 830 m hosszban a terv szerinti elosztásban. A megfelelő szakaszolhatóság érdekében beépítésre kerül 3 db tolózár. A lakott területi ingatlanok tűzoltásának biztosítására beépítésre kerül 3 db föld feletti tűzcsap. Ivóvízzel ellátott ingatlanok száma: -

B.) Vízkezelés fejlesztése:

A beruházásban 4 vízkezelő telep kialakítása, illetve fejlesztése valósul meg:

a.    Központi  (Zlinszky u.-i) telep, mely a telepen lévő 7. és 9. sz. kutak, és a kb 700 m távolságból átvezetésre kerülő, igen jó vízadó képességű 10. sz. kút vizét kezeli, és juttatja a hálózatba.

b.    Gyóni (Vacsi úti) telep, mely a 8. sz. kút vízét kezeli, és juttatja a hálózatba, valamint – a tervezett távvezetéken keresztül - biztosítja Dabas-Szőlő településrész vízellátását is.

c.    Zentai úti telep, mely a 6/a. sz. kút vízét kezeli, és juttatja a hálózatba.

d.    Ipari Parki telep, mely az itt lévő, 1. sz. kút vízét kezeli, és juttatja a városi hálózatba, valamint – a meglévő távvezetéken keresztül – Dabas-Besnyő településrészbe.


A kutakból kitermelt víz minőségének javítása érdekében vízkezelő berendezések kiépítése szükséges. A kutak elhelyezkedése és az ivóvíz hálózat kialakítása nem teszi lehetővé a vízkezelés egy központi vízműtelepen történő megvalósítását, tehát a távlati fogyasztói igényeket is figyelembe vevő teljesítményű, kifogástalan minőségű vizet szolgáltató, több vízkezelő telepet szükséges megvalósítani, a fenti telephelyeken.

A Központi, a Gyóni és a Zentai úti telepeken tervezett vízkezelési technológia:

A tervezett vízkezelés nem használ fel levegőt technológiai célra: a vas-, mangántalanítás oxidáló vegyszerek (nátriumhipoklorit és káliumpermanganát) adagolásával, és kvarchomokkal kevert katalitikus töltetű szűrőkkel valósul meg. A nátriumhipoklorit adagolás megfelelő beállításával – a vashidroxid csapadék képződésen kívül - a fertőtlenítő klórozáshoz szükséges szabad klórtartalom is biztosítható. A káliumpermanganát adagolásával - a kútvizek mangántartalmának oxidálásán kívül - a katalitikus töltet folyamatos regenerálása is megtörténik. A levegőmentes technológia alkalmazását a viszonylag kedvező vízminőség teszi lehetővé.
A kutak kezelt vizei a Központi telepen térszíni kezeltvíz tározón keresztül, hálózati szivattyúval jutnak az ivóvíz hálózatba. A Gyóni és a Zentai úti telepeken a kútszivattyúk a kezelt vizet közvetlenül a hálózatba nyomják. A szűrők visszamosatása mindhárom telepen csak vízzel történik, az öblítővizet kezelt hálózati vízzel - a Központi telepen hálózati szivattyúval, a Gyóni és a Zentai úti telepeken a hálózati víz nyomásával - biztosítjuk. A szűrők visszaöblítésekor keletkező zagyvízek vasiszap ülepítőkbe  kerülnek. Ülepítést követően a dekantált vízek – a vonatkozó előírások szerinti minőségben - a meglévő szennyvíz csatornákba jutnak. Az ülepítőkben összegyűlt vas-, mangán tartalmú iszap a város szennyvíztelepére szállítható. A tervezett vas-, mangántalanítási technológia több éve használatos, hagyományos technológia.

Az Ipari Parkban kialakított telepen tervezett vízkezelési technológia:

Az Ipari Parkban lévő kútból érkező nyersvizet az előzőekben ismertetett  eljáráshoz hasonlóan - de a nyersvíz ammóniumtartalma miatt az egészségre káros vegyületek keletkezésének elkerülése végett, csak káliumpermanganát oxidálószer adagolással - kvarchomokkal kevert katalitikus töltetű szűrőkkel vas-, mangántalanítjuk. A kútvíz ammóniumtartalmát törésponti klórozással tervezzük határérték alá csökkenteni. A törésponti klórozás folyamán a vas- és mangántalanított, szervesanyag tartalmában csökkentett víz ammónium-ion tartalmát kb. nyolcszoros klór (nátriumhipoklorit) adaggal oxidálva nitrogén gáz keletkezik, így az ammónia koncentráció jóval a megengedett határérték alá csökkenthető. A reakció végbemeneteléhez – a gyakorlati tapasztalatok szerint – elégséges az aktívszén töltetű szűrők víztere.

A csökkentett szervesanyag tartalom miatt kismennyiségben keletkező egészségre ártalmas vegyületek (AOX, THM), és a víz felesleges klórtartalmának adszorbeálása érdekében a törésponti klórozás után granulált aktívszénnel (AQUACARB 207C) töltött szűrőn vezetjük át a kezelt vizet. Az aktívszén töltetű szűrők kezelt vízzel való időszakonkénti visszaöblítése csak a töltet fellazítására szolgál.

Mivel a tervezett granulált aktívszén töltetű szűrő az esetlegesen keletkező káros vegyületeken kívül a feleslegben alkalmazott klórt is megköti, ezért a fertőtlenítéshez szükséges klórmennyiséget a szűrést követően pótolni kell. Ennek érdekében a fentiek szerint kezelt vízben nátriumhipoklorit adagolással (utóklór) biztosítjuk a fertőtlenítő célú klóradagot. A kezelt kútvíz térszíni tározóba kerül. Annak érdekében, hogy a fogyasztói hálózatba a megengedett 0,8 Nl/m3-nél kevesebb metántartalmú víz kerüljön, gázmentesítést is alkalmazunk, de csak a technológiai folyamat végén, a már vas-, mangántalanított, és ammóniamentesített, szervesanyag tartalmában csökkentett víznél, így kiküszöbölve a vízminőség rontó hatásokat.

A szűrők visszamosatása ez esetben is csak vízzel történik, az öblítővizet kezelt hálózati vízzel (hálózati szivattyúval) biztosítjuk. A szűrők visszaöblítésekor keletkező zagyvíz vasiszap ülepítőbe  kerül. Ülepítést követően a dekantált víz – a vonatkozó előírások szerinti minőségben - a meglévő szennyvíz csatornába jut. Az ülepítőben összegyűlt vas-, mangán tartalmú iszap a városi szennyvíztelepre szállítható.

Print Friendly, PDF & Email

Search

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.